Kuehne+Nagel

Privacy Policy Center

Privacy Policy

Objavitelj imovine

Izjava o zaštiti podataka

Izjava o zaštiti podataka

Zaštita Vaših osobnih podataka je za Kuehne + Nagel vrlo bitna. Vaše povjerenje za nas ima najviši prioritet. Stoga Vaše osobne podatke tretiramo uvijek povjerljivo i u skladu sa zakonskim propisima za zaštitu podataka, kao i s ovom izjavom o zaštiti podataka.

Ova izjava pokazuje način na koji Kuehne + Nagel tretira osobne podatke u Internetu, koje informacije o korisnicima Kuehne + Nagel web stranica se prikupljaju i kako se te informacije koriste, prosljeđuju ili na drugi način obrađuju. Osim toga je opisano, kako kolačići i druge tehnologije u našim aplikacijama mogu biti korištene.

Prilikom pozivanja naše web stranice ćete biti informirani o uporabi kolačića. S time u vezi usljeđuje i ukaz na ovu izjavu o zaštiti podataka.

Također ukazujemo na to, da Kuehne + Nagel ovu izjavu o zaštiti podataka može prema vlastitoj procjeni redovno mijenjati i aktualizirati. U tom slučaju ćemo aktualizirane verzije ove izjave o zaštiti podataka objaviti na ovoj ili na drugim relevantnim stranicama. Promijenjena izjava o zaštiti podataka vrijedi samo za one podatke, koji su prikupljeni nakon datuma stupanja izjave na snagu. Preporučujemo da ovu stranicu redovno prekontrolirate u pogledu aktualnih informacija o našoj praksi zaštite podataka. Vaše kontinuirano korištenje naših usluga nakon postavljanja promjena izjave o zaštiti podataka znači da prihvaćate ove promjene.

Ova izjava nadalje vrijedi za Kuehne + Nagel web stranice, koje ukazuju na ovu izjavu. Ona ne vrijedi za Kuehne + Nagel web stranice, za koje vrijede vlastite izjave o zaštiti podataka.

 

I. Ime i adresa odgovorne osobe

Odgovorne osobe u smislu osnovnog pravilnika o zaštiti podataka i drugih nacionalnih zakona o zaštiti podataka država članica, kao i drugih odredaba relevantnih za zaštitu podataka su:

Kuehne & Nagel d.o.o. - National Head Office

Gospodarska Ulica2
10431 Sveta Nedelja

Hrvatska

Tel.: +385 1 3441 640

E-Mail: privacy-adriatic-cluster@kuehne-nagel.com

II. Ime i adresa osobe zadužene za zaštitu podataka

Osoba zadužena za zaštitu podataka u okviru odgovorne osobe je raspoloživa pod sljedećim kontaktom:

Osoba zadužena za zaštitu podataka

Kuehne & Nagel d.o.o. - National Head Office

Gospodarska Ulica2
10431 Sveta Nedelja

Hrvatska

Tel.: +385 1 3441 640

E-Mail: privacy-adriatic-cluster@kuehne-nagel.com

III. Općenito u vezi obrade podataka

1. Opseg obrade osobnih podataka

Mi koristimo Vaše osobne podatke na način opisan u ovoj izjavi o zaštiti podataka, kako bismo Vam naše usluge stavili na raspolaganje, da bismo odgovorili na Vaše upite i u mjeri u kojoj je to zakonom dopušteno ili potrebno, ili u svrhu pomaganja kod pravnih ili kaznenih istraga. Možemo podatke prikupljene preko ove web stranice u statističke svrhe dalje anonimizirati i agregirati, da bismo proširili portfelj naših proizvoda i poboljšali naše usluge.

2. S kime dijelimo Vaše osobne podatke?

Možemo memorirati Vaše osobne podatke ili ih na drugi način proslijediti s nama povezanim poduzećima ili drugim povjerljivim poslovnim partnerima, usluge pružati u naše ime, kao na primjer za tehničku podršku, da bismo korisnost ove web stranice u marketinške svrhe ili za druge vrste stavljanja servisa na raspolaganje ocijenili. Imamo ugovore s tim strankama, kako bismo osigurali da osobni podaci budu obrađeni na temelju naših naputaka i u skladu s ovom izjavom o zaštiti podataka i drugim prikladnim mjerama povjerljivosti i sigurnosnim mjerama.

Vaše osobne podatke prosljeđujemo ovim strankama i trećim osobama samo u mjeri, u kojoj je to potrebno da bi se pružile usluge koje ste Vi zahtijevali ili autorizirali, da bismo zaštitili Vaša i naša prava, vlasništvo ili sigurnost ili ako smo na temelju važećih zakona, sudskih ili drugih službenih propisa obvezni, ili kada je takvo objavljivanje neophodno za pomoć u pravnim ili kaznenim istragama ili u sudskim postupcima.

Molimo vodite računa, da se poduzeća grupe Kuehne + Nagel kao i službe, kupci i dobavljači, kojima prosljeđujemo Vaše osobne podatke, možda nalaze izvan Vaše države, možda čak i u državama, čiji zakoni o zaštiti podataka odstupaju od onih koji važe u državi u kojoj se Vi nalazite. U takvim slučajevima mi osiguravamo poduzimanje prikladnih mjera u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka uvođenjem odgovarajućih pravnih mehanizama, kao na primjer EU-standardnih ugovornih klauzula. Kopiju EU-standardnih ugovornih klauzula možete naći pod: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

3. Pravni temelj za obradu osobnih podataka

Ukoliko za postupke obrade osobnih podataka ishodujemo odobrenje dotične osobe, služi član 6, stav 1 slovo a EU-osnovnog pravilnika o zaštiti podataka (DSGVO) kao pravni temelj za obradu osobnih podataka.

Kod obrade osobnih podataka, koji su potrebni za ispunjenje ugovora, čija je ugovorna strana dotična osoba, kao pravni temelj služi čl. 6, st. 1 slovo b pravilnika DSGVO. To vrijedi i za postupke obrade, koji su potrebni za izvršenje predugovornih mjera.

Ako je obrada osobnih podataka potrebna za ispunjenje pravne obaveze, kojoj podliježe naše poduzeće, čl. 6, st. 1 slovo c DSGVO služi kao pravni temelj.

U slučaju, da interesi od životne važnosti dotične ili neke druge fizičke osobe zahtijevaju obradu osobnih podataka, kao pravni temelj služi čl. 6, st. 1, slovo d DSGVO.

Kada je obrada neophodna za očuvanje opravdanog interesa našeg poduzeća ili treće osobe i ukoliko interesi, temeljna prava i temeljne slobode dotičnog ne isključuju prvonavedeni interes, onda čl. 6, st. 1 slovo f DSGVO služi kao pravni temelj za obradu.

4. Brisanje podataka i trajanje memoriranja

Osobni podaci dotične osobe se brišu ili blokiraju, čim otpadne svrha memoriranja. Memoriranje povrh toga može uslijediti onda, kada je to predviđeno europskim ili nacionalnim zakonodavstvom u unijski pravnim propisima, kojima podliježe ogovorna osoba. Blokiranje ili brisanje podataka se vrši i onda, kada istekne rok čuvanja određen navedenim normama, osim ako postoji neophodnost za daljnje čuvanje podataka u svrhu sklapanja ili ispunjenja ugovora.

 

IV. Stavljanje na raspolaganje web stranice i izrada log datoteka

1. Opis i opseg obrade podataka

Prilikom svakog pozivanja naše internet stranice naš sustav automatski registrira podatke i informacije s računalnog sustava računala koji vrši pozivanje stranice.

Pritom se prikupljaju sljedeći podaci:

(1) Informacije o tipu preglednika i upotrijebljenu verziju

(2) ativni sustav korisnika

(3) dresa korisnika

(4) Datum i vrijeme pristupa

(5) Web stranice, s kojih je sustav korisnika dospio na našu internet stranu

(6) Web stranice, koje se sa sustava korisnika preko naše web stranice pozivaju

Podaci se također pohranjuju u log datotekama našeg sustava. Memoriranje ovih podataka zajedno s drugim osobnim podacima korisnika se ne vrši.

 

2. Pravni temelj za obradu podataka

Pravni temelj za privremeno memoriranje podataka i log datoteka je čl. 6, st. 1 slovo f DSGVO.

 

3. Svrha obrade podataka

Privremeno memoriranje IP-adrese od strane sustava je potrebno, da bi se isporuka web stranice računalu korisnika omogućila. U tu svrhu IP-adresa korisnika mora ostati memorirana za vrijeme trajanja posjete.

Pohranjivanje u log datotekama usljeđuje, da bi bila osigurana funkcionalnost web stranice. Uz to podaci nam služe za optimiranje web stranice i za jamčenje sigurnosti naših informacijski tehničkih sustava. Evaluacija podataka u marketinške svrhe se s time u vezi ne vrši.

U tim svrhama leži i naš opravdani interes za obradu podataka prema čl. 6, st. 1 slovo f DSGVO.

4. Trajanje memoriranja

Podaci se brišu, čim za postizanje svrhe njihovog prikupljanja više nisu potrebni. U slučaju prikupljanja podataka za stavljanje na raspolaganje web stranice to je slučaj, kada se odgovarajuća sjednica završava.

U slučaju memoriranja podataka u log datotekama je to slučaj najkasnije nakon trideset dana. Kasnije memoriranje je moguće. U tom slučaju se IP-adrese korisnika brišu ili čine neprepoznatljivim, tako da razvrstavanje pozivajućeg klijenta više nije moguće.

5. Mogućnost opoziva i odstranjivanja

Registracija podataka za stavljanje na raspolaganje web stranice i memoriranje podataka u log datotekama je obavezno za rad internet stranice. Stoga od strane korisnika ne postoji pravo na opoziv.

 

V. Upotreba kolačića

a) Opis i opseg obrade podataka

Uz prethodno navedene podatke će prilikom njihovog korištenja i posjete naše web stranice na vašem računalu biti korišteni kolačići ili slične tehnologije kao što je Pixel (u nastavku teksta općenito „Kolačići“). Kolačići su male tekstualne datoteke, koje Vaš preglednik na Vašem krajnjem uređaju ostavlja u svrhu pohranjivanja određenih informacija, ili slikovne datoteke kao što je Pixel. Kod Vašeg sljedećeg pozivanja naše web stranice preko Vašeg krajnjeg uređaja informacije pohranjene u kolačićima će daljnjim slijedom biti vraćene našoj web stranici („First Party Cookie“) ili prosljeđene nekoj drugoj web stranici, kojoj kolačić pripada („Third Party Cookie“).

Preko pohranjenih i vraćenih informacija odgovarajuća web stranica prepoznaje, da ste je preglednikom Vašeg krajnjeg uređaja već pozvali i posjetili. Ove informacije koristimo, da bismo Vam web stranicu sukladno Vašim preferencijama na optimalan način mogli oblikovati i prikazati. Pritom će samo sam kolačić biti identificiran na Vašem krajnjem uređaju. Memoriranje osobnih podataka, koje prelazi ove okvire, može biti izvršeno samo uz Vaš izričiti pristanak ili kada je to neizostavno potrebno, da biste ponuđene usluge koje ste pozvali mogli koristiti na odgovarajući način.

Možete se u bilo koje vrijeme usprotiviti uporabi kolačića koji nisu od temeljne važnosti tako što ćete napraviti odgovarajuća podešavanja uz pomoć tipke na desnoj strani na vrhu ove stranice.

Razlikujemo sljedeće kolačiće prilikom korištenja naše web stranice:

 

Potrebni kolačići (Necessary Cookies)

Ovi kolačići su potrebni za rad stranice i za privremeno pohranjivanje podataka sjednice, tako da stranica bude ispravno prikazana. Oni sadrže funkcije, bez kojih korisnici naše stranice ne mogu koristiti na predviđeni način.

 

Kolačići za mjerenje dometa

Kolačići za mjerenje dometa prikupljaju informacije o načinu korištenja naše web stranice. Ovi kolačići ne pohranjuju informacije, koje bi omogućile identifikaciju korisnika. Prikupljene informacije se isključivo agregiraju i tako na anonimni način evaluiraju.

Kolačići za izvedbu

Prihvaćanjem kolačića za izvedbu (Performance cookies) više neće biti obrisani kolačići za mjerenje dometa, nego ostaju memorirani u svrhu prepoznavanja korisnika koji se vraćaju. Dodatno u pojedinim slučajevima provodimo mjere unaprjeđenja stranica, kao što je AB-testiranje ili nuđenje određenih napomenu u vezi funkcija naše web stranice, a i tu se postavljaju kolačići, kako bi na anoniman način mogli biti identificirani korisnici koji se vraćaju. U pojedinim slučajevima vršimo dodatna mjerenja, koja registriraju postupanje prilikom klikanja ili pokrete miša pojedinih korisnika nasumice izabrane grupe.

U svakom trenutku možete uložiti prigovor na korištenje kolačića za izvedu tako, što ćete Vaša podešenja za kolačiće prilagoditi na odgovarajući način.

Promidžbeni kolačići

Promidžbene kolačiće koristimo, da bismo provjerili uspjeh naših marketinških akcija. Promidžbeni kolačići potjeću od vanjskih promidžbenih tvrtki (Third Party Cookies) i koriste se za prikupljanje informacija o web stranicama koje je posjetio korisnik, za izradu promidžbe za korisnika orijentirane na ciljnu grupu. Primjenjujemo sljedeće promidžbene kolačiće:

 • LinkedIn Advertising
 • Facebook Advertising
 • Google Adwords
 • Doubleclick
 • LINE
 • Seznam
 • Capture Media

Mi kolačiće trećih ponuđača koristimo na primjer, da bismo našu stranu povezali s društvenim mrežama poput LinkedIn i Twitter i da bismo našim posjetiteljima dali priliku, da nešto dijele neposredno preko portala LinkedIn ili Twitter.

Google Analytics

Ukoliko ste dali Vaš pristanak, na ovoj web stranici se primjenjuje Google Analytics, služba web analize tvrtke Google Ireland Limited. Google Analytics koristi takozvane „Kolačiće“, tekstualne datoteke koje se memoriraju na Vašem računalu i koje omogućuju analizu Vašeg korištenja web stranice. Informacije o korištenju online ponude od strane korisnika, koje generira kolačić, po pravilu se prenose na poslužitelja poduzeća Google u SAD i tamo pohranjuju. U slučaju aktivacije IP-anonimiziranja na ovoj web stranici Vašu IP adresu će Google unutar država članica Europske Unije ili u drugim ugovornim državama sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru prethodno skratiti. Samo u iznimnim slučajevima će puna IP-adresa biti prenesena poslužitelju poduzeća Google u SAD i tamo biti skraćena. Po nalogu operatera ove web stranice Google će koristiti ove informacije, da bi izvršio evaluaciju Vaše korištenje web stranice, da bi sastavio izvještaje o aktivnostima web stranice i da bi pružio dodatne usluge povezane s korištenjem web stranice i interneta za operatera web stranice. IP adresa koju je proslijedio Vaš preglednik u okviru Google Analytics neće biti dovedena u vezu s drugim podacima tvrtke Google. Memoriranje kolačića možete pomoću odgovarajućeg podešenja softvera Vašeg preglednika spriječiti; ukazujemo međutim na to, da u tom slučaju eventualno nećete moći koristiti sve funkcije ove web stranice u potpunosti. Povrh toga možete spriječiti registraciju podataka generiranih od kolačića, koji se odnose na Vaše korištenje web stranice (uključujući Vašu IP adresu) i prosljeđivanje tvrtki Google, kao i obradu tih podataka od strane tvrtke Google tako, što ćete pod sljedećom poveznicom (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) raspoloživ Plugin preglednika učitati i instalirati.

Bliže informacije o uvjetima korištenja i zaštiti podataka možete pronaći pod http://www.google.com/analytics/terms/de.html odn. pod https://www.google.de/intl/de/policies/. Ukazujemo na to, da je na ovoj web stranici Google Analytics proširen za šifru „gat._anonymizeIp();“, da bi anonimizirana registracija IP-adresa (tzv. IP-Masking) bila zajamčena.

Mi koristimo Google Analytics, da bismo mogli korištenje naše web stranice analizirati i redovno unaprjeđivati. Preko dobivenih statistika možemo poboljšati našu ponudu i načiniti je zanimljivijom za Vas kao korisnika. Za iznimne slučajeve, u kojima se osobni podaci prenose u SAD, Google se podredio zaštiti privatnosti EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Pravna osnova za korištenje Google Analytics je čl. 6 st. 1 S. 1 slovo f DSGVO.

Informacije trećeg ponuđača: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Faks: +353 (1) 436 1001. Uvjeti za korisnika:http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Pregled u vezi zaštite podataka: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, kao i izjava o zaštiti podataka: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Ako je korisnik aktivirao samo potrebne kolačiće, mi Google Analytics koristimo samo za ograničeno mjerenje dometa, kod kojeg je vrijeme kolačića postavljeno na 0. Zbog toga nakon isteka sesije neće ostati memorirani kolačići i ponovno prepoznavanje nakon sesije nije moguće. Generalno smo deaktivirali sve dodatne funkcije službe Google Analytics, koje bi Google-u omogućile da podatke koristi za druge interese ili proizvode. Stoga Google Analytics koristimo isključivo za obradu naloga naših statističkih podataka. Automatski integrirani kolačići trećih strana (Doubleclick) smo također deaktivirali. Oni će biti samo opcionalno aktivirani, ako postoji pristanak korisnika za korištenje promidžbenih kolačića.

Na našoj internet strani korisnicima nudimo mogućnost da se registriraju uz unošenje osobnih podataka. Ukoliko postoji pristanak za registraciju i pristanak za korištenje kolačića za izvedbu, mi memoriramo sljedeće informacije pomoću Google Analytics, kada se korisnik aktivno prijavi svojom lozinkom:

 • Država korisnika
 • ID korisnika
 • Pripadnost proizvoda korisnika
 • Informacija o tome, da korisnik nijie interni suradnik

b) Pravni temelj za obradu podataka

Pravni temelj obrade osobnih podataka uz primjenu tehnički potrebnih kolačića je čl. 6, st. 1 slovo f pravilnika DSGVO.

Pravni temelj za obradu osobnih podataka uz upotrebu kolačića u svrhu analize je u slučaju postojanja odgovarajućeg pristanka korisnika čl. 6, st. 1 slovo a pravilnika DSGVO.

c) Svrha obrade podataka

Svrha primjene tehnički potrebnih kolačića je omogućavanje korištenja web stranica za korisnike. Neke funkcije naših internet stranica bez upotrebe kolačića ne mogu biti ponuđene. Za njih je potrebno, da preglednik bude prepoznat i nakon promjene stranice.

Korisnički podaci prikupljeni od strane tehnički neophodnih kolačića se ne koriste za izradu korisničkih profiila.

Upotreba analitičkih kolačića (kolačići za izvedbu, promidžbeni kolačići i kolačići trećih ponuđača) se vrši u svrhu poboljšanja naše web stranice i njenih sadržaja. Preko kolačića za analizu mi saznajemo, na koji se način koristi web stranica i tako možemo kontinuirano optimirati našu ponudu. Mogu biti korišteni i u svrhu izrade profila Vaših interesa i prikaza relevantne promidžbe na drugim web stranicama.

d) Trajanje memoriranja, mogućnosti prigovora i uklanjanja

Kolačići se memoriraju na računalu korisnika i on ih prenosi na našu stranicu. Stoga Vi kao korisnik imate potpunu kontrolu uporabe kolačića. Promjenom podešenja u Vašem internet pregledniku možete prijenos kolačića deaktivirati ili ograničiti. Već pohranjeni kolačići mogu u svakom trenutku biti obrisani. To može uslijediti i automatski.

 

VI. Registracija

1. Opis i opseg obrade podataka

Na našoj internet strani korisnicima nudimo mogućnost da se registriraju uz unošenje osobnih podataka. Podaci se pritom unose u masku za upis i prenose nama, gdje se i pohranjuju. Sljedeći podaci se prikupljaju u okviru procesa registracije:

Ime

Prezime

E-Mail

Telefon

Informacije o poduzeću

U trenutku registracije se uz to memoriraju sljedeći podaci:

(1) Informacije o tipu preglednika i upotrijebljenu verziju

(2) Operativni sustav korisnika

(3) IP adresa korisnika

(4) Datum i vrijeme pristupa

(5) Web stranice, s kojih je sustav korisnika dospio na našu internet stranu

(6) Web stranice, koje poziva sustav korisnika preko naše web stranice

2. Pravni temelj za obradu podataka

Pravni temelj za obradu podataka je u slučaju postojanja odobrenja korisnika čl. 6 st. 1 slovo a pravilnika DSGVO.

Ako registracija služi za ispunjenje ugovora, čija ugovorna stranka je korisnik ili za sprovedbu predugovornih mjera, onda je dodatni pravni temelj za obradu podataka čl. 6, st. 1 slovo b pravilnika DSGVO.

3. Svrha obrade podataka

Registracija korisnika je potrebna za ispunjenje ugovora s korisnikom ili za sprovođenje predugovornih mjera.

Uz uvjet Vašeg pristanka, koji posebno ishodimo za navedene svrhe registracije, i Vaše stalne mogućnosti da se ponovo odjavite, mi Vaše podatke također koristimo da bismo Vam mogli ponuditi one proizvode i usluge, koji bi za Vas mogli biti od interesa. Ove usluge možete deaktivirati tako, što ćete kliknuti „Odjava“. Ako nakon toga želite opet primati obavjesti od poduzeća Kuehne + Nagel, ponovo otvarate prijavu i onda opet možete kliknuti „Odjavi“, kada se ponovo želite odjaviti.

4. Trajanje memoriranja

Podaci se brišu, čim za postizanje svrhe njihovog prikupljanja više nisu potrebni.

To je slučaj za vrijeme postupka registracije u svrhu ispunjenja ugovora ili za sprovođenje predugovornih mjera onda, kada podaci za izvršenje ugovora više nisu potrebni. I nakon zaključenja ugovora može postojati neophodnost memoriranja osobnih podataka našeg ugovornog partnera, kako bi bile ispunjene ugovorne ili zakonom propisane obaveze.

Osobni podaci iz Vašeg računa se memoriraju, dok je to potrebno za svrhe, u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni. Drugo vrijedi, ukoliko podliježemo zakonskim rokovima čuvanja.

U protivnom vrijedi: Ako Vaš račun niste koristili duže od 365 dana, koristimo Vašu adresu elektronske pošte, preko koje Vas izvještavamo o tome, da se Vaš račun briše.

5. Mogućnost opoziva i odstranjivanja

Kao korisnik imate u svakom trenutku mogućnost da Vašu registraciju opozovete. U svakom trenutku možete naložiti promjenu Vaših memoriranih podataka.

Ako su podaci potrebni za ispunjenje ugovora ili za sprovođenje predugovornih mjera, onda je prijevremeno brisanje podataka moguće samo ukoliko tom brisanju nisu suprotstavljene ugovorne ili zakonske obaveze.

VII. Kontakt obrazac i kontakt preko elektronske pošte

1. Opis i opseg obrade podataka

Na našoj internet stranici je prisutan obrazac za kontakt, koji može biti korišten za elektronsko stupanje u kontakt. Ako jedan korisnik koristi tu mogućnost, onda se podaci uneseni u masku za unos prenose nama i tu pohranjuju. Ti podaci su:

(1) Ime

(2) Prezime

(3) Tvrtka

(4) Država

(5) E-Mail

Za obradu podataka se u okviru postupka slanja ukazuje na ovu izjavu o zaštiti podataka. Obrada Vaših podataka u promidžbene svrhe pritom usljeđuje samo uz Vaš pristanak.

Ako se nudi stupanje u kontakt preko adrese elektronske pošte stavljene na raspolaganje, onda se u tom slučaju pohranjuju osobni podaci preneseni elektronskom poštom.

Ne vrši se prosljeđivanje podataka trećim osobama. Podaci se koriste isključivo za obradu konverzacije i u slučaju Vašeg izričitog pristanka, u promidžbene svrhe.

2. Pravni temelj za obradu podataka

Pravni temelj za obradu podataka je u slučaju postojanja odobrenja korisnika čl. 6 st. 1 slovo a pravilnika DSGVO.

Pravni temelj za obradu podataka, koji se prenose u okviru slanja elektronske pošte, je čl. 6, st. 1 slovo f pravilnika DSGVO. Ako je svrha kontakta elektronskom poštom sklapanje ugovora, onda je dodatni pravni temelj za obradu čl. 6, st. 1 slovo b pravilnika DSGVO.

3. Svrha obrade podataka

Obrada osobnih podataka iz maske za unos služi nam samo za obradu stupanja u kontakt. U slučaju stupanja u kontakt preko elektronske pošte je s time povezan i potreban opravdani interes za obradu podataka. Obrada Vaših podataka u druge svrhe osim navedenih (na primjer u promidžbene svrhe) usljeđuje samo s Vašim izričitim dopuštenjem.

Drugi tijekom postupka slanja obrađeni osobni podaci služe za to, da se spriječi zlouporaba kontaktnog obrasca i za jamčenje sigurnosti naših informacijsko-tehničkih sustava.

4. Trajanje memoriranja

Podaci se brišu, čim korisnik opozove njegov pristanak, ili kada podaci za postizanje svrhe njihovog prikupljanja više nisu potrebni. Za osobne podatke iz maske za unos kontaktnog obrasca i onih podataka, koji su poslani elektronskom poštom, je to onda slučaj, kada je konverzacija s korisnikom okončana. Konverzacija je okončana onda, kada iz okolnosti može biti zaključeno da je predmetno činjenično stanje konačno razjašnjeno.

 

5. Mogućnost opoziva i odstranjivanja

Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost svoj pristanak na obradu osobnih podataka opozvati. Ako korisnik s nama stupi u kontakt preko elektronske pošte, on može u svakom trenutku uložiti prigovor na memoriranje njegovih osobnih podataka. U takvom slučaju konverzacija ne može biti nastavljena.

Molimo da opoziv pristanka i prigovor na memoriranje usmjerite nama preko linka stavljenog na raspolaganje pod brojem IX.

Svi osobni podaci, koji su memorirani u okviru stupanja u kontakt, se u tom slučaju brišu.

VIII. Obrada podataka u svrhu izrade profila u Kuehne + Nagel Talent zajednici

1. Opis i opseg obrade podataka

Na Kuehne + Nagel-stranici za karijeru možete na razne načine izraditi profil u Kuehne + Nagel-zajednici za talente:

1) Registriacija i učitavanje Vaših podataka i informacija pod (https://jobs.kuehne-nagel.com/global/en/jointalentcommunity?applyType=JTC).

2) Korištenje Chat Bota kao kanala za komunikaciju.

3) Aboniranje automatski generirane obavjesti o poslu, koja Vas informira o aktualnim ponudama radnog mjesta u grupi Kuehne + Nagel.

2. Svrha obrade podataka

Registracija u Kuehne + Nagel zajednici za talente (Kuehne + Nagel Talent Community) Vam nudi mogućnost, da prije i poslije konkretnog procesa aplikacije Vaš profil preko funkcije pretrage na raspolaganje stavite poduzeću grupe Kuehne + Nagel, kod kojeg niste aktivno aplicirali za radno mjesto.

Prijava je dobrovoljna i neovisna od odgovarajućeg postupka aplikacije.

3. Pravni temelj za obradu podataka

Pravni temelj za memoriranje Vašeg profila bez konkretne aplikacije za određeno radno mjesto i pravni temelj za prosljeđivanje Vašeg profila poduzećima tvrtke je čl. 6 st. 1 a) Opće uredbe za zaštitu podataka, Vaš pristanak.

 

4. Trajanje čuvanja Vaših podataka

Vaš pristanak važi do brisanja Vašeg profila i Vi ga možete u svakom trenutku opozvati s djelovanjem za budućnost. U slučaju, da opozovete Vaš pristanak, Kuehne + Nagel poduzećima tvrtke oduzima njihovo pravo pristupanja podacima Vaše aplikacije.

Ako prije toga Vaš pristanak ne opozovete, Vaš profil će najkasnije 3 godine nakon Vaše zadnje aktivnosti biti obrisan.

IX. Prava dotične osobe

Kada se obrađuju vaši osobni podaci, vi ste dotična osoba u smislu pravilnika DSGVO i imate u nastavku navedena prava u odnosu na odgovornu osobu.

U svakom trenutku možete zatražiti pravo pod https://privacy.kuehne-nagel.com/dsar-form/.

1. Pravo na obavjesti

Od odgovorne osobe možete zatražiti potvrdu o tome, da li se osobni podaci koji se na Vas odnose, od nas obrađuju.

Ako takva obrada postoji, možete od odgovorne osobe zahtijevati obavjesti u vezi sljedećih informacija:

(1) svrhe, u koje se osobni podaci obrađuju;

(2) kategorije osobnih podataka koji se obrađuju;

(3) primatelji, odnosno kategorije primatelja, kojima ste obznanili dotične osobne podatke ili ćete to učiniti;

(4) planirano trajanje memoriranja vaših osobnih podataka ili, ako s time u vezi nisu mogući konkretni navodi, kriteriji za određivanje trajanja memoriranja;

(5) postojanje prava na ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka, prava na ograničenje obrade od strane odgovorne osobe ili prava prigovora na takvu obradu;

(6) postojanje prava na pritužbu kod nadzorne službe;

(7) sve raspoložive informacije o porijeklu podataka, ako osobni podaci nisu prikupljeni kod dotične osobe;

(8) postojanje automatskog donošenja odluke uključujući profajlinig sukladno čl.22 st.1 i 4 DSGVO i – barem u tim slučajevima – relevantne informacije o uključenoj logici, te opseg i utjecaj takve obrade na dotičnu osobu.

Imate pravo zahtijevati obavjesti o tome, da li se dotični osobni podaci prenose u treću državu ili međunarodnoj organizaciji. S time u vezi možete zahtijevati da budete obaviješteni o prikladnim jamstvima sukladno čl. 46 pravilnika DSGVO, a u vezi s prijenosom.

 

2. Pravo na ispravku

Imate pravo na ispravku i/ili upotpunjavanje u odnosu na odgovornu osobu, ukoliko su vaši obrađeni osobni podaci netočni ili nepotpuni. Odgovorna osoba mora neizostavno izvršiti ispravku.

 

3. Pravo na ograničenje obrade

Pod sljedećim pretpostavkama možete zahtijevati ograničenje obrade Vaših osobnih podataka:

(1) kada osporavate točnost vaših osobnih podataka na vremenski rok, koji odgovornoj osobi omogućava provjeru točnosti osobnih podataka;

(2) kada je obrada nedozvoljena i vi odbijate brisanje osobnih podataka, a umjesto toga zahtijevate ograničenje upotrebe osobnih podataka;

(3) kada odgovorna osoba osobne podatke više ne treba za obradu, dok su oni vama potrebni za tražbine, izvršavanje ili odbranu pravnih potraživanja, ili

(4) kada ste podnjeli prigovor na obradu sukladno čl.21 st.1 pravilnika DSGVO i još nije izvjesno, da li opravdani razlozi odgovorne osobe u odnosu na vaše razloge imaju prevagu.

Ako je obrada osobnih podataka ograničena, dotični podaci - izuzev njihovog čuvanja - smiju biti obrađivani samo uz vaše odobrenje ili u svrhu traženja, izvršenja ili odbrane pravnih potraživanja ili za zaštitu prava drugih fizičkih ili pravnih osoba, ili iz razloga važnog javnog interesa Unije ili jedne države članice.

Ako je ograničenje obrade izvršeno sukladno gore navedenim pretpostavkama, odgovorna osoba će vas obavijestiti prije ukidanja ograničenja.

4. Pravo na brisanje

a) Obaveza brisanja

Od odgovorne osobe možete zahtijevati, da vaši osobni podaci budu neizostavno obrisani, a odgovorna osoba je obavezna da te podatke neizostavno izbriše kada nastupi jedan od sljedećih razloga:

(1) Vaši osobni podaci za svrhe, u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, više nisu potrebni.

(2) Opozivate odobrenje, na kojem je bila temeljena obrada sukl. čl. 6 st.1 slovoa ili čl.9 st.2 sla pravilnika DSGVO, a nedostaje drugi pravni osnov za obradu.

(3) Sukladno čl.21 st.1 pravilnika DSGVO ulažete prigovor na obradu i ne postoje opravdani razlozi za obradu, ili ulažete prigovor sukl. čl.21 st.2 pravilnika DSGVO na obradu.

(4) Vaši osobni podaci su protupravno obrađeni.

(5) Brisanje vaših osobnih podataka u potrebno za ispunjenje pravne obveze prema pravima Unije ili pravima države članice, kojima podliježe odgovorna osoba.

(6) Vaši osobni podaci su prikupljeni u vezi sa ponuđenim uslugama informacijskog društva sukladno čl.8 st.1 pravilnika DSGVO.

b) Informacije trećim osobama

Ako je odgovorna osoba vaše osobne podatke objavila i kada je sukladno čl.17 st.1 pravilnika DSGVO obavezna da ih briše, ona će uz uzimanje u obzir raspoložive tehnologije i troškove implementiranja poduzeti prikladne mjere, i tehničke prirode, kako bi osobe odgovorne za obradu podataka, koje vrše obradu podataka, informirao o tome, da vi kao dotična osoba zahtijevate brisanje svih linkova koji vode do tih osobnih podataka ili do kopija ili replikacija tih osobnih podataka.

c) Izuzeci

Pravo na brisanje ne postoji, kada je obrada neophodna:

(1) za uživanje prava na slobodno izražavanje mišljenja i na informacije;

(2) za ispunjenje pravne obaveze, koja zahtijeva obradu prema pravu Unije ili države članice, kojem odgovorna osoba podliježe, ili za izvršenje zadatka koji je od javnog interesa ili koji se izvršava javnom silom koja je prenesena odgovornoj osobi;

(3) iz razloga javnog interesa u području javnog zdravstva sukladno čl.9 st.2 slovah i i kao i čl.9 st.3 pravilnika DSGVO;

(4) u svrhe od javnog interesa u vezi s arhivom, u svrhe znanstvenog ili povjesnog istraživanja ili u statističke svrhe sukl. čl.89 st.1 pravilnika DSGVO, ukoliko pravo navedeno u odsjeku a) vjerojatno onemogućava ili ozbiljno ometa realizaciju ciljeva ove obrade, ili

(5) za potraživanje, izvršavanje ili odbranu pravnih potraživanja.

5. Pravo na podučavanje

Ako ste zatražili pravo na ispravku, brisanje ili ograničenje obrade u odnosu na odgovornu osobu, odgovorna osoba ima obavezu da svim primateljima, kojima su proslijeđeni vaši osobni podaci, ispravku ili brisanje ili ograničenje obrade priopći, osim ako se to pokaže nemogućim ili ako je povezano prekomjernim zalaganjem.

Vi u odnosu na odgovornu osobu imate pravo da budete obaviješteni o tim primateljima.

6. Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da vaše osobne podatke, koje ste odgovornoj osobi stavili na raspolaganje, primite u strukturiranom, uobičajenom formatu prikladno za automatizirano čitanje. Osim toga imate pravo da te podatke drugoj odgovornoj osobi prenesete bez smetnje od strane odgovorne osobe kojoj su osobni podaci stavljeni na raspolaganje, ukoliko je:

(1) obrada temeljena na odobrenju sukl. čl.6 st.1 slovoa pravilnika DSGVO ili čl.9 st.2 slovoa pravilnika DSGVO ili na ugovoru sukladno čl.6 st.1 slovob pravilnika DSGVO i

(2) obrada izvršena pomoću automatiziranih postupaka.

U realizaciji toga pravo nadalje imate pravo zahtijevati, da vaši osobni podaci budu preneseni neposredno od jedne odgovorne osobe drugoj odgovornoj osobi, ukoliko je to tehnički izvedivo. Slobode i prava drugih osoba time ne smiju biti ometani.

Pravo na prenosivost podataka ne važi za obradu osobnih podataka, koja je neophodna za izvršavanje zadatka od javnog interesa ili zadatka koji se izvršava pomoću javne sile prenesene odgovornoj osobi.

7. Pravo na prigovor

Imate pravo da iz razloga, koji proizlaze iz vaše posebne situacije, u svakom trenutku uložite prigovor na obradu vaših osobnih podataka koja se vrši na temelju čl.6 st.1 slovoe ili f pravilnika DSGVO; to vrijedi i za profajling temeljen na ove odredbe.

Odgovorna osoba više ne obrađuje vaše osobne podatke, osim ako može dokazati da postoje obavezni razlozi za obradu koji opravdavaju štićenje i koji nadvladavaju vaše interese, vaša prava i vaše slobode, ili ako obrada služi za zahtijevanje, izvršavanje ili odbranu pravnih potraživanja.

Ako se vaši osobni podaci obrađuju s ciljem neposredne promidžbe, vi imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u svrhu takvih reklama; to vrijedi i za profajling, ukoliko stoji u vezi s takvom neposrednom promidžbom.

Ako podnesete prigovor na obradu u svrhe direktne promidžbe, onda vaši osobni podaci neće više biti obrađivani u tu svrhu.

Imate mogućnost da u vezi korištenja usluga informacijskog društva - bez obzira na smjernicu 2002/58/EZ - vaše pravo na prigovor realizirate preko automatiziranog postupka, kod kojeg se koriste tehničke specifikacije.

8. Pravo na opoziv izjave o odobrenju u vezi prava na zaštitu podataka

Imate pravo u svakom trenutku opozvati izjavu o odobrenju korištenja podataka, koju ste dali. Opoziv odobrenja ne utječe na pravičnost obrade koja je izvršena na temelju odobrenja prije opoziva.

 

9. Automatizirano donošenje odluke u pojedinim slučajevima uključujući profajling

Imate pravo da ne budete podređeni odluci temeljenoj na automatiziranoj obradi - uključujući profajling - koja u odnosu na vas ima pravno djelovanje ili vas na sličan način znatno ometa. To ne vrijedi, kada je odluka

(1) potrebna za zaključenje ili ispunjenje ugovora između vas i odgovorne osobe,

(2) na temelju pravnih propisa Unije ili država članica, kojima odgovorna osoba podliježe, dopuštena i kada ovi pravni propisi sadrže primjerene mjere za očuvanje vaših prava i sloboda, kao i vaših opravdanih interesa ili

(3) uslijedila uz vaše izričito odobrenje.

Ove odluke međutim ne smiju biti temeljene na posebnim kategorijama osobnih podataka sukladno čl. 6 st. 1 pravilnika DSGVO, ukoliko ne vrijedi čl. 9 st. 2 slovo a ili g i ukoliko su poduzete primjerene mjere za zaštitu prava i sloboda i vaših opravdanih interesa.

U pogledu slučajeva navedenih pod (1) i (3) odgovorna osoba poduzima primjerene mjere, da bi prava, slobode i opravdani interesi bili očuvani, u čega spada najmanje pravo na ishodovanje barem jedne osobe na strani odgovorne osobe, po iznošenju vlastitog stajališta i na pobijanje odluke.

10. Pravo na žalbu kod nadzorne službe

Bez obzira na drugi upravno-pravni ili sudski pravni lijek imate pravo na pritužbu kod nadzorne službe, posebno u državi članici vašeg boravišta, radnog mjesta ili mjesta pretpostavljenog prekršaja, ako smatrate da obrada vaših osobnih podataka krši odredbe pravilnika DSGVO.

Nadzorna služba, kod koje je predana pritužba, izvještava podnosioca pritužbe o stanju i rezultatima vaše pritužbe, uključujući mogućnost sudskog pravnog lijeka prema članu 78 pravilnika DSGVO.

X. Prikaz slučajeva u vezi zaštite podataka

Slučajeve u vezi zaštite podataka u svakom trenutku možete pod privacy@kuehne-nagel.com prijaviti.

Slučaj u vezi zaštite podataka označava kršenje sigurnosti, koje dovodi do nehotičog ili nedopuštenog uništenja, gubitka, promjene, neautorizirane objave ili neautoriziranog pristupa osobnim podacima, koji su od strane Kuehne + Nagel ili treće osobe po njihovom nalogu preneseni, pohranjeni ili se na drugi način obrađuju.

XI. Maloljetnici

Osobe mlađe od 18 godina bez suglasnosti staratelja ne bi nama trebali prenositi osobne podatke. Sukladno čl. 8 DSGVO djeca do 16 godina takva odobrenja smiju izdavati samo uz pristanak staratelja. Osobni podaci maloljetnih osoba se ne prikupljaju i ne obrađuju znajući.

 

XII. Aktualnost i važenje ove izjave o zaštiti podataka

Kuehne + Nagel zadržava pravo, da ovu izjavu o zaštiti podataka u svakom trenutku i s budućim djelovanjem prilagodi. Stoga preporučujemo da ovu izjavu o zaštiti podataka u redovnim vremenskim razmacima ponovo pročitate.

Stanje veljača 2020