Kuehne+Nagel

Privacy Policy Center

Privacy Policy

Indholdsaggregater

Databeskyttelsespolitik

Databeskyttelsespolitik

Beskyttelsen af dine persondata er meget vigtig for Kuehne + Nagel. Din tillid er vores topprioritet. Derfor vil vi altid behandle dine persondata som fortrolige og i overensstemmelse med både de juridiske beskyttelsesbestemmelser og denne databeskyttelsespolitik.

Politikken forklarer, hvordan Kuehne + Nagel håndterer persondata på internettet, hvilke oplysninger om brugerne på Kuehne + Nagels websteder, der opbevares og analyseres, og hvordan disse oplysninger bruges, deles eller på anden måde behandles. Det forklares også, hvordan cookies og andre teknologier kan bruges i vores programmer.

Når du går ind på vores websted, vil du blive informeret om brugen af cookies. I løbet af denne proces vil der også blive henvist til denne databeskyttelsespolitik.

Vi kan også oplyse, at Kuehne + Nagel efter eget skøn kan ændre og opdatere databeskyttelsespolitikken. Skulle det ske, vil vi offentliggøre opdaterede versioner af databeskyttelsespolitikken på denne og andre relevante websider. En revideret databeskyttelsespolitik gælder kun for data, der er indsamlet efter den dato, på hvilken politikken træder i kraft. Dit fortsatte brug af vores serviceydelser, efter at der er indført ændringer i databeskyttelsespolitikken, betyder, at du accepterer ændringerne.

Denne politik vil fortsætte med at gælde for Kuehne + Nagels websteder, der henviser til denne politik. Den gælder ikke for Kuehne + Nagel-websteder, der er underlagt andre databeskyttelsespolitikker.


I. Den dataansvarliges navn og adresse

Den dataansvarlige i henhold til definitionen i den generelle EU-forordning om databeskyttelse og andre nationale beskyttelseslove i medlemsstaterne samt flere databeskyttelsesforordninger:

Bredebjergvej 1
2630 Taastrup
Danmark

Telefon: +45 3699 3699

E-mail: privacy-denmark@kuehne-nagel.com

II. Databeskyttelsesrådgiverens navn og adresse

Du kan kontakte den dataansvarliges databeskyttelsesrådgiver på følgende adresse:

databeskyttelsesrådgiver

Bredebjergvej 1
2630 Taastrup
Danmark

Telefon: +45 3699 3699

E-mail: privacy-denmark@kuehne-nagel.com

 

III. Generelle bemærkninger om databehandling

1. Området for persondatabehandling

Vi bruger dine persondata som beskrevet i databeskyttelsespolitikken for at kunne stille vores tjenester til rådighed, besvare dine forespørgsler, i den udstrækning, det er juridisk lovligt eller krævet eller for at bidrage til en juridisk eller strafferetlig efterforskning. Vi kan desuden anonymisere og forene de data, vi har indsamlet fra dette websted til statistiske formål, for at udvide vores produktportefølje og forbedre vores serviceydelser.

 

2. Hvem deler vi dine persondata med?

Vi kan opbevare dine persondata eller på anden måde overføre dem til vores datterselskaber eller andre troværdige forretningspartnere, som udfører serviceydelser i vores navn som f.eks. teknisk support til at evaluere nytten af dette websted til markedsføringsformål eller andre typer serviceydelser. Vi har oprettet kontrakter med disse parter for at sikre, at persondata behandles på grundlag af vores instrukser og i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik og andre passende tiltag vedrørende fortrolighed og sikkerhed.

Vi overfører dine persondata til disse parter samt andre tredjeparter, udelukkende i den krævede udstrækning for at kunne udføre serviceydelser, du har anmodet om eller givet tilladelse til, og for at beskytte dine og vores rettigheder, ejendom eller sikkerhed eller, hvis det kræves af os på grundlag af gældende love, rets- eller andre myndighedsafgørelser eller, hvis disse oplysninger kræves med henblik på at bidrage til juridiske eller strafferetlige efterforskning eller retssager.

Bemærk, at virksomheder, som indgår i Kuehne + Nagel Group, såvel som myndigheder, kunder og leverandører, til hvem vi måtte overføre dine persondata, kan være bosat uden for dit hjemland og derfor muligvis også i lande med databeskyttelseslove, der kan afvige fra dem, der gælder i dit opholdsland. I sådanne tilfælde vil vi sikre, at der tages passende forholdsregler for at beskytte dine persondata ved at indføre passende juridiske mekanismer som f.eks. EU-standardkontraktklausuler. Du kan finde en kopi af EU-standardkontraktklausulerne på: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

3. Juridisk grundlag for persondatabehandling

I tilfælde af, at vi opnår en samtykketilkendegivelse fra den registrerede vedrørende persondatabehandling, gælder Artikel 6, stik 1, litra a) i den generelle forordning om databeskyttelse som juridisk grundlag for persondatabehandlingen – herefter GDPR.

I den persondatabehandling, der kræves for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, gælder Artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR som juridisk grundlag. Det gælder også for behandling, der kræves for at gennemføre førkontraktuelle tiltag.

Hvis persondatabehandlingen kræves for at opfylde en retlig forpligtelse, der er pålagt vores virksomhed, gælder Artikel 6, stik 1, litra c) i GDPR som juridisk grundlag.

Hvis persondatabehandlingen er nødvendig for at beskytte de registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser, gælder Artikel 6, stik 1, litra d) i GDPR som juridisk grundlag.

Hvis persondatabehandlingen tjener til at beskytte vores virksomheds eller en tredjeparts legitime interesser, og hvis den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud herfor, gælder Artikel 6, stik 1, litra f) i GDPR som juridisk grundlag for persondatabehandlingen.

4. Sletning af data og periode for opbevaring

De registreredes persondata vil blive slettet eller blokeret, så snart formålet med at opbevare dem ikke længere gælder. Opbevaring kan også forekomme i en længere periode, hvis dette er blevet angivet i EU- eller national lovgivning i direktiver, love eller andre forordninger under EU-ret, som gælder for den dataansvarlige. Disse data vil også blive slettet eller blokeret, når en opbevaringsperiode, der er fastlagt i henhold til ovennævnte standarder, udløber, medmindre det er nødvendigt at forlænge opbevaringen på grund af indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt.

IV. Udbydelse af websted og dannelse af logfiler

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Ved enhver gensøgning til vores websted indsamler vores system automatisk data og oplysninger fra den tilgående computers system.

Følgende data indsamles i denne proces:

(1) Oplysninger om browsertype og anvendt version

(2) Brugerens operativsystem

(3) Brugerens IP-adresse

(4) Data og tidspunkt for adgang

(5) Websteder, fra hvilke brugerens system ankommer til vores websted

(6) Websteder, der kaldes fra brugerens system via vores websted

Disse data bliver på samme måde gemt i vores systems logfiler. Dataene bliver ikke gemt sammen med andre af brugerens persondata.

2. Juridisk grundlag for databehandlingen

Det juridiske grundlag for den midlertidige opbevaring af data og logfiler er Artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

 

3. Formålet med databehandling

Systemets midlertidige opbevaring af IP-adressen er nødvendig, for at webstedet kan levere til brugerens computer. Til dette formål skal brugerens IP-adresse være gemt, så længe sessionen varer.

Logfilerne er gemt for at sikre webstedets funktionalitet. Derudover hjælper dataene os med at optimere webstedet og sikre trygheden i vores IT-systemer. Dataene bliver ikke analyseret for markedsføringsformål i denne forbindelse.

Disse formål er også vores begrundede interesser i databehandlingen i henhold til Artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

4. Opbevaringens varighed

Dataene bliver slettet, når de ikke længere behøves for at opnå formålet med at indsamle dem. Det vil være tilfældet, når den pågældende session er ophørt, hvis formålet med at indsamle disse data er at stille dette websted til rådighed.

Hvis dataene er gemt i logfiler, vil sletningen finde sted senest efter 30dage. Det er muligt at opbevare dataene i en længere periode. I dette tilfælde vil brugernes IP-adresser blive slettet eller anonymiseret, så det ikke længere vil være muligt at forbinde dem med den tilbagevendende kunde.

5. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Indsamling af data for at stille webstedet til rådighed og opbevaring af data i logfiler er nødvendigt, for at webstedet kan fungere. Derfor har brugeren ikke nogen mulighed for at gøre indsigelse.

V. Brug af cookies

a) Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Udover førnævnte data bruges cookies eller lignende teknologier såsom pixels (herefter generelt omtalt som ”cookies”) på din computer, når du bruger og besøger vores websted. Cookies er små tekstfiler eller billedfiler såsom pixels som gemmes af din browser på din brugerenhed til at opbevare forskellige oplysninger. Næste gang, du tilgår vores websted fra den samme brugerenhed, vil de data, der er gemt i disse cookies efterfølgende blive sendt tilbage, enten til vores websted (”Førsteparts cookie”) eller til et andet websted, som cookien er tilknyttet (”Tredjepartscookie”).

Ved hjælp af de gemte og returnerede oplysninger opdager det pågældende websted, at du tidligere har opkaldt og besøgt denne webside med browseren på din brugerenhed. Vi bruger disse oplysninger sådan, at vi kan designe og fremvise webstedet optimalt i henhold til dine præferencer. I løbet af processen er det kun cookien på din computer, der vil blive identificeret. Enhver lagring af persondata ud over dette vil kun finde sted med dit udtrykkelige samtykke, eller, hvis dette absolut kræves, for at aktivere det tilhørende brug af den tilbudte serviceydelse, som du tilgår.

Du kan til enhver tid modsætte dig anvendelsen af ikke-væsentlige cookies ved at foretage de pågældende ændringer i dine cookieindstillinger. Brug knappen til øverst til højre på denne side.

Ved brug af vores websted skelner vi mellem følgende cookies:

 

Nødvendige Cookies

Disse cookies er nødvendige for at styre webstedet og midlertidigt gemme sessionsdata sådan, at siden vises korrekt. De indeholder funktioner, uden hvilke brugeren ikke kan anvende vores sider som ønsket.

 

Cookies til måling af udbredelse

Cookies, der bruges til at måle webstedets udbredelse, indsamler oplysninger om, hvordan vores websted bruges. Disse cookies gemmer ikke nogen oplysninger, der gør det muligt at identificere brugeren. De indsamlede oplysninger bliver kun forenet og analyseres dermed i anonym form.

Ydelsescookies

Hvis du accepterer ydelsescookies, slettes cookies til måling af udbredelse ikke igen, men de forbliver opbevaret med henblik på at genkende tilbagevendende brugere. Herudover udfører vi forbedringstiltag for individuelle sider, såsom A/B testning, eller vi tilbyder visse oplysninger vedrørende vores webstedsfunktioner, og i forbindelse med disse anvendes cookies også til anonymt at identificere tilbagevendende brugere. I isolerede tilfælde foretager vi yderligere målinger, som indsamler klikmønstre eller musebevægelser hos individuelle brugere gennem tilfældige stikprøver i anonym form.

Du kan til enhver tid modsætte dig brugen af ydelsescookies ved at foretage de relevante justeringer af dine cookieindstillinger.

Markedsføringscookies

bruger markedsføringscookies til at tjekke succesgraden af vores markedsføringsaktiviteter. Markedsføringscookies kommer fra eksterne annonceringsvirksomheder (Tredjepartscookies), og de bruges til at indsamle oplysninger om websteder, som brugerne har besøgt, for at generere målgruppespecifik annoncering til brugeren. Vi bruger følgende markedsføringscookies:

 • LinkedIn- annoncering
 • Facebook- annoncering
 • Google Adwords
 • Doubleclick
 • LINE
 • Seznam
 • Capture Media

Vi bruger Tredjepartscookies, f.eks. til at linke vores side med sociale netværk såsom LinkedIn og Twitter samt til at give vores brugere mulighed for at dele noget direkte med LinkedIn eller Twitter.

Google Analyser

Hvis du har erklæret dit samtykke, vil Google Analyser - en webanalyseservice fra Google Ireland Limited - blive brugt på dette websted. Google Analyser bruger såkaldte ”Cookies”, tekstfiler, som er gemt på din computer, og som aktiverer en analyse af dit brug af webstedet. De oplysninger, som cookien genererer om dit brug af dette websted, overføres som regel til en Google-server i USA og opbevares der. Hvis IP-anonymiseringen aktiveres på dette websted, vil din IP-adresse imidlertid blive forkortet på forhånd inden for EU’s medlemsstater eller i et andet land, der har underskrevet traktaten vedrørende Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den fuldstændige IP-adresse vil kun blive overført i ekstraordinære tilfælde til en Google-server i USA, og blive forkortet der. Google vil bruge disse oplysninger på vegne af webstedsoperatøren af dette websted med henblik på at analysere dit brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktiviteter og udføre ekstra serviceydelser for webstedsoperatøren, der vedrører webstedsudnyttelsen og brugen af Internettet. Den IP-adresse, din browser overfører i forbindelse med Google Analyser, vil ikke blive kombineret med anden Google-data. Du kan forhindre lagring af cookies gennem en relevant indstilling af din browsersoftware. Vi skal dog minde om, at du i dette tilfælde måske ikke kan udnytte alle webstedets funktioner i fuld udstrækning. Du kan desuden forhindre indsamling af de data, der genereres af cookien i forbindelse med dit brug af webstedet (herunder din IP-adresse), overføres til Google samt Googles behandling af disse data ved at hente og installere den browser-plug-in, der er til rådighed på følgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Du kan finde flere oplysninger om betingelserne for brug og beskyttelse af persondata og privatlivets fred på www.google.com/analytics/terms/de.html eller på https://www.google.de/intl/de/policies/. Vi skal understrege, at Google Analyser er blevet udvidet på dette websted med koden “gat._anonymizeIp()” for at sikre en anonymiseret indsamling af IP-adresser, en såkaldt IP-maskering.

Vi bruger Google Analyser for at kunne analysere og jævnligt forbedre brugen af vores websted. Ved hjælp af indsamlet statistik kan vi forbedre vores tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger. Hvad angår undtagelserne, hvor persondata overføres til USA, har Google erklæret sig enig i at underordne sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Det juridiske grundlag for brugen af Google Analyser er artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra f) i GDPR.

Oplysninger om tredjepartsleverandøren: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Betingelserne for brug:http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overblik over beskyttelse af persondata og privatlivets fred: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, og denne databeskyttelsespolitik: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Hvis brugeren kun har aktiveret nødvendige cookies, vil vi hos Google Analyser kun bruge dem til en begrænset måling af udbredelse, hvor cookiens levetid er sat til 0. På den måde vil ingen cookies forblive gemt, efter at sessionen er ophørt, og genkendelse over flere sessioner er ikke mulig. Vi har generelt deaktiveret alle ekstra funktioner hos Google Analyser, hvilket ville gøre det muligt for Google at bruge dataene til andre interesseområder eller produkter. Vi bruger derfor udelukkende Google Analyser til den bestilte behandling af vores statistiske data. Vi har også deaktiveret enhver automatisk integreret Tredjepartscookie (Doubleclick). Disse aktiveres kun valgfrit, når brugeren har givet sit samtykke til brug af markedsføringscookies.

På vores websted giver vi brugerne mulighed for at registrere sig ved at indtaste persondata. Hvis en registrering er blevet foretaget, og et samtykke er blevet givet til brug af ydelsescookies, gemmer vi følgende oplysninger hos Google Analyser, hvis brugeren aktivt logger ind med sit kodeord:

 • Brugerland
 • Brugerens kunde-ID
 • Brugerens produkttilknytning
 • Oplysning om, at brugeren ikke er en internt ansat

b) Juridisk grundlag for persondatabehandling

Det juridiske grundlag for persondatabehandling ved hjælp af teknisk nødvendige cookies er Artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

Hvis brugeren har afgivet en samtykketilkendegivelse vedrørende persondatabehandling ved hjælp af cookies til analyseformål, er det juridiske grundlag Artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

c) Formålet med databehandling

Formålet med at bruge teknisk nødvendige cookies er at gøre det muligt for brugerne at bruge webstederne. Der er nogle funktioner på vores websteder, vi ikke kan tilbyde uden brug af cookies. For disse kræves det, at browseren genkendes, selv efter at have skiftet til andre websider.

De brugerdata, der indsamles af de teknisk nødvendige cookies, bruges ikke til at oprette brugerprofiler.

Analysecookies (ydelsescookies, markedsføringscookies og tredjepartscookies) bruges til at forbedre kvaliteten af vores websted og dets indhold. Fra analysecookies opdager vi, hvordan webstedet bruges, og vi kan dermed fortsat optimere vores tilbud. Disse cookies kan også bruges til at oprette en profil med dine interesser og vise relevante annoncer på andre websteder.

d) Opbevaringens varighed, mulighed for indsigelse og fjernelse

Cookies are stored on the user’s computer and transmitted from it to our website. Derfor har du som bruger også fuld kontrol over brugen af cookies. Du kan deaktivere eller begrænse overførslen af cookies ved at ændre din internetbrowsers indstillinger. Cookies, der allerede er gemt, kan til enhver tid slettes. Dette kan også gøres med en automatiseret proces.

VI. Registrering

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Vi tilbyder brugere muligheden for på vores websted at registrere sig ved at indtaste persondata. Dataene indtastes i en inputmaske i processen, de overføres til os, og vi gemmer dem. De følgende data indsamles i løbet af registreringsprocessen:

Fornavn

Efternavn

E-post

Telefon

Virksomhedsdata

Samtidig med registreringen gemmes desuden følgende data:

(1) Oplysninger om browser-type og anvendt version

(2) Brugerens operativsystem

(3) Brugerens IP-adresse

(4) Data og tidspunkt for adgang

(5) Websteder, fra hvilke brugerens system ankommer til vores websted

(6) Websteder, der kaldes fra brugerens system via vores websted

2. Juridisk grundlag for databehandlingen

Hvis brugeren har afgivet en samtykketilkendegivelse, er det juridiske grundlag for databehandlingen Artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

Hvis registreringen tjener til at opfylde en kontrakt, som brugeren er part i eller til at gennemføre førkontraktuelle tiltag, gælder Artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR, som et yderligere juridisk grundlag for databehandlingen.

3. Formålet med databehandlingen

En registrering af brugeren kræves ved opfyldelsen af en kontrakt, som brugeren er part i eller til at gennemføre førkontraktuelle tiltag.

Med forbehold af dit samtykke, som vi beder om især vedrørende de omtalte registreringsformål, og din mulighed for til enhver tid at afregistrere dig igen, bruger vi også dine data til at tilbyde dig de af vores produkter og serviceydelser, der kan være af interesse for dig. Du kan afregistrere disse serviceydelser ved at klikke på ”Afregistrér”. Hvis du anmoder om yderligere korrespondance fra Kuehne + Nage efter dette tidspunkt, vil vi gendanne dit abonnement, og du kan derefter igen klikke på ”Afregistrér”, hvis du skulle ønske at framelde dig igen.

4. Opbevaringens varighed

Dataene bliver slettet, så snart de ikke længere behøves for at opnå formålet med at indsamle dem.

Det vil være tilfældet [således for de indsamlede data] under registreringsprocessen for opfyldelsen af en kontrakt eller til at gennemføre førkontraktuelle tiltag, så snart dataene ikke længere behøves for at gennemføre kontrakten. En nødvendighed for at gemme persondata fra den kontraktuelle partner kan også gælde efter indgåelse af kontrakten med henblik på at opfylde kontraktuelle eller retlige forpligtelser.

Persondata fra din konto vil blive gemt, så længe det kræves til de formål, for hvilke dataene er blevet indsamlet eller på anden måde behandlet. Dette gælder ikke i tilfælde af, at vi skal overholde lovpligtige tilbageholdelsesperioder.

I andre tilfælde gælder følgende: Hvis du ikke har brugt din konto i mere end 365 dage, vil vi bruge din e-postadresse til at informere dig om, at din konto vil blive slettet.

5. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Som bruger har du til enhver tid mulighed for at slette din registrering. Du kan til enhver tid få ændret de data, der er gemt om dig.

Hvis disse data kræves til at opfylde en kontrakt eller til at gennemføre førkontraktuelle tiltag, er en tidlig sletning af dataene kun mulig, hvis der ikke er nogen kontraktlige eller retlige forpligtelser, der forhindrer en sletning.

VII. Kontaktskema og e-postkontakt

1. Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Der findes et kontaktskema på vores websted, som kan bruges til at kontakte os elektronisk. Hvis en bruger anvender denne mulighed, vil de data, der indtastes i inputmasken, blive overført til og gemt af os. Disse data er følgende:

(1) Fornavn

(2) Efternavn

(3) Virksomhedsnavn

(4) Land

(5) E-post

I løbet af dataoverførselsprocessen vil der blive lavet en reference til denne databeskyttelsespolitik. Dine data vil blive behandlet med henblik på annonceringsformål, men dog kun med dit samtykke.

Hvis kontakten tilbydes gennem en opgivet e-postadresse, vil brugerens persondata, der overføres sammen med e-postadressen, blive gemt i dette tilfælde.

The Dataene vil ikke blive videregivet til tredjeparter. De vil udelukkende blive brugt til at behandle kommunikationen og til annonceringsformål, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til dette.

2. Juridisk grundlag for databehandlingen

Hvis brugeren har afgivet sit samtykke, er det juridiske grundlag for databehandlingen Artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

Det juridiske grundlag for behandling af de data, der overføres ved afsendelse af en e-post, er Artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Hvis kontakten via e-post sigter på at indgå en kontrakt, er det yderligere juridiske grundlag for databehandlingen Artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR.

3. Formålet med databehandlingen

Behandlingen af persondata fra inputmasken tjener kun til vores behandling af kommunikationen. I tilfælde af kontakt via e-post er dette også den krævede begrundede interesse i at behandle dataene. Dine data vil kun med dit udtrykkelige samtykke blive behandlet med henblik på andre formål end de nævnte (f.eks. til annonceringsformål).

De andre persondata, der behandles i løbet af overførselsprocessen, tjener til at forebygge misbrug af kontaktskemaet og til at sikre trygheden i vores IT-systemer.

4. Opbevaringens varighed

Dataene bliver slettet, så snart brugeren tilbagekalder sit samtykke, eller dataene ikke længere behøves for at opnå formålet med at indsamle dem. Dette er tilfældet, hvad angår de persondata, der stammer fra kontaktskemaets inputmaske, og de data, der er blevet overført med e-posten, når den pågældende kommunikation med brugeren er afsluttet. Kommunikationen er afsluttet, når det baseret på omstændighederne kan ses, at de relevante kendsgerninger er blevet tydeliggjort på afgørende vis.

 

5. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Brugeren kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til persondatabehandling. Hvis brugeren kontakter os via e-post, kan denne til enhver tid gøre indsigelse mod en opbevaring af sine persondata. I et sådant tilfælde kan kommunikationen ikke fortsættes.

Send tilbagekaldelsen af samtykket og indsigelsen mod opbevaring til os via det link, der er angivet i Afsnit IX.

Alle persondata, der er blevet gemt i løbet af kontakten, vil i dette tilfælde blive slettet.

VIII. Databehandling til oprettelse af en profil i Kuehne + Nagel’s Talentfællesskab

1. B Beskrivelse og omfang af databehandlingen

På Kuehne + Nagel’s karriereside kan du oprette en karriereprofil i Kuehne + Nagel’s Talentfællesskab på forskellige måder:

1) Registrering og uploadning af dine data på (https://jobs.kuehne-nagel.com/global/en/jointalentcommunity?applyType=JTC).

2) Brug af ChatBotten som kommunikationskanal.

3) Tilmelding til en automatisk genereret jobmeddelelse, der oplyser dig om nuværende jobtilbud i Kuehne + Nagel-Gruppen.

2. Formålet med databehandling

Registrering i Kuehne + Nagel’s Talentfællesskab tilbyder dig muligheden før og efter en konkret jobansøgningsproces for at stille din profil til rådighed gennem en søgefunktion til Kuehne + Nagel-partnere, hos hvem du endnu ikke aktivt har ansøgt om et job.

Registreringen er frivillig og afhænger af den respektive ansøgningsprocedure.

3. Juridisk grundlag for databehandlingen

Det juridiske grundlag for at gemme din profil uden en konkret ansøgning til et bestemt job og overførslen af din profil til gruppepartnere er artikel 6, stk. 1, litra (a) i Databeskyttelsesforordningen (GDPR), dit samtykke.

 

4. Opbevaringstiden for dine data

Dit samtykke vil være gyldigt, indtil din profil er slettet, og du kan til enhver tid tilbagekalde det med virkning for fremtiden. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil Kuehne + Nagel ophæve partnernes ret til at få adgang til dine ansøgningsdata.

Medmindre du allerede har tilbagekaldt dit samtykke på et tidligere tidspunkt, vil din profil blive slettet senest tre år efter din seneste aktivitet.

IX. De registreredes rettigheder

Hvis dine persondata behandles, er du en registreret ifølge definitionen i GDPR, og du har følgende rettigheder i forhold til den dataansvarlige.

Du kan til enhver tid påberåbe dig dine rettigheder på https://privacy.kuehne-nagel.com/dsar-form/.

1. Ret til oplysninger

Du kan bede om en bekræftelse fra den dataansvarlige på, hvorvidt vi behandler persondata vedrørende dig.

Hvis det er tilfældet, kan du bede den dataansvarlige om oplysninger på følgende punkter:

(1) formål, for hvilke persondata behandles

(2) kategorier af persondata, der behandles

(3) modtagere eller kategorier af modtagere, til hvem persondata, der vedrører dig, er blevet videregivet eller vil blive videregivet i fremtiden

(4) den planlagte opbevaringsvarighed for persondata vedrørende dig eller, hvis dette ikke kan specificeres konkret, kriterierne for at afgøre opbevaringens varighed

(5) anvendelsesområdet for retten til berigtigelser eller sletning af persondata, der vedrører dig, retten til at begrænse den dataansvarliges behandling af dataene eller retten til at gøre indsigelse mod denne behandling

(6) anvendelsesområdet for retten til at klage til en tilsynsmyndighed

(7) alle de oplysninger, der er til rådighed om kilden til dataene, hvis disse ikke er blevet indsamlet fra den registrerede

(8) anvendelsesområdet for en automatiseret beslutningsproces, herunder profilering i henhold til Artikel 22, stk. 1 og 4 i GDPR og – i det mindste i disse tilfælde – forklarende oplysninger om den anvendte logik og omfanget, såvel som de tilsigtede virkninger for den registrerede ved en sådan behandling.

Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt de persondata, der vedrører dig, bliver overført til et tredjeland eller en international organisation. I den forbindelse kan du anmode om at få oplyst de passende garantier i henhold til Artikel 46 i GDPR om overførslen.

2. Ret til berigtigelse

Du har ret til berigtigelse og/eller tilføjelser i forhold til den dataansvarlige i tilfælde af, at de behandlede persondata, der vedrører dig, er ukorrekte eller ufuldstændige. Den dataansvarlige skal foretage berigtigelserne omgående.

 

3. Ret til at begrænse behandling

Du kan på følgende betingelser anmode om en begrænsning af persondatabehandlingen, der vedrører dig:

(1) hvis du afviser korrektheden af de persondata, der vedrører dig i en periode, der gør det muligt for den dataansvarlige at kontrollere korrektheden af persondataene

(2) hvis behandlingen ikke er legitim, og du afviser sletning af persondataene, og du i stedet anmoder om en begrænset brug af dine persondata

(3) den dataansvarlige har ikke længere behov for dine persondata til behandlingen, men du kræver dette for at fremsætte, udøve eller forsvare retskrav, eller

(4) hvis du har fremsat en indsigelse mod behandlingen i henhold til Artikel 1 i GDPR, og det endnu ikke er sikkert, at den dataansvarliges begrundede interesser opvejer dine præmisser.

Hvis behandlingen af persondata, der vedrører dig, er blevet begrænset, kan disse data kun behandles - bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller for at fremsætte, udøve eller forsvare retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder, eller hvis der er tale om EU’s eller en medlemsstats tvingende offentlige interesse.

Hvis en begrænsning af behandlingen finder anvendelse i henhold til førnævnte betingelser, vil den dataansvarlige underrette dig, før begrænsningen ophæves.

4. Ret til sletning

a) Pligt til sletning

Du kan kræve af den dataansvarlige, at persondata der vedrører dig, skal slettes øjeblikkeligt, og at den dataansvarlige vil være forpligtet til at slette disse data omgående, hvis en af følgende grunde finder anvendelse:

(1) persondata, der vedrører dig, kræves ikke længere til de formål, for hvilke de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.

(2) Du tilbagekalder dit samtykke, der var grundlaget for behandlingen i henhold til Artikel 6, stk. 1, litra a) eller Artikel 9, stk. 2, litra a) i GDPR, og der er ikke nogen anden juridisk begrundelse for behandlingen.

(3) Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til Artikel 21, stk. 1 i GDPR, og der er ikke nogen berettiget opvejende grund til behandlingen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til Artikel 21, stk. 2 i GDPR.

(4) Persondata, der vedrører dig, behandles ikke legitimt.

(5) Sletning af persondata, der vedrører dig, kræves for at opfylde en retlig forpligtelse i henhold til EU-ret eller love i medlemsstaterne, der gælder for den dataansvarlige.

(6) Persondata, der vedrører dig, er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester i henhold til Artikel 8, stk. 1 i GDPR.

b) Oplysninger til tredjeparter

Hvis den dataansvarlige har gjort persondata, der vedrører dig, offentligt tilgængeligt, og hvis denne er forpligtet til at slette disse i henhold til Artikel 17, stk. 1 i GDPR, vil denne tage passende forholdsregler, også af teknisk art, overveje den disponible teknologi og gennemførelsesomkostninger med henblik på at informere parterne, som er ansvarlige for databehandlingen, og som behandler persondata, om, at du som den registrerede har anmodet dem om at slette alle links til disse persondata eller kopier eller duplikeringer af disse persondata.

 

c) Undtagelser

Retten til sletning gælder ikke, hvis behandlingen kræves:

(1) for at udøve retten til talefrihed og oplysning

(2) for at opfylde en retlig forpligtelse, der gælder for behandling i henhold til EU-ret eller love i medlemsstaterne, der gælder for den dataansvarlige, eller for at opfylde en opgave i det offentliges interesse eller for at udøve offentlige beføjelser, der er blevet delegeret til den dataansvarlige

(3) af grunde, der er i det offentliges interesse på området for offentlig sundhed i henhold til Artikel 9, stk. 2, litra h) og i) samt Artikel 9, stk. 3 i GDPR

(4) på grund af arkivformål, der er i det offentliges interesse, på grund af videnskabelige og historiske forskningsformål eller på grund af statistiske formål i henhold til Artikel 89, stk. 1 i GDPR i tilfælde af, at den ret, der henvises til under Afsnit a), forventes at umuliggøre en realisering af behandlingens mål eller hindre denne i væsentlig grad, eller

(5) for at fremsætte, udøve eller forsvare retskrav.

5. Ret til oplysninger

Hvis du har fremsat retten til rettelser, sletning eller begrænsning af behandlingen over for den dataansvarlige, vil denne være forpligtet til at informere samtlige modtagere, til hvem persondata, der vedrører dig er blevet videregivet, om denne rettelse eller sletning af disse data eller en begrænsning af behandlingen, medmindre dette viser sig at være umuligt eller forbundet med en disproportioneret indsats eller udgift.

I relation til den dataansvarlige har du ret til at blive informeret om disse modtagere.

6. Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage persondata, der vedrører dig, som du har stillet til rådighed for den dataansvarlige i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse data til en anden dataansvarlig, uden forhindringer fra den dataansvarlige, til hvem persondata er blevet stillet til rådighed, i tilfælde af at:

(1) behandlingen er baseret på et samtykke i henhold til Artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR eller Artikel 9, stk. 2, litra a) i GDPR eller en kontrakt i henhold til Artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR, og

(2) behandlingen finder sted ved hjælp af automatiske processer.

I udøvelsen af denne ret har du derudover ret til at forårsage, at persondata, der vedrører dig, overføres direkte fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig i tilfælde af, at dette er teknisk gennemførligt. Andre personers friheder og rettigheder må ikke blive svækket herved.

Retten til dataportabilitet gælder ikke for persondatabehandling, der kræves at opfylde en opgave i det offentliges interesse eller ved udøvelse af en offentlig myndighed, der er blevet uddelegeret til den dataansvarlige.

7. Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse til enhver tid af grunde, der stammer fra din specielle situation, mod behandlingen of persondata, der vedrører dig, og som finder sted på grundlag af Artikel 6, stk. 1, litra e) eller f) i GDPR. Dette gælder også for profilering, der er baseret på disse bestemmelser.

Den dataansvarlige vil stoppe behandlingen af persondata, der vedrører dig, medmindre denne kan bevise, at der foreligger tvingende grunde for behandlingen, der berettiger beskyttelse, og som opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen tjener til at formål at fremsætte, udøve eller forsvare imod retskrav.

Hvis persondata, der vedrører dig, behandles for at gennemføre direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af persondata, der vedrører dig, til brug for en sådan annoncering. Dette gælder også for profilering, hvis denne er direkte forbundet med en sådan markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, der har direkte markedsføring som formål, vil persondata, der vedrører dig, ikke længere blive behandlet med disse formål.

Du har mulighed for at udøve din ret til at gøre indsigelse i forbindelse med informationssamfundstjenester – uanset Direktiv 2002/58/EF – ved hjælp af automatiske procedurer, i hvilke der anvendes tekniske specifikationer.

8. Ret til at tilbagekalde samtykke i henhold til databeskyttelseslove

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke i henhold til databeskyttelseslove. Legitimiteten af behandlingen, der har fundet sted indtil din indsigelse, vil ikke blive berørt af tilbagekaldelsen af samtykket.

 

9. Automatisk afgørelse i den individuelle sag, herunder profilering

Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling - herunder profilering - som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Dette gælder ikke, hvis afgørelsen:

(1) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, der er indgået mellem dig og den dataansvarlige;

(2) er hjemlet i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som gælder for den dataansvarlige, og hvis disse som også fastsætter passende foranstaltninger for at beskytte dine rettigheder og friheder såvel som dine legitime interesser, eller

(3) er truffet med dit udtrykkelige samtykke.

Disse afgørelser må dog ikke baseres på særlige kategorier af persondata i henhold til Artikel 9, stk. 1 i GDPR, medmindre Artikel 9, stk. 2, litra a) eller g) finder anvendelse, og der er indført passende foranstaltninger for at beskytte rettigheder og friheder såvel som dine legitime interesser.

Hvad angår de tilfælde, der henvises til i stk. 1 og 3, vil den dataansvarlige indføre passende foranstaltninger for at beskytte rettigheder og friheder såvel som dine legitime interesser, hvilket mindst omfatter en persons rettigheder af [sic] den dataansvarlige til at yde indflydelse og fremlægge egne standpunkter og udfordre beslutningen.

10. Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Med forbehold af anden administrativ eller retsintern appel har du ret til at klage til en tilsynsmyndighed, især den medlemsstat, du bor i, arbejder i eller stedet for den formodede overtrædelse, hvis du mener, at persondatabehandlingen, der vedrører dig, overtræder GDPR.

Tilsynsmyndigheden, til hvilken klagen skal indgives, vil oplyse klageren om status og resultatet af klagen, herunder muligheden for at appellere sagen til retten i henhold til Artikel 78 i GDPR.

X. Indberetning af brud på datasikkerheden

Brud på datasikkerheden kan til enhver tid indberettes til privacy@kuehne-nagel.com.

Et brud på datasikkerheden betyder et brud på sikkerheden, der fører til en tilfældig eller ulovlig destruktion, tab eller ændring, uautoriseret offentliggørelse eller uautoriseret adgang til persondata, som er overført, opbevaret eller på anden måde behandlet af Kuehne + Nagel eller en tredjepart, der har indgået kontrakt med disse.

XI. Mindreårige

Personer, der er under 18 år, bør ikke overføre nogen persondata uden deres forældres eller juridiske værges samtykke. I henhold til Artikel 8 i GDPR kan børn på 16 år eller yngre kun afgive et sådant samtykke med samtykke fra deres forældre eller deres juridiske værge. Vi ved ikke af, at vi indsamler og behandler persondata fra mindreårige.

 

XII. Aktualitet og værdi af denne Databeskyttelsespolitik

Kuehne + Nagel forbeholder sig ret til at justere denne Databeskyttelsespolitik til enhver tid og med fremadrettet virkning. Vi anbefaler dig derfor at læse denne Databeskyttelsespolitik igen med jævne mellemrum.

 

Status februar 2020