Kuehne+Nagel

Privacy Policy Center

Privacy Policy

Издавач Имовине

Privacy Policy sr-RS

Politika poverljivosti podataka

Zaštita vaših ličnih podataka predstavlja značajno pitanje za Kuehne + Nagel. Vaše poverenje je naš najveći prioritet. Stoga, mi uvek vaše lične podatke tretiramo kao poverljive i u skladu sa pravnim propisima o zaštiti podataka kao i ovom Politikom poverljivosti.


Ova politika obelodanjuje put i način na koji Kuehne + Nagel postupa sa ličnim podacima na internetu, koje informacije o korisnicima Kuehne + Nagel vebsajtova se snimaju i analiziraju, i kako se ove informacije koriste, dele ili na drugi način obrađuju. Dalje je opisano kako se u našim aplikacijama koriste “kolačići” i druge tehnologije.

Kada posetite naš vebsajt, bićete informisani o korišćenju “kolačića” . U ovom procesu, spominjaće se takođe i ova Politika o poverljivosti.

Kada posetite našu veb stranicu, bićete obavešteni o upotrebi kolačića. Ovaj postupak je takođe obuhvaćen ovom Politikom poverljivosti.

Kuehne + Nagel može da menja i ažurira ovu Politiku o poverljivosti, redovno i po svom nahođenju. U tom slučaju, mi ćemo objaviti ažurirane verzije ove Politike o poverljivosti na ovoj i drugim relevantnim veb stranama. Izmenjena Politika o poverljivosti se primenjuje samo na podatke koji se sakupe nakon datuma stupanja na snagu izmena Politike. Preporučujemo vam da redovno proveravate ovu stranu da bi dobili ažurirane informacije o našoj praksi u pogledu poverljivosti podataka. Vaše ponovno korišćenje naših usluga nakon što su izvršene promene Politike o poverljivosti znači da prihvatate promene.

Ova politika će nastaviti da se primenjuje na Kuehne + Nagel vebsajtove koji se odnose na ovu politiku. Ona se ne primenjuje na Kuehne + Nagel vebsajtove koji podležu posebnim politikama o poverljivosti.

 

 

 

I. Ime i adresa Rukovaoca podataka

 

Rukovaoc podataka po definiciji EU Uredbe o opštoj zaštiti podataka (GDPR) i drugih, nacionalnih zakona o zaštiti podataka Država članica kao i dodatnih propisa o zaštiti podataka je:

Kϋhne + Nagel d.o.o. Beograd

Partizanska 228

11277 Ugrinovci, Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 3715 401

Email:info.beograd(at)kuehne-nagel.com

II. Kontakt podaci lica za zaštitu podataka

Do lica za zaštitu podataka Rukovaoca može da se dođe koristeći sledeće kontakt informacije:

Kϋhne + Nagel Shared Service Centre d.o.o. Beograd

Partizanska 228

11277 Ugrinovci, Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 3715 412

Email:privacy.serbia(at)kuehne-nagel.com

 

 

III. Opšte napomene o obradi podataka

 

1. Obim obrade ličnih podataka

Mi vaše lične podatke koristimo na način kao što je opisano u ovoj Politici o poverljivosti, da bi stavili na raspolaganje naše usluge, da bi odgovorili na vaše upite, i u meri u kojoj je to zakonski dozvoljeno ili se zahteva ili da bi pomogli u pravnim ili krivičnim istragama. Mi dalje možemo da učinimo podatke anonimnim i da skupljamo podatke sakupljene preko ovog vebsajta u statističke svrhe da bi proširili asortiman naših proizvoda i poboljšali naše usluge.

2. Sa kim mi delimo vaše lične podatke?

Mi možemo da čuvamo vaše lične podatke ili da ih na drugi način prenesemo našim pridruženim kompanijama ili dalje našim pouzdanim partnerima, koji vrše usluge u naše ime, na primer pružaju tehničku podršku za procenu korisnosti ovog vebsajta u marketinške svrhe ili pružaju druge usluge. Zaključili smo ugovore sa ovim stranama da bi obezbedili da se vaši lični podaci obrađuju na osnovu naših instrukcija i u skladu sa ovom Politikom o poverljivosti, i drugim odgovarajućim merama u vezi poverljivosti i bezbednosti.


Vaše lične podatke prenosimo ovim stranama i drugim trećim stranama isključivo u potrebnoj meri da bi izvršili usluge koje ste vi tražili ili odobrili i da bi zaštitili vaša i naša prava, svojinu ili bezbednost ili, ako smo to obavezni da učinimo na osnovu važećih zakona, naloga sudskih ili drugih organa, ili ako se ovo obelodanjivanje zahteva da bi se pomoglo u pravnim ili krivičnim istragama ili sudskim procesima.

Molimo obratite pažnju da se kompanije Kuehne + Nagel Group kao i zvanični organi, kupci ili dobavljači kojima prenesemo vaše lične podatke, možda nalaze van vaše zemlje, a potencijalno takođe i u zemljama sa zakonima o zaštiti podataka koji se razlikuju od onih koji se primenjuju u zemlji u kojoj se vi nalazite. U takvim slučajevima, mi ćemo obezbediti preduzimanje odgovarajućih mera zaštite vaših ličnih podataka uvođenjem odgovarajućih pravnih mehanizama, npr. standardnih ugovornih klauzula u EU. Primerak standardnih ugovornih klauzula u EU možete naći na:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

3. Pravni osnov za obradu ličnih podataka

U meri u kojoj dobijemo izjavu o saglasnosti od lica čiji se podaci obrađuju radi obrade ličnih podataka, primenjuje se Čl. 6 (1) sl. a) EU Uredbe o opštoj zaštiti podataka (GDPR) kao pravni osnov za obradu ličnih podataka.

U obradi ličnih podataka koja se zahteva radi ispunjenja ugovora u kojoj je lice čiji se podaci obrađuju ugovorna strana, Čl. 6 (1) sl. b) GDPR služi kao pravni osnov. Ovo se takođe primenjuje na obradu koja se zahteva da bi se izvršile predugovorne mere.

Kada se obrada ličnih podataka zahteva radi ispunjenja zakonske obaveze koja je nametnuta našoj kompaniji, Čl. 6 (1) sl. c) GDPR služi kao pravni osnov.

U slučaju da vitalni interesi lica čiji se podaci obrađuju zahtevaju obradu ličnih podataka, Čl. 6 (1) sl. d) GDPR služi kao pravni osnov.

Ako obrada služi za zaštitu opravdanog interesa naše kompanije ili treće strane i ako interesi, građanska prava i fundamentalne slobode lica čiji se podaci uzimaju nisu važniji od ovog što je prvo spomenuto, Čl. 6 (1) sl. f) GDPR služi kao pravni osnov za tu obradu.

4. Brisanje podataka i period čuvanja

Lični podaci subjekta podataka koji se obrađuju će biti izbrisani ili blokirani čim svrha za njihovo čuvanje prestane. Čuvanje takođe može da se vrši i iza ove vremenske tačke ako je to predvideo evropski ili nacionalni zakonodavac u direktivama, zakonima i drugim propisima po zakonu EU, koji se primenjuju na Rukovaoca podataka. Ovi podaci će takođe biti blokirani ili izbrisani kada istekne period čuvanja koji je propisan navedenim standardima, osim ako postoji potreba za daljim čuvanjem podataka radi zaključivanja ugovora ili ispunjenja ugovora.

IV. Pristupanje vebsajtu i kreiranje datoteka evidencije

1. Opis i obim obrade podataka

Pri svakom pristupanju našem vebsajtu, naš sistem automatski prikuplja podatke i informacije sa kompjuterskog sistema kompjutera koji vrši pristup.


Sledeći podaci se prikupljaju u ovom procesu:

(1) Informacije o vrsti pretraživača i verziji koja se koristi

(2) Korisnikov operativni sistem

(3) Korisnikova IP adresa

(4) Datum i vreme pristupa

(5) Vebsajtovi sa kog korisnički sistem pristupa našem vebsajtu

(6) Vebsajtovi koje korisnički sistem poziva preko našeg vebsajta

Podaci će se isto tako čuvati u datotekama evidencije našeg sistema. Ovi podaci se neće čuvati zajedno sa ostalim ličnim podacima korisnika.

2. Pravni osnov za obradu ličnih podataka

Pravni osnov za privremeno čuvanje podataka i datoteka evidencije je Čl. 6 (1) sl. f) GDPR.

3. Svrha obrade podataka

Privremeno čuvanje IP adrese od strane sistema je neophodno da bi se omogućila isporuka vebsajta kompjuteru korisnika. U ovu svrhu, korisnikova IP adresa mora da ostane sačuvana tokom trajanja sesije.
Datoteke evidencije se čuvaju da bi se obezbedila funkcionalnost vebsajta. Osim toga, ovi podaci pomažu da se vebsajt optimizuje i da se osigura bezbednost naših IT sistema. Podaci se ne analiziraju u marketinške svrhe u ovom kontekstu.

Ove svrhe su takođe opravdani interesi Kuehne + Nagel u obradi podataka u skladu sa Čl. 6 (1) sl. f) GDPR.

4. Period čuvanja

Podaci će biti izbrisani, čim ne budu više potrebni da bi se postigla svrha zbog koje se sakupljaju. Ovo će biti slučaj kada se dotična sesija završi u slučaju da su podaci prikupljeni u svrhu pristupanja ovom vebsajtu.


U slučaju da se podaci čuvaju u datotekama evidencije, brisanje će se izvršiti najkasnije nakon 30 dana. Moguće je i čuvanje nakon ovog perioda. U tom slučaju, korisnikove IP adrese će biti izbrisane ili anonimizovane, tako da više neće biti moguće da se one pripišu pristupajućem klijentu.

5. Mogućnost stavljanja prigovora i odstranjivanje

Prikupljanje podataka u svrhu pristupanja vebsajtu i čuvanje podataka u datotekama evidencije je neophodno potrebno za funkcionisanje vebsajta. Prema tome, ne postoji mogućnost da korisnik stavi prigovor na to.

V. Korišćenje “kolačića”

a) Opis i obim obrade podataka

Pored gore navedenih podataka, na vašem računaru se koriste kolačići ili slične tehnologije, poput piksela (u daljem tekstu „Kolačići“) kada koristite i posetite našu veb lokaciju. Kolačići (eng. Cookies) su male tekstualne datoteke ili slikovne datoteke poput piksela, koje pregledač podnosi na vašem krajnjem uređaju radi smeštanja određenih informacija. Sledeći put kada na istoj krajnjoj liniji pozovete našu veb lokaciju, podaci pohranjeni u kolačićima biće naknadno poslati ili na našu veb lokaciju („Kolačić prve strane“) ili na drugu veb lokaciju na koju je Kolačić povezan („Treća strana Kolačić “).

Po sačuvanim i vraćenim informacijama dotična veb lokacija prepoznaje da ste prethodno preuzeli i posetili ovu veb stranicu pomoću pregledača vašeg krajnjeg uređaja. Te podatke koristimo da bismo vam omogućili da dizajniramo i prikažemo veb stranicu na optimalan način u skladu sa vašim željama. U toku će biti identifikovan samo Cookie na vašem računaru. Bilo kakvo skladištenje ličnih podataka izvan ovoga, odvijaće se samo uz vaš izričit pristanak ili, ako je to apsolutno potrebno, kako bi se omogućila odgovarajuća upotreba ponuđene usluge kojoj pristupate.

Možete uložiti prigovor na upotrebu nebitnih kolačića u bilo koje vreme tako što ćete odgovarajuće prilagodbe postavki kolačića izvršiti korišćenjem dugmeta na desnoj strani na vrhu ove stranice.
 

Na našem vebsajtu razlikujemo sledeće „kolačiće“:


Neophodni „kolačići“

Ovi „kolačići“ su neophodni za funkcionisanje vebsajta i privremeno čuvaju podatke o sesiji da bi se strana mogla pravilno prikazati.Oni sadrže funkcije bez kojih korisnik ne može koristiti naše stranice kako je planirano.

Kolačići za merenje dosega

Kolačići koji se koriste za merenje vebsajta prikupljaju informacije o načinu na koji se koristi naš vebsajt. Ovi Kolačići ne čuvaju nikakve informacije koje omogućavaju identifikaciju korisnika. Prikupljene informacije se ekskluzivno prikupljaju i na taj način analiziraju u anonimnom obliku.
 

„Kolačići“ učinka

Prihvatanjem ’’kolačića’’ učinka, ’’kolačići’’ za merenje dosega ponovo se ne brišu, ali će ostati sačuvani u svrhu prepoznavanja korisnika povratnika. Pored toga, sprovodimo mere poboljšanja za pojedine stranice poput AB testiranja ili nudimo određene informacije o karakteristikama naše veb stranice, tokom kojih će se takođe postaviti ’’kolačići’’ kako bi mogli anonimno identifikovati korisnike koji se vraćaju. U izolovanim slučajevima vršimo dodatna merenja, koja sakupljaju ponašanje klikova ili kretanja miša pojedinih korisnika nasumičnim uzorcima i u anonimnom obliku.

Možete uložiti prigovor na upotrebu ’’kolačića’’ za učinak u bilo koje vreme tako što ćete prilagoditi postavke ’’kolačića’’.

Marketing ’’kolačići’’

Koristimo marketinške kolačiće za proveru uspeha naših marketinških aktivnosti. Marketinški kolačići potiču od eksternih reklamnih kompanija (Kolačićitrećih strana) i koriste se za prikupljanje informacija o vebsajtovima koje je korisnik posetio u cilju generisanja reklame specifične za ciljanu grupu za korisnika. Koristimo sledeće marketinške kolačiće:

· LinkedIn oglašavanje

· Facebook oglašavanje

· Google Adwords

· Doubleclick

· LINE

· Seznam

· Capture Media

Koristimo kolačiće treće strane, npr. da našu stranicu povežemo sa društvenim mrežama kao što su LinkedIn i Tvitter i da pružimo našim korisnicima priliku da nešto direktno dele preko LinkedIn-a ili Tvittera.

Google Analytics

Ako ste dali saglasnost, na ovoj veb strani koristiće se Google Analitics, usluga veb analize Google Ireland Limited. Google Analitics koristi takozvane „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru i omogućavaju analizu vašeg korišćenja na veb lokaciji. Informacije koje se generišu o vašem korišćenju ove veb strane obično se šalju na Google server u SAD i tamo se čuvaju. Ako se na ovoj veb strani aktivira anonimnost IP adrese, vaša IP adresa će, međutim, biti unapred skraćena unutar država članica Evropske unije ili u drugim državama potpisnicama Ugovora o evropskoj ekonomskoj zoni. Kompletna IP adresa biće poslata samo u izuzetnim slučajevima na Google server u SAD i tamo će biti skraćena. Google će koristiti ove informacije u ime operatera ovog vebsajta kako bi analizirao vašu upotrebu vebsajta, sastavio izveštaje o aktivnostima vebsajta i izveo dodatne usluge za operatera vebsajta, koje se odnose na korišćenje vebsajta i korišćenje Interneta. IP adresa koju Vaš pregledač prenosi u kontekstu Google Analitics neće se kombinovati sa ostalim Google podacima. Možete sprečiti čuvanje kolačića odgovarajućim podešavanjem softvera vašeg pregledača; međutim, ističemo da u tom slučaju možda nećete moći u potpunosti koristiti sve funkcije ove veb strane. Pored toga, možete sprečiti prikupljanje podataka koje je generisao ’’ kolačić’’ u vezi sa vašim korišćenjem veb stranice (uključujući vašu IP adresu) koje treba da se prosleđuju Google pretraživaču, kao i obradu tih podataka od strane Google pretraživača preuzimanjem i instaliranjem dodatka za pregledač dostupnog na sledećem linku (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Više informacija o uslovima korišćenja i privatnosti podataka možete pronaći nahttp://www.google.com/analytics/terms/de.htmlili nahttps://www.google.de/intl/de/policies/. Mi ističemo da je Google Analitics proširen na ovom vebsajtu kodom "gat._anonimizeIp ()" kako bi se osiguralo anonimno prikupljanje IP adresa (tzv. Maskiranje IP-a).

Koristimo Google Analitics da bismo mogli da analiziramo i redovno poboljšavamo upotrebu naše veb stranice. Pomoću prikupljenih statistika možemo poboljšati našu ponudu i učiniti je zanimljivijom za vas kao korisnika. Za potrebe izuzetaka u kojima se lični podaci prenose u SAD, Google je pristao na njegovo podređivanje EU-US štitu privatnosti,https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Pravni osnov za korišćenje Google Analitics-a je čl. 6 (1) poslato. 1, lit. f) GDPR.

Informacije o trećem dobavljaču: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrov Street, Dublin 4, Irska, faks: +353 (1) 436 1001. Uslovi korišćenja:http://www.google.com/analytics/terms/de.html, pregled privatnosti podataka:http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.htmli politika privatnosti podataka:http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Ako je korisnik aktivirao samo potrebne kolačiće, koristićemo Google Analitics samo za ograničeno merenje dometa gde je vreme rada kolačića postavljeno na 0. Na ovaj način, nikakvi kolačići neće ostati sačuvani nakon završetka sesije i prepoznavanje tokom više sesija nije moguće. Generalno smo deaktivirali sve dodatne funkcije Google Analitics, što bi omogućilo Google da koristi podatke za druge interese ili proizvode. Stoga Google Analitics koristimo isključivo za naručivanje naših statističkih podataka. Takođe smo deaktivirali sve automatski integrisane kolačiće treće strane (Doubleclick). One se aktiviraju samo opciono kada je data saglasnost korisnika za upotrebu marketinških kolačića.

Korisnicima na našoj veb stranici nudimo mogućnost da se registriraju unošenjem ličnih podataka. Ako je izvršena registracija i data saglasnost za upotrebu kolačića za učinak, skladištićemo sledeće podatke sa Google Analitics ako se korisnik aktivno prijavi koristeći svoju lozinku:

Zemlja korisnika

ID korisnika

Dodeljivanje korisnikovog proizvoda

Informacije da korisnik nije interni zaposleni

b) Pravna osnova za obradu ličnih podataka

Pravna osnova za obradu ličnih podataka pomoću tehnički neophodnih „kolačića“ je Čl. 6 (1) sl. f) GDPR.
Pravna osnova za obradu ličnih podataka pomoću „kolačića“ u svrhu analize, ako je korisnik dao saglasnost u vezi ovoga, je Čl. 6 (1) sl. a) GDPR.

c) Svrha obrade podataka

Svrha korišćenja tehnički neophodnih „kolačića“ je da omogući korisnicima da koriste vebsajtove. Neke karakteristike naših vebsajtova se ne mogu ponuditi bez korišćenja „kolačića“. Za ovo je potrebno da pretraživač bude prepoznat čak i nakon prelaska na druge vebsajtove.

Podaci o korisniku koje prikupe tehnički neophodni „kolačići“ se ne koriste za kreiranje korisničkih profila.

„Kolačići“ za analizu (kolačići učinka, marketing „kolačići“ i „kolačići“ treće strane) se koriste u svrhu poboljšanja kvaliteta našeg vebsajta i njegovog sadržaja. Iz ove analize saznajemo kako se naš vebsajt koristi i tako možemo neprestano da optimizujemo našu ponudu. Oni se takođe koriste u svrhu kreiranja profila vašeg interesovanja i prikazivanja odgovarajuće reklame na drugim vebsajtovima.

d) Period čuvanja, mogućnost stavljanja prigovora i odstranjivanje

„Kolačići“ se čuvaju na kompjuteru korisnika i prenose se sa njega na naš vebsajt. Stoga, kao korisnik, vi takođe imate punu kontrolu nad korišćenjem „kolačića“. Promenom podešavanja vašeg internet pretraživača, vi možete da deaktivirate ili ograničite prenos „kolačića“. „Kolačići“ koji su već sačuvani se mogu izbrisati u bilo koje vreme. Ovo se takođe može izvršiti u automatizovanom procesu.

VI. Registracija

1. Opis i obim obrade podataka

Korisnicima nudimo mogućnost na našem vebsajtu da se registruju unošenjem ličnih podataka. Podaci se unose u ulaznu masku u tom procesu i prenose se nama i mi ih čuvamo. Sledeći podaci se prikupljaju u toku procesa registracije:

Ime
Prezime
Email
Telefon
Informacije o kompaniji


U vreme registracije, čuvaju se još i sledeći podaci:

(1) Informacije o vrsti pretraživača i verziji koja se koristi

(2) Korisnikov operativni sistem

(3) Korisnikova IP adresa

(4) Datum i vreme pristupa

(5) Vebsajtovi sa kog korisnički sistem pristupa našem vebsajtu

(6) Vebsajtovi koje korisnički sistem poziva preko našeg vebsajta

2. Pravna osnova za obradu ličnih podataka

Pravna osnova za obradu podataka, ako je korisnik dao saglasnost, je Čl. 6 (1) sl. a) GDPR.

Ako registracija služi za izvršenje ugovora u kom je korisnik ugovorna strana ili za vršenje predugovornih mera, dodatna pravna osnova za obradu podataka je Čl. 6 (1) sl. b) GDPR.

3. Svrha obrade podataka

Registracija korisnika se zahteva radi ispunjenja ugovora u kome je korisnik ugovorna strana ili za izvršenje predugovornih mera.


U skladu sa vašom saglasnošću, koju mi tražimo konkretno u navedene svrhe registracije i vašom opcijom da poništite registraciju u bilo koje vreme ponovo, mi takođe koristimo vaše podatke da vam ponudimo one proizvode i usluge koje vas mogu interesovati. Možete aktivirati ove usluge tako što ćete kliknuti na “Deregister”. Ako zahtevate dalju korespondenciju od Kuehne + Nagel nakon ovoga, mi ćemo ponovo kreirati vašu prijavu i vi zatim možete ponovo da kliknete na “Deregister” ako biste ponovo želeli da se odjavite.

4. Period čuvanja

Podaci će biti izbrisani, čim ne budu više bili potrebni u svrhu njihovog sakupljanja.

Ovo će biti slučaj [sic. prikupljene podatke] tokom procesa registracije za ispunjenje ugovora ili izvršenje predugovornih mera uvek kada podaci više nisu potrebni za izvršenje ugovora. Neophodnost čuvanja ličnih podataka ugovornog partnera može takođe da se primenjuje i nakon zaključenja ugovora, da bi se ispunile ugovorne ili zakonske obaveze.


Lični podaci sa vašeg naloga će se čuvati sve dok je to potrebnu u svrhe u koje su ti podaci sakupljeni ili na drugi način obrađeni. Ovo se ne primenjuje u meri u kojoj vi podležete periodima zakonskog zadržavanja.

Inače, se primenjuje sledeće: ako niste koristili vaš nalog više od 365 dana, mi ćemo upotrebiti vašu email adresu da vas obavestimo da će vaš nalog biti izbrisan.

5. Mogućnost stavljanja prigovora i odstranjivanje

Kao korisnik, vi imate opciju u bilo koje vreme da poništite registraciju. Možete zahtevati promenu sačuvanih podataka o vama u bilo koje vreme.


Ako su podaci potrebni za ispunjavanje ugovora ili za izvršenje predugovornih mera, prevremeno brisanje podataka je moguće samo ako nikakve ugovorne ili zakonske obaveze nisu u suprotnosti sa brisanjem.

VII. Kontakt forma i email kontakt

1. Opis i obim obrade podataka

Kontakt forma je dostupna na našem vebsajtu, koja se može koristiti da nas kontaktirate elektronski. Ako korisnik koristi ovu opciju, podaci uneti u ulaznu masku će nam biti preneti i mi ćemo ih čuvati. Ovi podaci su:

(1) Ime

(2) Prezime

(3) Ime kompanije

(4) Zemlja

(5) Email

Što se tiče obrade podataka, pozivaćemo se na ovu Politiku privatnosti. Vaši podaci će se u međuvremenu obrađivati u reklamne svrhe samo uz vaš pristanak.


Ako se nudi kontakt preko date email adrese, lični podaci korisnika koji se prenose elektronskom poštom će se čuvati u tom slučaju.


Podaci neće biti preneti trećim stranama u ovom kontekstu. Ovi podaci će se koristiti isključivo za obradu komunikacije i u slučaju da date saglasnost, za reklamne svrhe.

2. Pravna osnova za obradu ličnih podataka

Pravna osnova za obradu podataka, ako je korisnik dao saglasnost, je Čl. 6 (1) sl. a) GDPR.


Pravna osnova za obradu podataka koji se prenose u toku slanja emaila je Čl. 6 (1) sl. f) GDPR. Ako kontakt elektronskom poštom ima za cilj zaključenje ugovora, dodatna pravna osnova za obradu je Čl. 6 (1) sl. b) GDPR.

3. Svrha obrade podataka

Obrada ličnih podataka iz ulazne maske služi isključivo u svrhu naše obrade komunikacije. U slučaju kontakta elektronskom poštom, ovo je takođe zahtevan opravdan interes u obradi podataka. Vaši podaci će biti obrađeni u druge svrhe osim navedenih (na primer u reklamne svrhe) samo uz vašu izričitu saglasnost.


Ostali lični podaci obrađeni u toku procesa prenosa služe za sprečavanje zloupotrebe kontakt forme i da bi se osigurala bezbednost naših IT sistema.

4. Period čuvanja

Podaci će biti izbrisani, čim korisnik opozove datu saglasnost ili podaci ne budu više potrebni da bi se postigla svrha njihovog sakupljanja. Ovo je slučaj, u vezi ličnih podataka koji potiču iz ulazne maske kontakt forme i podataka koji su preneti sa elektronskom poštom, kada se dotična komunikacija sa korisnikom prekine. Komunikacija se prekida kada se može videti na osnovu okolnosti da su bitne činjenice konačno razjašnjene.

5. Mogućnost stavljanja prigovora i odstranjivanje

Korisnik ima mogućnost sve vreme da opozove svoju saglasnost za obradu ličnih podataka. Ako nas korisnik kontaktira putem elektronske pošte, on/ona može da stavi prigovor u bilo koje vreme na čuvanje njegovih/njenih ličnih podataka. U takvom slučaju, komunikacija ne može da se nastavi.

Molimo vas da nam opoziv saglasnosti i prigovor na čuvanje uputite preko linka datog u Pogl. IX.

Svi lični podaci koji su bili čuvani u toku kontaktiranja će biti izbrisani u tom slučaju.


 

VIII. Obrada podataka za Oglase za poslove

1. Opis i obim obrade podataka

Na strani Kuehne + Nagel Career, možete kreirati svojprofil u Kuehne + Nagel Talent Community na različite načine:

1) Registrovanje i unos vaših podataka I informacija (https://jobs.kuehne-nagel.com/global/en/jointalentcommunity?applyType=JTC).

2) Korišćenje ChatBot kao kanala komunikacije

3) Pretplata na automatsko generisanje notifikacija o poslovima, koje vas informišu o trenutnoj ponudi poslova u Kuehne + Nagel Grupi

2. Svrha obrade podataka

Registracija u Kuehne + Nagel Talent Community nudi mogućnost, pre i posle konkretnog postupka prijavljivanja za posao, da svoj profil učinite dostupnim putem funkcije pretraživanja pridruženim kompanijama Kuehne + Nagel na koje se niste aktivno prijavili za posao.

Registracija je dobrovoljna i zavisi od odgovarajućeg postupka prijave.

3. Pravna osnova za obradu ličnih podataka

Pravna osnova za čuvanje vašeg profila bez konkretne prijave za posao i prenos vašeg profila pridruženim kompanijama je predviđena Čl. 6 sl. 1 a) GDPR. Neophodni legitimni interes Kuehne + Nagel u zadovoljavanju pravne osnove se odnosi na zapošljavanje kandidata.

4. Period čuvanja

Vaša saglasnost će biti važeća sve dok vaš profil ne bude izbrisan i možete ga u bilo kojem trenutku opozvati sa efektom za budućnost. Ako opozovete svoj pristanak, Kuehne + Nagel će otkazati prava pridruženim licima da pristupe podacima vaše aplikacije.

Ako već niste opozvali svoj pristanak ranije, profil će biti obrisan najkasnije tri godine nakon poslednje aktivnosti.

IX. Prava lica čiji se podaci čuvaju

Ako se obrađuju vaši lični podaci, vi ste lice čiji se podaci obrađuju po definiciji GDPR i imate prava navedena ispod u vezi Rukovaoca podataka.

Vi u bilo koje vreme možete da zahtevate vaša prava na https://privacy.kuehne-nagel.com/dsar-form/
 

1. Pravo na informaciju

Možete zahtevati potvrdu od Rukovaoca podataka bilo kojih ličnih podataka koji se odnose na vas, a koje mi obrađujemo.

Ako se primenjuje takva obrada, vi možete zahtevati informacije od Rukovaoca podataka u vezi sledećih aspekata:

(1) svrhe u koju se lični podaci obrađuju;

(2) kategorije ličnih podataka koji se obrađuju;

(3) primalaca ili kategorija primalaca kojima su lični podaci koji se odnose na vas obelodanjeni ili će biti obelodanjeni u budućnosti;

(4) planiranog perioda čuvanja ličnih podataka koji se odnose na vas ili, ako se ovo ne može konkretno odrediti, kriterijuma za određivanje perioda čuvanja;

(5) primenjivosti prava na korekciju ili brisanje ličnih podataka koji se odnose na vas, prava na ograničavanje obrade od strane Rukovaoca podataka ili prava na stavljanje prigovora na ovu obradu;

(6) primenjivosti prava na podnošenje žalbe nadzornom organu;

(7) svih dostupnih informacija o poreklu podataka ako lični podaci nisu sakupljeni od lica čiji se podaci obrađuju;

(8) primenjivosti automatizovanog procesa donošenja odluka uključujući i profilisanje u skladu sa Čl. 22 (1) i (4) GDPR i – bar u ovim slučajevima – eksplanatornih informacija o uključenoj logici i obimu, kao i nameravanim dejstvima za lice čiji se podaci obrađuju od takve obrade.
 

Imate pravo da zahtevate informacije o tome da li se lični podaci koji se odnose na vas prenose trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji. U vezi ovoga, možete zahtevati da budete informisani o odgovarajućim garancijama u skladu sa Čl. 46 GDPR u vezi takvog prenosa.

2. Pravo na ispravku

Imate pravo na korekciju i/ili dopunu u vezi Rukovaoca podataka, u meri u kojoj su obrađeni lični podaci koji se odnose na vas neispravni ili nekompletni. Rukovaoc podataka mora da izvrši korekciju bez odlaganja.

3. Pravo na ograničenje obrade

U sledećim slučajevima, možete zahtevati ograničenje obrade ličnih podataka u vezi vas:

(1) ako vi poričete tačnost ličnih podataka u vezi vas za period koji omogućava Rukovaocu podataka da proveri tačnost ličnih podataka;

(2) obrada je nezakonita, a vi odbijate brisanje ličnih podataka, i umesto toga zahtevate ograničenje korišćenja ličnih podataka;

(3) Rukovaocu podataka više nisu potrebni lični podaci u svrhu obrade, ali vi zahtevate to radi traženja, ostvarivanja ili odbrane zakonskih prava; ili

(4) ako ste stavili prigovor na obradu u skladu sa Čl. 1 GDPR i ako niste sigurni da li su opravdani interesi Rukovaoca podataka važniji od vaših razloga.

Ako je obrada ličnih podataka u vezi vas ograničena, ovi podaci se mogu obraditi – osim za čuvanje – samo uz vašu saglasnost ili samo radi traženja, ostvarivanja ili odbrane zakonskih prava ili zaštite prava drugog fizičkog ili pravnog lica, ili iz razloga ubedljivog javnog interesa Evropske Unije ili Države članice.
Ako je ograničenje obrade primenjeno u skladu sa prethodno navedenim uslovima, vas će Rukovaoc podataka informisati pre nego što ograničenje bude podignuto.

4. Pravo na brisanje

a) Obaveza brisanja

Vi možete zahtevati od Rukovaoca podataka da lični podaci koji se odnose na vas budu odmah izbrisani i Rukovaoc podataka će biti obavezan da obriše ove podatke odmah ako se primenjuje jedan od sledećih razloga:

(1) Lični podaci koji se odnose na vas nisu više potrebni u svrhe u koje su sakupljani ili na drugi način obrađeni.

(2) Vi povučete saglasnost koja je služila kao osnova za obradu u skladu sa Čl. 6 (1) sl. a) ili Čl. 9 (2) sl. a) GDPR i ne postoji nikakva druga pravna osnova za obradu.

(3) Vi stavite prigovor u skladu sa Čl. 21 (1) GDPR protiv obrade i ne postoje jači opravdani razlozi za obradu, ili vi stavite prigovor na obradu u skladu sa Čl. 21 (2) GDPR.

(4) Lični podaci koji se odnose na vas se nelegalno obrađuju.

(5) Brisanje ličnih podataka koji se odnose na vas je potrebno da bi se ispunila zakonska obaveza u skladu sa zakonom EU ili zakonima Država članica koji se primenjuju na Rukovaoca podataka.

(6) Lični podaci koji se odnose na vas su prikupljeni u vezi sa ponuđenim uslugama o informacionom društvu u skladu sa Čl. 8 (1) GDPR.

b) Informacije trećim stranama

Ako je Rukovaoc podataka učinio lične podatke koji se odnose na vas javno dostupnim i ako je obavezan da ih izbriše u skladu sa Čl. 17 (1) GDPR, preduzeće odgovarajuće mere, takođe i tehničke prirode, s obzirom na dostupnu tehnologiju i troškove implementacije, da bi informisao strane, koje su odgovorne za obradu podataka i koje obrađuju lične podatke, o činjenici da ste vi, lice čiji se podaci obrađuju, zahtevali od njih da izbrišu sve linkove do ovih ličnih podataka ili kopije ili replikacije ovih ličnih podataka.

c) Izuzeci
Pravo na brisanje se ne primenjuje ako je obrada potrebna:

(1) da bi se ostvarilo pravo na slobodan govor i informisanje;

(2) da bi ispunili pravnu obavezu koja se odnosi na obradu u skladu sa zakonom EU i zakonima Država članica koji se odnose na Rukovaoca podataka, ili da bi se ispunio zadatak u javnom interesu ili u vršenju javne vlasti koja je delegirana Rukovaocu podataka;

(3) iz razloga javnog interesa u pitanjima javnog zdravlja u skladu sa Čl. 9 (2) sl. h) i i) kao i Čl. 9 (3) GDPR;

(4) u svrhe arhiviranja koje su u javnom interesu, u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu sa Čl. 89 (1) GDPR, u meri u kojoj se od prava koje se navodi pod tačkom a) očekuje da učini nemogućom realizaciju ciljeva obrade ili da je omete u značajnoj meri; ili

(5) radi traženja, ostvarivanja ili odbrane zakonskih prava.

5. Pravo na informaciju

Ako ste zahtevali pravo na korekciju, brisanje ili ograničenje obrade od Rukovaoca podataka, on će biti obavezan da obavesti sve primaoce kojima su lični podaci u vezi vas obelodanjeni o ovoj korekciji ili brisanju ovih podataka ili ograničenju obrade, osim ako se to pokaže kao nemoguće ili ako je to povezano sa neproporcionalno velikim naporom ili troškovima. Vi imate pravo u vezi sa Rukovaocem podataka da budete informisani o ovim primaocima.

6. Pravo na prenosivost podataka

Vi imate pravo da primite lične podatke koji se odnose na vas a koji su bili stavljeni na raspolaganje Rukovaocu podataka u strukturisanom, uobičajenom i mašinski-čitljivom formatu. Dalje imate pravo da prenesete ove podatke drugom Rukovaocu podataka bez opstrukcije od strane Rukovaoca podataka kome su lični podaci stavljeni na raspolaganje, u meri u kojoj:

(1) se ta obrada zasniva na saglasnosti u skladu sa Čl. 6 (1) sl. a) GDPR ili Čl. 9 (2) sl. a) GDPR ili ugovoru u skladu sa Čl. 6 (1) sl. b) GDPR, i

(2) se obrada obavlja pomoću automatizovanog procesa.
 

U sprovođenju ovog prava, vi štaviše imate pravo da se lični podaci koji se odnose na vas prenesu direktno sa jednog Rukovaoca podataka na drugog Rukovaoca podataka u meri u kojoj je ovo tehnički izvodljivo.

Slobode i prava drugih lica ne smeju time biti ugroženi.

Pravo na prenosivost podataka se ne primenjuje na obradu ličnih podataka koja se zahteva da bi se ispunio neki zadatak u javnom interesu ili u vršenju javne vlasti koja je delegirana Rukovaocu podataka.

7. Pravo na stavljanje prigovora

Imate pravo na stavljanje prigovora u bilo koje vreme, iz razloga koji proističu iz vaše konkretne situacije, na obradu ličnih podataka koji se odnose na vas do kog dođe na osnovu Čl. 6 (1) sl. e) ili sl. f) GDPR; ovo se takođe primenjuje na profilisanje zasnovano na ovim odredbama.

Rukovaoc podataka će prestati da obrađuje lične podatke koji se odnose na vas, osim ako može da dokaže ubedljive razloge za obradu koji se kvalifikuju za zaštitu i koji su važniji od vaših interesa, prava i sloboda, ili ako ta obrada služi u svrhu traženja, ostvarivanja ili odbrane zakonskih prava.
Ako se lični podaci koji se odnose na vas obrađuju da bi funkcionisao direktni marketing, vi imate pravo da stavite prigovor u bilo koje vreme na obradu ličnih podataka koji se odnose na vas u svrhu takve reklame; ovo se takođe primenjuje na profilisanje ako je povezano sa tim direktnim marketingom.
Ako stavite prigovor na obradu u svrhu direktnog marketinga, lični podaci koji se odnose na vas se neće više obrađivati u ove svrhe.

Imate opciju da koristite vaše pravo na stavljanje prigovora u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva – uprkos Direktivi 2002/58/EC – pomoću automatizovanih procedura, u kojima se koriste tehničke specifikacije.

8. Pravo na povlačenje saglasnosti u skladu sa zakonima o zaštiti podataka

Imate pravo da povučete vašu saglasnost u skladu sa zakonima o zaštiti podataka u bilo koje vreme. Povlačenje saglasnosti neće uticati na legitimitet obrade koja se odvijala do vašeg stavljanja prigovora.

9. Automatizovana odluka u pojedinačnom slučaju uključujući i profilisanje
Imate pravo da ne budete podložni odluci koja se isključivo zasniva na automatizovanoj obradi – uključujući i profilisanje – koja dovodi do pravnog dejstva u vezi sa vama ili koja prouzrokuje slične značajne prepreke za vas. Ovo se ne primenjuje ako je odluka:

(1) zahtevana za zaključenje ili ispunjenje ugovora zaključenog između vas i Rukovaoca podataka;

(2) dopustiva na osnovu pravnih propisa EU ili Država članica koji se odnose na Rukovaoca podataka i ako ovi pravni propisi sadrže odgovarajuće mere da zaštite vaša prava i slobode kao i vaše opravdane interese; ili

(3) doneta uz vašu izričitu saglasnost.

Međutim, ove odluke se ne mogu zasnivati na specijalnim kategorijama ličnih podataka u skladu sa Čl. 9 (1) GDPR, osim ako se Čl. 9 (2) sl. a) ili sl. g) primenjuje a preduzete su odgovarajuće mere za zaštitu prava i sloboda kao i vaših opravdanih interesa.

U vezi slučajeva navedenih pod (1) i (3), Rukovaoc podataka će takođe preduzeti odgovarajuće mere da bi zaštitio prava i slobode kao i vaše opravdane interese, što uključuje najmanje pravo lica [sic] Rukovaoca podataka da preuzme uticaj, da zastupa svoje stavove i da ospori odluku.

10. Pravo na ulaganje žalbe nadzornom organu

Uprkos drugoj administrativnoj ili sudskoj žalbi, vi imate pravo da se žalite nadzornom organu, posebno u Državi članici u kojoj je vaše stalno mesto boravka, vaše radno mesto ili mesto gde se desila povreda ako verujete da obrada ličnih podataka koji se odnose na vas krši GDPR.
Nadzorni organ kome je podneta žalba će obavestiti podnosioca žalbe o statusu i rezultatima žalbe uključujući i mogućnost podnošenja žalbe sudu u skladu sa Čl. 78 GDPR.

X. Izveštaji o povredi podataka

Povrede podataka se mogu prijaviti u bilo koje vreme naprivacy(at)kuehne-nagel.com.

Povreda podataka znači povredu bezbednosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili modifikacije, neovlašćenog obelodanjivanja ličnih podataka ili neovlašćenog pristupa ličnim podacima, koje prenosi, čuva ili na drugi način obrađuje Kuehne + Nagel ili treća strana koju je on angažovao.

XI. Maloletna lica

Lica mlađa od 18 godina ne treba da daju bilo kakve lične podatke bez saglasnosti svojih roditelja ili zakonskih staratelja. U skladu sa Čl. 8 GDPR, deca starosti 16 godina ili mlađa mogu da daju takvu saglasnost samo uz saglasnost svojih roditelja ili zakonskih staratelja. Lični podaci maloletnih lica se svesno ne sakupljaju i ne obrađuju.

XII. Izmene Politike poverljivosti

Kuehne + Nagel zadržava pravo da izvrši izmenu ove Politikepoverljivosti u bilo koje vreme i sa delovanjem u budućnosti. Stoga preporučujemo da u redovnim intervalima ponovo pročitate ovu Politiku.

Status Februar 2020