Kuehne+Nagel

Privacy Policy Center

Privacy Policy

Tartalom megjelenítő

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön személyes adatainak védelme fontos cél a Kuehne + Nagel számára. Az Ön bizalma a legfontosabb prioritásunk. Személyes adatait ezért mindenkor bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

A jelen nyilatkozat ismerteti, hogy a Kuehne + Nagel miként jár el a személyes adatokkal az interneten, milyen információkat gyűjt és értékel ki a Kuehne + Nagel webhelyek felhasználóiról, és ezeket az információkat hogyan használja fel, továbbítja és kezeli más módokon. Ugyancsak ismeretjük, hogy miként használhatók a sütik (cookie-k) és más technológiák az alkalmazásainkban.

Webhelyünkre belépve tájékoztatást kap a sütik alkalmazásáról. Ebben az összefüggésben a jelen adatvédelmi nyilatkozatunkra is hivatkozunk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kuehne + Nagel a jelen adatvédelmi nyilatkozatot belátása szerint rendszeresen módosíthatja és frissítheti. Ebben az esetben a jelen adatvédelmi nyilatkozat aktualizált verzióit ezen az oldalon és egyéb vonatkozó oldalakon tesszük közzé. Az átdolgozott adatvédelmi nyilatkozat csak a hatályba lépése után gyűjtött adatokra vonatkozik. Javasoljuk az Ön számára, hogy ezt az oldalt az adatvédelmi gyakorlatunkra vonatkozó aktuális információk tekintetében rendszeresen nézze át. Szolgáltatásainknak az adatvédelmi nyilatkozat módosításait követő további használata azt jelenti, hogy Ön elfogadja ezeket a módosításokat.

A jelen nyilatkozat az e nyilatkozatra mutató Kuehne + Nagel webhelyekre is vonatkozik. Nem vonatkozik azokra a Kuehne + Nagel webhelyekre, amelyekre saját adatvédelmi nyilatkozatok érvényesek.

 

I. Az adatkezelő neve és címe

Az adatfelelős az általános adatvédelmi rendelet és a tagállamok egyéb nemzeti adatvédelmi törvényei, valamint más adatvédelmi rendelkezések alapján a:

Kuehne + Nagel Kft. - National Head Office

Szent Jozsef ut

2071 - Paty

Tel.: +36-23-889-000

E-Mail: privacy-hungary@kuehne-nagel.com

II. Az adatvédelmi tisztviselő neve és címe

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője az alábbi címen érhető el:

Kuehne + Nagel Kft. - National Head Office

Szent Jozsef ut

2071 - Paty

Tel.: +36-23-889-000

E-Mail: privacy-hungary@kuehne-nagel.com

 

III. Az adatkezelésre vonatkozó általános információk

1. A személyes adatok kezelésének köre

Személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírtaknak megfelelően szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátására, kérdései megválaszolására, valamint a jogilag megengedett vagy szükséges mértékben jogi vizsgálatok és büntetőjogi nyomozások támogatására használjuk. A jelen webhely útján gyűjtött adatokat termékportfóliónk bővítése és szolgáltatásaink javítása érdekében statisztikai célokra tovább anonimizálhatjuk és összesíthetjük.

 

2. Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

Személyes adatait tárolhatjuk, illetve más módon továbbadhatjuk kapcsolt vállalatainknak vagy más, megbízható üzleti partnereknek, amelyek a nevünkben szolgáltatásokat végeznek, mint például műszaki támogatás céljából, valamint a jelen webhely marketingcélokra és más típusú szolgáltatásokra való hasznosságának értékeléséhez. Ezekkel a felekkel szerződéseink vannak annak biztosítására, hogy a személyes adatokat rendelkezéseink alapján és a jelen adatvédelmi nyilatkozattal és más megfelelő titoktartási és biztonsági intézkedésekkel összhangban kezeljék.

Személyes adatait csak ezen és más harmadik felek számára adjuk tovább, feltéve, hogy ez szükséges Ön által kért vagy engedélyezett szolgáltatások teljesítéséhez, az Ön jogai és a mi jogaink, tulajdonunk és biztonságunk megvédéséhez, vagy ha hatályos törvények, bírósági vagy egyéb hatósági előírások köteleznek minket erre, vagy ha a közzététel jogi vizsgálatok, büntetőjogi nyomozások vagy bírósági eljárások támogatásához más tekintetben szükséges.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Kuehne + Nagel csoport vállalatai, valamint olyan hatóságok, ügyfelek és szállítók, amelyek számára átadhatjuk az Ön személyes adatait, az Ön országán kívül és esetleg olyan országokban találhatók, amelyek adatvédelmi törvényei eltérhetnek az Ön országának adatvédelmi törvényeitől. Ilyen esetekben gondoskodunk arról, hogy személyes adatainak megóvására megfelelő jogi mechanizmusokat, mint pl. EU-szabványfeltételeket alkalmazzunk. Egy EU-szabványfeltétel itt található: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

3. A személyes adatok kezelésének jogalapja

Amennyiben személyes adatok kezelési műveleteihez beszerezzük az érintett hozzájárulását, akkor a személyes adatok kezelésének jogalapjául az EU Általános adatvédelmi rendelete (ÁAR) 6. cikk (1) bek. a) pontja szolgál.

Olyan személyes adatok kezelésénél, amelyek olyan szerződés teljesítéséhez szükségesek, amelyben az érintett az egyik fél, az ÁAR 6. cikk (1) bek. b) pontja szolgál jogalapul. Ez azokra az adatkezelési folyamatokra is érvényes, amelyek a szerződés megkötését megelőzően történő lépések megtételéhez szükséges.

Amennyiben személyes adatok kezelése olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely a vállalatunkra vonatkozik,az ÁAR 6. cikk (1) bek. c) pontja szolgál jogalapul.

Ha az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme teszi szükségessé személyes adatok kezelését, akkor az ÁAR 6. cikk (1) bek. d) pontja szolgál jogalapul.

Ha az adatkezelés vállalatunk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget az előbbi érdekkel szemben, akkor az ÁAR 6. cikk (1) bek. f) pontja szolgál az adatkezelés jogalapjául.

4. Adattörlés és tárolási idő

Az érintett személyes adatait a tárolás céljának megszűnése után töröljük vagy zároljuk. Ezt meghaladó idejű tárolás akkor valósulhat meg, ha ezt az adatkezelőre vonatkozó európai vagy nemzeti jogalkotó uniós jogi rendeletekben, törvényekben vagy egyéb előírásokban meghatározta. Az adatokat akkor is zároljuk vagy töröljük, ha az említett jogszabályokban előírt tárolási idő letelik, kivéve ha az adatok további tárolása szerződés megkötése vagy szerződés teljesítése érdekében szükséges.

 

IV. A webhely rendelkezésre bocsátása és naplófájlok létesítése

1. Az adatkezelés leírása és köre

Internetes oldalunkra történő minden belépéskor a rendszerünk automatizáltan adatokat és információkat rögzít a belépő számítógépes rendszerből.

Ennek során a következő adatokat gyűjtjük:

(1) Információk a böngésző típusáról és az alkalmazott verzió

(2) A felhasználó operációs rendszere

(3) A felhasználó IP-címe

(4) A hozzáférés dátuma és időpontja

(5) Azok a webhelyek, amelyekről a felhasználó rendszere az internetes oldalunkra került

(6) Azok a webhelyek, amelyekbe a felhasználó rendszere a mi webhelyünkön keresztül lép be

Az adatokat ugyancsak a mi rendszerünk naplófájljai tárolják. Ezeket az adatokat nem tároljuk együtt a felhasználó más személyes adataival.

 

2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatok és a naplófájlok ideiglenes tárolásának jogalapja az ÁAR 6. cikk (1) bek. f) pontja.

 

3. Az adatkezelés célja

Az IP-címnek a rendszer általi ideiglenes tárolására a webhelynek a felhasználó számítógépe számára való kiadásához van szükség. Ehhez a felhasználó IP-címének a munkamenet idejére tárolva kell maradnia.

A naplófájlok tárolása a webhely működőképességének biztosításához szükséges. Az adatok ezenkívül a webhely optimalizálására és informatikai rendszereink biztonságának garantálására szolgálnak. Az adatok marketingcélú értékelésére ebben az összefüggésben nem kerül sor.

Ezek a célok alapozzák meg az adatkezelés iránti jogos érdekeinket is az ÁAR 6. cikk (1) bek. f) pontja értelmében.

4. A tárolás időtartama

Az adatokat töröljük, amint gyűjtésük céljának eléréséhez már nincs szükség rájuk. Ha az adatokat a webhely rendelkezésre bocsátása céljából rögzítjük, akkor ez az adott munkamenet befejeződésekor történhet meg.

Az adatok naplófájlokban való tárolása esetében erre legkésőbb 30 nap múlva kerülhet sor. Ezen túlmenő tárolásra lehetőség van. Ebben az esetben a felhasználók IP-címeit töröljük vagy elidegenítjük, és ily módon a belépő kliens hozzárendelése már nem lehetséges.

5. Tiltakozási és eltávolítási lehetőség

Az adatoknak a webhely rendelkezésre bocsátása céljából való gyűjtése és naplófájlokban való tárolása feltétlenül szükséges az internetes oldal működtetéséhez. Ennek következtében a felhasználó részéről nem áll fenn tiltakozási lehetőség.

 

V. Sütik használata

a) Az adatkezelés leírása és köre

Az előzőleg említett adatok mellett webhelyünk használatakor és meglátogatásakor sütiket vagy hasonló technológiákat mint a Pixel (a továbbiakban általánosságban „Sütik”) alkalmazunk számítógépén. A sütik kis szöveges fájlok, melyeket a böngészője tárol el a végberendezésén meghatározott információk elmentése érdekében, vagy képfájlok, mint a Pixel. Webhelyünk ugyan ezzel a végberendezéssel való következő behívásakor a sütikbe elmentett információkat a következőkben visszaküldi vagy webhelyünkre („első fél süti”) vagy egy másik weboldalra, ahova a süti tartozik („harmadik fél süti”).

Az elmentett és visszaküldött információk által az adott weboldal felismeri, hogy ezeket már végberendezése böngészőjével behívta és ellátogatott ide. Ezeket az információkat használjuk, hogy a webhelyet preferenciáinak megfelelően optimálisan alakítsuk ki és jelenítsük meg. Ekkor csak a sütit azonosítják be a végberendezésén. A személyes adatok ezen túlmenő mentése csak kifejezett hozzájárulása után történik vagy ha az a felkínált és az Ön által behívott szolgáltatás megfelelő használatához mindenképpen szükséges.

A nem A nemAz alapvetően nem szükséges cookie-k használatát bármikor elutasíthatja, a cakóié-beállításokban, amihez az oldal jobb felső szélén látható gombbal léphet.

Webhelyünk használatakor a következő sütiket különböztetjük meg:

 

Szükséges sütik (necessary cookies)

Ezek a sütik szükségesek az oldal működtetéséhez és munkamenetadatok ideiglenes tárolásához, hogy az oldal helyesen jelenjen meg. Olyan funkciókat tartalmaznak, melyek nélkül a felhasználók nem tudnál használni ezt az oldalt előírásnak megfelelően.

 

Sütik a közönség megmérésére

A közönség megmérésére irányuló sütik webhelyünk használatának módjáról gyűjtenek információt. Ezek a sütik nem gyűjtenek olyan információt, melyek a felhasználó azonosítását teszik lehetővé. Az összegyűjtött információkat kizárólag összegyűjtik és így anonim módon értékelik ki.

Teljesítménysütik

A teljesítménysütik elfogadásával a közönség megmérésére használt sütiket már nem törlik, hanem a visszatérő felhasználó felismerése céljából mentődnek el. Ezen felül olyan javítási intézkedéseket hajtunk végre az oldalakon, mint az AB tesztelés vagy weboldalaink működésére vonatkozó bizonyos utasítások felkínálása által, melyek esetében szintén használunk sütiket a visszatérő felhasználók anonim azonosítása érdekében. További méréseket végzünk elszórtan, melyek az egyes felhasználók kattintási viselkedését és egér mozgásait szúrópróba szerűen és anonim rögzítik.

A teljesítménysütik használata ellen bármikor tiltakozhat oly módon, hogy a süti-beállításokat megfelelően módosítja.

Marketing sütik

A marketing sütiket marketingakcióink sikerességének ellenőrzése érdekében alkalmazzuk. A marketing sütik külsős reklámcégektől származnak (harmadik fél sütik) és arra használják őket, hogy információhoz jussanak a felhasználó által meglátogatott webhelyekről, hogy célcsoport orientált reklámot hozzanak létre a felhasználó számára. A következő marketing sütiket használjuk:

 • LinkedIn Advertising
 • Facebook Advertising
 • Google Adwords
 • Doubleclick
 • LINE
 • Seznam
 • Capture Media

További harmadik felek sütijeit például azért alkalmazunk, hogy az oldalunkat összekapcsoljuk olyan közösségi hálókkal mint a LinkedIn és a Twitter, és lehetőséget adjunk a látogatóinknak, hogy közvetlenül a LinkedIn vagy a Twitter útján osszanak meg valamit.

Google Analytics

Amint hozzájárult, ezen a webhelyen megkezdjük a Google Analytics alkalmazását, mely a Google Ireland Limited webelemző szolgáltatása. A Google-Analytics ún. „sütiket“, szövegfájlokat használ, melyek elmentődnek a számítógépén és lehetővé teszik a weboldal használat elemzését. A webhely felhasználók általi használatára vonatkozó, süti által létrehozott információkat rendszerint a Google valamelyik egyesült államokbeli szerveréhez továbbítják, és ott tárolják. Amennyiben aktiválják ezen a webhelyen az IP anonimizálást, az Ön IP címét a Google az Európai Unió tagállamain belül vagy a Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény szerződéses államaiban előzetesen lerövidíti. A teljes IP-címet csak kivételesen továbbítják a Google valamely USA-beli szerveréhez, és rövidítik le ott. Ezen oldal üzemeltetőjének kérésére a Google ezen információk alapján értékeli ki a használati szokásait a honlapunkra vonatkozóan, hogy weboldal aktivitásról szóló jelentéseket állítson össze számunkra, és weboldallal és internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetőjével szemben. A felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem kapcsolják össze a Google egyéb adataival. A sütik tárolását böngésző szoftvere megfelelő beállításával tudja megakadályozni; felhívjuk a figyelmét azonban, hogy adott esetben nem használhatja teljes mértékben ennek a weboldalnak az összes funkcióját. Ön azonban meg tudja akadályozni a sütik által létrehozott és a weboldal használatra vonatkozó adatok Google általi rögzítését és ezen adatok Goodle általi kezelését oly módon, hogy az ezen a linken elérhető böngésző plugin-t letölti és telepíti: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

A felhasználási feltételekre és az adatvédelemre vonatkozó részletes információkért látogasson el a http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/ oldalra. Felhívjuk a figyelmét, hogy ezen az oldalon kibővítettük a Google Analytics-ot a „gat._anonymizeIp();“ kóddal, hogy garantáljuk az IP címek (ún. IP-masking) anonimizált rögzítését.

A Google Analytics-ot használjuk, hogy elemezzük és rendszeresen javítsuk weboldalunk használatát. A kinyert statisztikák segítségével javíthatjuk ajánlatunkat és Önnek, mint felhasználónak érdekesebbé tudjuk tenni azt. Azon kivételes esetekben, melyekben személyes adatokat továbbítanak az Amerikai Egyesült Államokba, a Google az EU-US adatvédelmi pajzsnak vetette alá magát, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. A Google Analytics használatának jogalapja az ÁAR 6. Cikk (1) bekezdésének 1. mondatának f) pontja.

Harmadik felekre vonatkozó információ: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Használati feltételek:http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Adatvédelem áttekintése: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, és az adatvédelmi nyilatkozat: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Ha a felhasználó csak a szükséges sütiket aktiválta, a Google Analytics-ot csak korlátozott közönségmérésre használjuk, mely esetében a süti futamideje 0-ra van állítva. Ekkor nem mentődnek el a sütik a munkamenet végén és a munkameneten túlmutató újbóli felismerés sem lehetséges. Általánosságban a Google Analytics összes kiegészítő funkciója deaktiválva van, mely megengedné a Google-nak, hogy az adatokat más érdekek mentén vagy termékekhez használja fel. A Google Analytics-ot így kizárólag csak statisztikai adataink megbízásos feldolgozására használjuk fel. Az automatikusan integrált harmadik fél sütiket (Doubleclick) szintén deaktiváltuk. Ezeket csak opcionálisan aktiváljuk, amennyiben azt a felhasználó engedélyezi, hogy Marketing sütiket használjunk.

Internetes oldalunkon lehetőséget kínálunk a felhasználóknak a személyes adatok megadásával történő regisztrációra. Amennyiben regisztrált és rendelkezésre áll a teljesíténysütik használatára vonatkozó engedély, a Google Analytics-el a következő információkat mentjük el, ha a felhasználó aktívan bejelentkezik a jelszavával:

 • Felhasználó ország
 • Felhasználó ügyfél azonosító
 • Felhasználó termék-hozzátartozása
 • Információ arra vonatkozóan, hogy a felhasználó nem belső munkavállaló

b) Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok műszakilag szükséges sütik segítségével való kezelésének jogalapja az ÁAR 6. cikk (1) bek. f) pontja.

A személyes adatok elemzési célú sütik felhasználásával, műszakilag szükséges sütik segítségével és a felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásával való kezelésének jogalapja az ÁAR 6. cikk (1) bek. a) pontja.

c) Az adatkezelés célja

A műszakilag szükséges sütik felhasználásának célja, hogy lehetővé tegye webhelyek használatát a felhasználó számára. Internetes oldalaink egyes funkcióit sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk kínálni. Ezekhez az szükséges, hogy a böngésző oldalváltás után is újra felismerhető legyen.

A műszakilag szükséges sütik által gyűjtött felhasználói adatokat nem használjuk fel felhasználói profilok készítéséhez.

Elemző sütik (teljesítménysütik, marketing sütik és harmadik felek sütijei) felhasználása webhelyünk minőségének és tartalmainak javítását célozza. Az elemző sütik alapján tudjuk meg, hogy a webhelyet miként használják, és optimalizálhatjuk ezáltal folyamatosan a kínálatunkat. Az elemző sütik felhasználhatók érdeklődőik profiljának elkészítéséhez és releváns hirdetések megjelenítéséhez is más webhelyeken.

d) A tárolás időtartama, tiltakozási és eltávolítási lehetőség

A sütiket a felhasználó számítógépe tárolja és továbbítja az oldalunkra. Ezáltal felhasználóként is teljes ellenőrzést gyakorolunk a sütik alkalmazása fölött. Az internetes böngészőjén való beállítások módosításával a sütik átvitelét kikapcsolhatja vagy korlátozhatja. Már tárolt sütik bármikor törölhetők. Ez automatizáltan is történhet.

 

VI. Regisztrálás

1. Az adatkezelés leírása és köre

Internetes oldalunkon lehetőséget kínálunk a felhasználóknak a személyes adatok megadásával történő regisztrációra. Ennek során az adatokat egy beviteli maszkban adják meg, továbbítják hozzánk, és tároljuk. A regisztrálási műveletkeretében az alábbi adatokat gyűjtjük:

Keresztnév

Vezetéknév

E-mail cím

Telefonszám

Vállalati információk

A regisztrálás időpontjában ezenkívül a következő adatokat tároljuk:

(1) Információk a böngésző típusáról és az alkalmazott verzió

(2) A felhasználó operációs rendszere

(3) A felhasználó IP-címe

(4) A hozzáférés dátuma és időpontja

(5) Azok a webhelyek, amelyekről a felhasználó rendszere az internetes oldalunkra került

(6) A felhasználó rendszere által a webhelyünkről meglátogatott webhelyek.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatok kezelésének jogalapja a felhasználó hozzájárulása esetén az ÁAR 6. cikk (1) bek. a) pontja.

Ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, akkor az adatok kezelésének kiegészítő jogalapja az ÁAR 6. cikk (1) bek. b) pontja.

3. Az adatkezelés célja

A felhasználó regisztrálása a felhasználóval kötött szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően történő lépések megtételéhez szükséges.

Hozzájárulása fenntartásával, amelyet kifejezetten az említett regisztrálási célokból szerzünk be, és azon lehetőségével, hogy bármikor kijelentkezhet, arra is felhasználjuk az adatait, hogy azon termékeinket és szolgáltatásainkat kínáljuk, amelyek az Ön számára érdekesek lehetnek. Ezeket a szolgáltatásokat a „Kijelentkezés” gombra kattintva kapcsolhatja ki. Ha ez után az idő után további levelezést kér a Kuehne + Nageltől, akkor állítsa vissza az előfizetését, és ha ismét ki akar jelentkezni, akkor újból kattintson a „Kijelentkezés” gombra.

4. A tárolás időtartama

Az adatokat töröljük, amint gyűjtésük céljának eléréséhez már nincs szükség rájuk.

Ez a regisztrálási folyamat során egy szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően történő lépések megtételéhez szükséges, ha a szerződés megkötéséhez már nincs szükség az adatokra. Szerződése és törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében a szerződés megkötése után is szükség lehet a szerződéses partner személyes adatainak tárolására.

A fiókjában található személyes adatokat mindaddig tároljuk, ameddig ez szükséges azon célokhoz, amelyek érdekében gyűjtöttük, vagy más módon kezeltük. Ha törvényi megőrzési idők vonatkoznak ránk, akkor ettől eltérő szabályok érvényesek.

Egyébként a következő érvényes: Amennyiben a fiókját több mint 365 napig nem használtuk, akkor az e-mail címe segítségével közöljük, hogy fiókját törölni fogjuk.

5. Tiltakozási és eltávolítási lehetőség

Felhasználóként bármikor lehetősége van a regisztrálás megszüntetésére. Az Önről tárolt adatok módosítását bármikor kezdeményezheti.

Ha az adatok szerződés teljesítéséhez, vagy szerződés megkötését megelőzően történő lépések megtételéhez szükségesek, akkor az adatok idő előtt törlése csak akkor lehetséges, ha a törléssel nem állnak szemben szerződéses vagy törvényi kötelezettségek.

VII. Kapcsolati űrlap és e-mail kapcsolat

1. Az adatkezelés leírása és köre

Internetes oldalunkon egy kapcsolati űrlap található, amely felhasználható elektronikus kapcsolatfelvételre. Ha egy felhasználható él ezzel a lehetőséggel, akkor a beviteli maszkban megadott adatokat hozzánk továbbítják, és mi tároljuk. Ezek az adatok a következők:

(1) Keresztnév

(2) Vezetéknév

(3) Cég

(4) Ország

(5) E-mail cím

Az adatok kezeléséhez az elküldési művelet keretében hivatkozunk a jelen adatvédelmi nyilatkozatra. Adatai reklám célra történő kezelése csak az Ön jóváhagyásával történik.

Ha a kapcsolatfelvételt egy rendelkezésre bocsátott e-mail cím útján ajánljuk fel, akkor a felhasználó e-mailben továbbított személyes adatait tároljuk.

Az adatokat nem adjuk tovább harmadik felek számára. Az adatokat kizárólag a beszélgetés feldolgozására, és kifejezett beleegyezése esetén, reklám célokra használjuk fel.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatok kezelésének jogalapja a felhasználó hozzájárulása esetén az ÁAR 6. cikk (1) bek. a) pontja.

Az e-mail küldésével továbbított adatok kezelésének jogalapja az ÁAR 6. cikk (1) bek. f) pontja. Ha az e-mail kapcsolat célja szerződés megkötése, akkor az adatkezelés kiegészítő jogalapja az ÁAR 6. cikk (1) bek. b) pontja.

3. Az adatkezelés célja

A beviteli maszkból származó személyes adatok kezelésének célja kizárólag a kapcsolatfelvétel feldolgozása. E-mail útján történő kapcsolatfelvétel esetében szempont az adatok kezelése iránti jogos érdek is. Adatainak az említetteken kívüli célokból (pl. reklám célok) történő kezelése csak az Ön kifejezett beleegyezésével történik.

Az elküldési művelet során kezelt többi személyes adat arra szolgál, hogy megakadályozza a kapcsolati űrlappal való visszaélést, és garantálja informatikai rendszereink biztonságát.

4. A tárolás időtartama

Az adatokat töröljük, amint a felhasználó visszavonja a beleegyezését vagy az adatokra a gyűjtésük céljának eléréséhez már nincs szükség. A kapcsolati űrlap beviteli maszkja és az e-mailben átküldött személyes adatok esetében ez a felhasználóval való társalgás befejeződésével valósul meg. A társalgás akkor ér véget, ha a körülményekből kivehető, hogy a szóban forgó tényállás véglegesen tisztázott.

 

5. Tiltakozási és eltávolítási lehetőség

A felhasználónak bármikor lehetősége van arra, hogy visszavonja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását. Ha a felhasználó e-mailben lép kapcsolatba velünk, akkor bármikor tiltakozhat személyes adatainak tárolása ellen. Ilyen esetben a társalgás nem folytatható.

Hozzájárulásának visszavonását és a tárolás elleni tiltakozását, kérjük, hogy a IX. pontban rendelkezésre bocsátott hivatkozás útján juttassa el hozzánk.

Ebben az esetben a kapcsolatfelvétel során tárolt valamennyi személyes adatot töröljük.

VIII. Adatkezelés a Kuehne + Nagel Talent Community profil létrehozásához

1. Az adatkezelés leírása és köre

A Kuehne + Nagel karrier oldalon többféleképpen tud profilt létrehozni a Kuehne + Nagel -Talent-Community-ben:

1) Adatai és információi regisztrálása és feltöltése itt: (https://jobs.kuehne-nagel.com/global/en/jointalentcommunity?applyType=JTC).

2) ChatBot használata kommunikációs csatornaként

3) Automatikusan generált munka-értesítésre való feliratkozás, mely informálja Önt a Kuehne + Nagel-Gruppe aktuális állásajánlatairól.

2. Az adatkezelés célja

A Kuehne + Nagel Talent Community-ban való regisztrálás lehetőséget ad arra, hogy egy jelentkezési folyamat előtt és után a profilja a keresési funkciók keresztül rendelkezésre álljon a Kuehne + Nagel csoport csoport vállalatai számára, melyekhez nem jelentkezett aktívan.

A bejelentkezés önkéntes és az adott jelentkezési eljárástól független.

3. Az adatkezelés jogalapja

Profilja mentésének egy bizonyos állás konkrét megpályázása nélkül és profilja egy konszern vállalat számára történő továbbításának jogalapja az ÁAR 6. cikk (1a) bekezdése.

 

4. Adatok tárolásának időtartama

Jóváhagyása profilja törléséig érvényes és Ön bármikor visszavonhatja a jövőre nézve. Arra az esetre, hogy visszahívja jóváhagyását, a Kuehne + Nagel megvonja a jelentkezési adataira vonatkozó hozzáférési jogokat a konszern vállalattól.

Amennyiben nem vonja vissza jóváhagyását korábban, profilját az utolsó aktivitást követő 3 év múlva törlik.

IX. Az érintett jogai

Ha személyes adatait kezeljük, akkor Ön az ÁAR értelmében érintett, és az adatkezelővel szemben az alábbi jogok illetik meg.

Jogait a https://privacy.kuehne-nagel.com/dsar-form/ alapján bármikor érvényesítheti.

1. A hozzáférés joga

Az adatkezelőtől igazolást kérhet arról, hogy kezelünk-e Önt érintő személyes adatokat.

Ha fennáll ilyen adatkezelés, akkor az adatkezelőtől az alábbi információkról kérhet tájékoztatást:

(1) a személyes adatok kezelésének céljai;

(2) a kezelt személyes adatok kategóriái;

(3) azok a címzettek, ill. címzettek kategóriái, amelyek számára az Önt érintő személyes adatokat átadták, vagy még át fognak adni;

(4) az Önt érintő személyes adatok tárolásának tervezett ideje, vagy pedig, ha erről nem adhatók konkrét adatok, akkor a tárolási idő meghatározásának kritériumai;

(5) az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítésének vagy törlésének joga, az adatkezelő általi adatkezelés korlátozásának joga, valamint az ezen adatkezelés elleni tiltakozás joga;

(6) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

(7) az adatok eredetére vonatkozó minden rendelkezésre álló információ, amennyiben a személyes adatokat nem az érintettnél gyűjtik;

(8) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve az ÁAR 22. cikk (1) és (4) bekezdése szerinti profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Ön jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy Önt érintő személyes adatokat továbbítanak-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez. Ezzel összefüggésben kérheti, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan az ÁAR 46. cikke szerinti megfelelő garanciákról.

 

2. A helyesbítéshez való jog

Az adatkezelővel szemben Önt megilleti a helyesbítéshez és/vagy a kiegészítéshez való jog, amennyiben Önt érintő személyes adatok tévesek vagy hiányosak. Az adatkezelő köteles a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégezni.

 

3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Önt érintő személyes adatok kezelésének korlátozását a következő feltételekkel kérheti:

(1) ha Ön az érintett Önt érintő személyes adatok pontosságát egy időtartamra vitatja amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

(2) ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

(3) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, valamint

(4) ha Ön az ÁAR 21. cikk (1) szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése korlátozás alá esik, az ilyen adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Ha a fenti feltételek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja Önt.

4. A törléshez való jog

a) Törlési kötelezettség

Ön kérheti az adatkezelőtől, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, és az adatkezelő köteles ezeket az adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, amennyiben az alábbi okok valamelyike fennáll:

(1) Az Önt érintő személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.

(2) Ön visszavonja az ÁAR 6. cikk (1) bek. a) pontja, vagy a 9. cikk (2) bek. a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;.

(3) Az ÁAR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy pedig Ön az ÁAR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.

(4) Az Önt érintő személyes adatokat jogellenesen kezelték.

(5) Az Önt érintő személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell..

(6) Az Önt érintő a személyes adatok gyűjtésére az ÁAR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

b) Harmadik feleknek szóló információk

Ha az adatkezelő az Önt érintő személyes adatokat nyilvánosságra hozta, és az ÁAR 17. cikk (1) bekezdése értelmében köteles ezeket törölni, akkor a rendelkezésre álló technológia és a végrehajtási költségek figyelembevételével megfelelő, köztük műszaki jellegű intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a személyes adatokat kezelő adatkezelőket tájékoztassa arról, hogy Ön érintettként kezdeményezte a szóban forgó személyes adatokra mutató valamennyi link vagy e személyes adatok másolatainak, illetve másodpéldányainak törlését.

 

c) Kivételek

Nem áll fenn a törlésre vonatkozó jog, amennyiben az adatkezelés a következők érdekében szükséges.

(1) a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása;

(2) valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés teljesítéséhez, amely az uniós jogban vagy valamely tagállam jogában foglalt adatkezelést teszik szükségessé, illetőleg közérdekből végzett feladat végrehajtása vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt;

(3) a népegészségügy területét érintő közérdekből, az ÁAR 9. cikk (2) bek. h) pontja, valamint a 9. cikk () bekezdése értelmében;

(4) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból az ÁAR 89. cikk (1) bekezdése értelmében, amennyiben az ) pontban megnevezett jog előreláthatólag ezen adatkezelés céljainak megvalósítását lehetetlenné teszi, vagy komolyan korlátozza, vagy

(5) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5. Tájékoztatáshoz való jog

Ha az adatkezelővel szemben gyakorolta az adatkezelés helyesbítésére, törlésére vagy korlátozására vonatkozó jogát, akkor az adatkezelő köteles minden címzettel, akikkel az Ön érintő személyes adatokat közölt, az adatkezelés e helyesbítését, törlését vagy korlátozását közölni, kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Az adatkezelővel szemben Önt megilleti a jog, hogy ezekről a címzettekről tájékoztatást kapjon.

6. Az adathordozhatóságra való jog

Ön jogosult az Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható és interoperábilis formátumban megkapni. Ön ezenkívül jogosult ezeket az adatokat egy másik adatkezelő számára továbbítani, anélkül, hogy az az adatkezelő, akinek a személyes adatokat rendelkezésre bocsátotta, ebben akadályozná, amennyiben:

(1) az adatkezelés az ÁAR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy az ÁAR 6. cikk (1) bek. b) pontja szerinti szerződésen alapul, valamint

(2) az adatkezelés automatizált eljárással történik.

E jog gyakorlása során Ön jogosult arra is, hogy a vonatkozó személyes adatokat az adatkezelők egymás között közvetlenül továbbítsák, ha ez technikailag megvalósítható. Más személyek szabadságait és jogait ez nem érintheti hátrányosan.

Az adathordozhatósághoz való jog nem vonatkozik azon személyes adatok kezelésére, amelyek az adatkezelőhöz rendelt közérdekű feladat végrehajtásához, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükségesek.

7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az Önt érintő személyes adatainak az ÁAR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Az adatkezelő az Önt érintő személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, akkor Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok ilyen üzletszerzési célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve a tiltakozáshoz való jogát műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

8. Adatvédelmi jogi hozzájárulási nyilatkozat visszavonásának joga

Adatvédelmi jogi hozzájárulási nyilatkozatát bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás alapján a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

9. Automatizált döntés konkrét esetben, a profilakotást is beleértve

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

(1) az Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

(2) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

(3) az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Ezek a döntések azonban nem alapulhatnak a személyes adatoknak az ÁAR 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha az ÁAR 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Az (1) és (3) bekezdésben említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve Önnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

10. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az ÁAR-t.

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ÁAR 78. cikke alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

X. Adatvédelmi incidensek bejelentése

Az adatvédelmi incidensek bármikor bejelenthetők a következő címen: privacy@kuehne-nagel.com.

Ez adatvédelmi incidens a biztonság elvesztését jelenti, amely olyan személyes adatok elvesztéséhez, módosításához, illetéktelen közzétételéhez vagy az azokhoz való illetéktelen hozzáféréshez vezet, amelyeket a Kuehne + Nagel vagy egy általa megbízott harmadik személy átad, tárol vagy más módon kezel.

XI. Kiskorúak

18 évesnél fiatalabb személyek gondviselőjük hozzájárulása nélkül nem továbbíthatnak hozzánk személyes adatokat. Az ÁAR 8. cikke szerint a 16. életévüket nem betöltött gyermekek ilyen hozzájárulásokat csak a gondviselő hozzájárulásával adhatnak. Kiskorúak személyes adatait tudatosan nem gyűjtjük és kezeljük.

 

XII. A jelen adatvédelmi nyilatkozat aktualitása és érvényessége

A Kuehne + Nagel fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot bármikor jövőbeli hatállyal kiigazítsa. Ezért javasoljuk, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot rendszeresen ismét olvassa át.

2020. februári állapot