Kuehne+Nagel

Privacy Policy Center

Privacy Policy

Turto leidėjas

Asmens duomenų apsaugos pareiškimas

Asmens duomenų apsaugos pareiškimas

Jūsų asmens duomenų apsauga „Kuehne + Nagel“ yra svarbus dalykas. Jūsų pasitikėjimas mumis – svarbiausias prioritetas. Todėl mes su Jūsų asmens duomenimis visada elgsimės atsargiai, pagal įstatyminius duomenų apsaugos reikalavimus bei pagal šį asmens duomenų apsaugos pareiškimą.

Šis pareiškimas pateikia informaciją, kaip „Kuehne + Nagel“ elgiasi su asmens duomenimis internete, kokią informaciją apie naudotoją renka ir įvertina „Kuehne + Nagel“ internetiniai puslapiai ir kaip ši informacija yra naudojama, perduodama ar kitu būdu apdorojama. Be to, bus aprašoma ir tai, kaip mūsų sistemoje galima naudoti slapukus ir kitą technologiją.

Atversdami mūsų internetinį puslapį Jums bus pateikta informacija apie slapukų naudojimą analizės tikslams. Šiuo atveju taip pat bus pateikta nuorodą į šį asmens duomenų apsaugos pareiškimą.

Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad „Kuehne + Nagel“ gali reguliariai keisti ir atnaujinti šią duomenų apsaugos pareiškimą savo nuožiūra. Tokiu atveju atnaujintas duomenų apsaugos pareiškimo versijas paskelbsime šiame bei kituose susijusiuose puslapiuose. Pertvarkytas pareiškimas galioja tik tiems duomenims, kurie buvo gauti po jo įsigaliojimo. Mes Jums rekomenduojame nuolat peržiūrėti šį puslapį dėl galimo informacijos atnaujinimo. Tęsdami mūsų paslaugų naudojimą paviešinus pareiškimo pakeitimus, Jūs su jais sutinkate.

Šis pareiškimas galioja ir kitiems „Kuehne + Nagel“ puslapiams, kurie mini šį pareiškimą. Jis negalioja „Kuehne + Nagel“ internetiniams puslapiams, kurie turi savo asmens duomenų apsaugos pareiškimus.

 

I. Atsakingo asmens pavardė ir adresas

Atsakingas asmuo pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) ir kitus valstybių narių nacionalinius duomenų apsaugos įstatymus bei kitus teisinius duomenų reikalavimus yra:

Kuehne + Nagel UAB

Gostauto g.40B

Number of bldgs 1

01112 Vilnius

Tel.: +370 52 375 517

El. adresas: privacy-lithuania@kuehne-nagel.com

 

II. Asmens, atsakingo už asmens duomenų apsaugą, pavardė ir adresas

Su atsakingo asmens duomenų apsaugos pareigūnu galima susiekti tokiu būdu:

Kuehne + Nagel UAB

Gostauto g.40B

Number of bldgs 1

01112 Vilnius

Tel.: +370 52 375 517

El. adresas: privacy-lithuania@kuehne-nagel.com

 

III. Bendra informacija apie duomenų apdorojimą

1. Asmens duomenų apdorojimo apimtis

Mes apdorojame naudotojų asmens duomenis tik tuo atveju, jei tai yra būtina užtikrinti internetinio puslapio, mūsų turinio ir paslaugų funkcionalumą, atsakyti į Jūsų užklausas ir, jei leidžia įstatymas arba yra būtina, paremti teisinius arba baudžiamuosius tyrimus. Per šį internetinį puslapį statistikos tikslams surinktus duomenis mes galime toliau padaryti anonimiškus ir juos apibendrinti, kad galėtume išplėsti savo produktų paletę ir pagerinti savo paslaugas.

2. Su kuo mes dalijamės Jūsų asmeniniais duomenimis?

Mes galime išsaugoti Jūsų asmeninius duomenis arba kitu būdu juos perduoti bendradarbiaujančioms įmonėmis arba kitiems patikimiems verslo partneriams, savo vardu suteikti paslaugas, kaip techninė pagalba, kad galėtumėme įvertinti šio internetinio puslapio naudingumą rinkodaros tikslams arba kitoms paslaugų teikimo rūšims. Su šiais partneriais mes turime pasirašę sutartis, kad užtikrintume asmens duomenų apdorojimą remiantis mūsų nuostatomis, šiuo asmens duomenų apsaugos pareiškimu ir kitomis pasitikėjimo bei saugumo priemonėmis.

Jūsų asmeninius duomenis mes perduosime tik šiems partneriams arba tretiesiems asmenims, jei tai būtina paslaugų teikimui, kurias Jūs užsisakėte arba patvirtinote, kad galėtumėme apsaugoti Jūsų teises, turtą ar saugumą arba jei mes, remdamiesi galiojančiais įstatymais, teismų ar kitų institucijų reikalavimais būsime įsipareigoję arba jei šių duomenų perdavimas būtinas vykdant baudžiamuosius tyrimus arba sprendžiant teisminius ginčus.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad „Kuehne + Nagel“ grupė bei institucijos, klientai ir tiekėjai, kuriems mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis, gali būti ne Jūsų šalyje, gal būti netgi ir tokiose šalyse, kurių duomenų apsaugos įstatymai skirsis nuo Jūsų šalies duomenų apsaugos įstatymų. Tokiu atveju mes užtikriname, kad mes, naudodami tinkamus teisinius mechanizmus, pvz. ES standartinių sutarties formulavimų perėmimas, imsimės tinkamų priemonių, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis. ES standartinius sutarties formulavimus rasite https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

3. Teisinė bazė asmens duomenų apdorojimui

Jei mes gauname subjekto sutikimą apdoroti asmens duomenis, tai tokiu atveju taikoma ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 a pastraipa kaip teisinė bazė asmens duomenų apdorojimui. Asmens duomenų apdorojimas, kuris būtinas sutarties vykdymui, kurios partneris yra subjektas, taikoma BDAR 6 straipsnio 1 b pastraipa. Tai galioja ir apdorojimo procedūroms, kurios būtinos vykdant priemones dar prieš sutarties sudarymą. Jei asmens duomenų apdorojimas būtinas vykdant teisinius įsipareigojimus, kuriuos privalo išpildyti mūsų įmone, taikoma BDAR 6 straipsnio 1 c pastraipa.

Tokiu atveju, jei subjekto arba kito fizinio asmens gyvenimiškai svarbūs interesai reikalauja apdoroti asmens duomenis, taikoma BDAR 6 straipsnio 1 d pastraipa.

Jei apdorojimas būtinas mūsų įmonės arba trečiųjų asmenų teisėtam interesų užtikrinimui ir jie neprieštarauja minėtų subjekto interesams, pagrindinėms teisėms ir laisvėms, taikoma BDAR 6 straipsnio 1 f pastraipa.

4. Duomenų ištrynimas ir saugojimo laikas

Subjektų duomenys yra ištrinami arba užblokuojami, jei nebėra tikslo šiuos duomenis toliau saugoti. Saugojimas gali būti vykdomas ir tada, jei tai buvo numatyta europinių arba vietinių įstatymo leidėjų sąjungos reglamentuose, įstatymuose arba kitose nuostatose, kurių turi laikytis subjektas.

Duomenų blokavimas arba ištrynimas vykdomas ir tuomet, kai baigiasi saugojimo laikas, nurodytas aukščiau minėtose normose, nebent egzistuoja būtinumas ir toliau saugoti duomenis sutarties sudarymui arba sutarties vykdymui.

IV. Internetinio puslapio paruošimas ir žurnalo bylos parengimas

1. Duomenų apdorojimo aprašymas ir apimtis

Kiekvieną kartą atverčiant mūsų internetinį puslapį, mūsų sistema automatiniu būdu užregistruoja duomenis ir informaciją iš naudojamo kompiuterio sistemos.

Šiuo atveju užregistruojami tokie duomenys:

(1) informacija apie naršyklės tipą ir naudojamą versiją

(2) naudotojo operacinė sistema

(3) naudotojo IP adresas

(4) prieigos data ir laikas

(5) internetiniai puslapiai, kuriuos naudotojo sistema atverčia mūsų puslapį

(6) internetiniai puslapiai, kuriuos naudotojo sistema atverčia per mūsų internetinį puslapį

Duomenys taip pat išsaugojami mūsų sistemoje kaip žurnalo bylos.

Duomenų saugojimas kartu su kitais asmens duomenimis nevykdomas.

2. Duomenų apdorojimo teisinė bazė

Laikinam duomenų ir žurnalo bylų saugojimui galioja BDAR 6 straipsnio 1 f pastraipa.

3. Duomenų apdorojimo tikslas

Laikinas IP adreso saugojimas sistemoje yra būtinas, kad būtų galima pristatyti internetinį puslapį naudotojo kompiuteryje. Tam tikslui reikia saugoti naudotojo IP adresą tol, kol jis naršys šiame puslapyje.

Žurnalų bylos išsaugojimas vykdomas tam, kad būtų užtikrintas internetinio puslapio funkcionalumas.

Be to, duomenys mums padeda gerinti internetinį puslapį ir užtikrinti mūsų informacinių techninių sistemų saugumą. Duomenų vertinimas rinkodaros tikslams tokiu atveju nėra vykdomas.

Įstatyminis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 f pastraipa.

4. Saugojimo trukmė

Duomenys ištrinami pasiekus Jų rinkimo tikslą. Internetinio puslapio pateikimo atveju – užbaigus sesiją.

Duomenis išsaugant žurnalo bylose, jie ištrinami vėliausiai po 30 dienų. Išsaugojimas po to laiko nėra galimas. Tokiu atveju ištrinami arba pakeičiami naudotojo IP adresai, todėl daugiau nebegalima atpažinti naudotojo, atverčiančio šį puslapį.

5. Prieštaravimo ir pašalinimo galimybė

Duomenų rinkimas internetinio puslapio pateikimui ir duomenų išsaugojimas žurnalo bylose yra būtinas internetinio puslapio darbui. Todėl naudotojas neturi galimybės prieštarauti.

V. Slapukų naudojimas

a) Duomenų apdorojimo aprašymas ir apimtis

Be pirmiau minėtų duomenų, kai naudojatės ir lankotės mūsų svetainėje, jūsų kompiuteryje yra naudojami slapukai ar panašios technologijos, pvz., pikseliai (toliau bendrai vadinamos slapukais). Slapukai – tai mažos tekstų rinkmenos, kurias jūsų galinio įrenginio naršyklė pasilieka tam tikrai informacijai išsaugoti, arba vaizdo įrašai, pvz., pikseliai. Kai kitą kartą lankysitės mūsų svetainėje iš to paties galinio įrenginio, slapukuose saugoma informacija vėliau bus grąžinta arba į mūsų svetainę („Pirmosios šalies slapukas“), arba į kitą svetainę, kuriai priklauso slapukas („Trečiosios šalies slapukas“).

Pagal išsaugotą ir grąžintą informaciją atitinkama svetainė atpažįsta, kad jūs jau buvote atvėrę ją ir lankėtės joje naudodamiesi galinio įrenginio naršykle. Mes naudojame šią informaciją, kad kuo geriau apipavidalintume ir pateiktume jums svetainę atsižvelgiant į jūsų prioritetus. Tuomet jūsų galiniame įrenginyje bus atpažįstamas tik pats slapukas. Bet koks tolesnis asmens duomenų saugojimas vyksta tik gavus jūsų aiškų sutikimą arba jei tai yra neišvengiamai būtina, norint tinkamai naudotis siūloma ir jūsų prašoma paslauga.

Galite bet kada nesutikti su papildomų slapukų naudojimu. Pasinaudoję puslapio viršutiniame dešiniajame kape esančiu mygtuku ir pasirinkę slapukų nustatymus, galite atlikti atitinkamus nustatymų pakeitimus.

Mes savo internetiniame puslapyje naudojame tokius slapukus:

Būtini slapukai (Necessary Cookies)

Šie slapukai būtini, kad būtų galima naudoti internetinį puslapį ir laikinai išsaugoti sesijos duomenis, kad puslapis būtų tinkamai parodomas. Juose yra funkcijų, be kurių naudotojai negali naudotis mūsų svetaine kaip numatyta.

Slapukai, skirti pasiekiamumo matavimui

Pasiekiamumo matavimo slapukai renka informaciją apie tai, kaip naudojama mūsų svetainė. Šie slapukai neišsaugo jokios informacijos, leidžiančios identifikuoti naudotoją. Surinkta informacija yra tik apibendrinta, taigi, ji vertinama anonimiškai.

Našumo slapukai

Sutikus, kad būtų saugomi našumo slapukai, pasiekiamumo matavimo slapukai nebebus ištrinami, o bus saugomi siekiant atpažinti grįžtančius vartotojus. Be to, kartais mes vykdome pavienes puslapių tobulinimo priemones, tokias kaip AB testavimas, arba siūlydami tam tikrą informaciją apie mūsų svetainės funkcijas; taip pat ir čia sukuriami slapukai, kad būtų galima anonimiškai atpažinti sugrįžtančius naudotojus. Kartais mes atliekame papildomus matavimus, kurie atsitiktiniu ir anoniminiu būdais fiksuoja atskirų naudotojų paspaudimus ar pelių judesius.

Atsisakyti našumo slapukų naudojimo galite bet kuriuo metu, atitinkamai pakeitę savo slapukų nustatymus.

Reklaminiai slapukai

Mes naudojame reklaminius slapukus, kad galėtumėme įvertinti rinkodaros akcijų sėkmingumą. Reklaminiai slapukai gaunami iš išorinių reklamos įmonių (trečiųjų šalių slapukai) ir naudojami rinkti informaciją apie naudotojo lankomas svetaines, siekiant sukurti naudotojui tikslinę reklamą. Mes naudojame šiuos reklaminius slapukus:

 • LinkedIn Advertising
 • Facebook Advertising
 • Google Adwords
 • Doubleclick
 • LINE
 • Seznam
 • Capture Media

Mes naudojame tiekiančių trečiųjų slapukus, pvz. kad mūsų puslapį prijungtumėme prie socialinių tinklų, pvz., „LinkedIn“ ir „Twitter“, ir mūsų lankytojams suteiktumėme galimybę teisiai per „LinkedIn“ arba „Twitter“ pasidalinti informacija.

Google Analytics

Jei davėte sutikimą, šioje svetainėje naudojama „Google Analytics“ – žiniatinklio analizės paslauga, kurią teikia „Google Ireland Limited“. „Google Analytics“ naudoja vadinamuosius slapukus – tekstų rinkmenas, kurios išsaugomos jūsų kompiuteryje ir įgalina jūsų naudojimosi svetaine analizę. Slapukais sukurta informacija apie jūsų naudojimąsi šia svetaine dažniausiai perduodama „Google“ serveriui JAV ir ten išsaugoma. Jei šioje svetainėje suaktyvinamas IP anonimiškumas, „Google“ iš anksto sutrumpins jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse. Tik išimties atvejais gali būti perduotas pilnas IP adresas „Google“ serveriui JAV, kur jis bus sutrumpintas. Šios svetainės valdytojo pavedimu „Google“ naudos šią informaciją, kad galėtų išanalizuoti tai, kaip jūs naudojate mūsų internetinį puslapį, kad galėtų būti rengiamos ataskaitos apie internetinių puslapių veiklą bei teikiamos kitos su svetainės ir interneto naudojimu susijusios paslaugos svetainės valdytojui. IP adresas, kurį jūsų naršyklė perduoda kaip „Google Analytics“ dalį, su kitais „Google“ duomenimis nebus sujungtas. Jūs galite uždrausti slapukų išsaugojimą atitinkamai pakeisdami savo naršyklės nustatymus; tačiau atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju jūs negalėsite pilnai naudotis visomis šios internetinės svetainės funkcijomis. Be to, jūs galite neleisti „Google“ rinkti duomenis, kuriuos sukuria slapukas ir kurie yra susiję su jūsų naudojimosi svetaine duomenimis (įskaitant jūsų IP adresą), taip pat tvarkyti šiuos duomenis „Google“, spustelėję šią nuorodą (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) ir atsisiuntę ir įdiegę turimą naršyklės papildinį.

Išsamesnę informaciją apie naudojimo sąlygas ir duomenų apsaugą rasite šiais adresais: http://www.google.com/analytics/terms/de.html arba https://www.google.de/intl/de/policies/. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad šioje svetainėje kodas „gat._anonymizeIp ();“ buvo pridėtas prie „Google Analytics“ , siekiant užtikrinti anoniminį IP adresų rinkimą (vadinamąjį IP maskavimą).

Mes naudojame „Google Analytics“, siekdami analizuoti ir reguliariai tobulinti naudojimąsi mūsų svetaine. Gautą statistiką galime naudoti norėdami patobulinti savo pasiūlymą ir padaryti jį įdomesnį jums kaip naudotojui. Išimtiniais atvejais, kai asmens duomenys yra perduodami į JAV, „Google“ laikysis ES ir JAV privatumo skydo nuostatų, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Teisinis „Google Analytics“ naudojimo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto f papunktis.

Trečiosios šalies teikėjo informacija: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. naudojimo sąlygos:http://www.google.com/analytics/terms/de.html, duomenų apsaugos apžvalga: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, ir duomenų apsaugos pareiškimas: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Jei naudotojas suaktyvins tik būtinus slapukus, mes naudosime „Google Analytics“ tik riboto diapazono matavimui, kuomet slapukų gyvavimo laikas nustatomas ties 0. Todėl pasibaigus seansui slapukai nebus išsaugomi ir atpažinti kryžminius seansus bus neįmanoma. Iš esmės, mes išjungėme visas papildomas „Google Analytics“ funkcijas, kurios leistų „Google“ naudoti duomenis kitiems interesams ar produktams. Dėl šios priežasties mes naudojame „Google Analytics“ tik savo statistinių duomenų užsakymams apdoroti. Mes taip pat išjungėme automatiškai integruotus trečiųjų šalių slapukus („DoubleClick“). Jie gali būti aktyvinami tik tada, kai naudotojas duoda sutikimą naudoti reklaminius slapukus.

Savo internetinėje svetainėje mes siūlome naudotojams galimybę užsiregistruoti nurodant asmens duomenis. Esant registracijai ir sutikimui naudoti našumo slapukus, „Google Analytics“ mes išsaugome šią informaciją, jei naudotojas aktyviai prisijungia naudodamas slaptažodį:

 • Naudotojo šalis
 • Naudotojo kliento ID
 • Naudotojo produkto priklausymas
 • Informacija apie tai, kad naudotojas nėra vidinis darbuotojas

b) Teisinė bazė asmens duomenų apdorojimui

Teisinė bazė asmens duomenų apdorojimui naudojant technine prasme būtinus slapukus: BDAR 6 straipsnio 1 f pastraipa. Teisinė bazė asmens duomenų apdorojimui naudojant analizės prasme būtinus slapukus galimas gavus naudotojo sutikimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 a pastraipą.

c) Duomenų apdorojimo tikslas

Technine prasme būtinų slapukų naudojimas – naudotojams užtikrinti internetinio puslapio naudojimą. Kai kurios mūsų internetinių puslapių funkcijos negali būti siūlomos be slapukų. Tam tikslui yra būtina, kad naršyklė, net ir pakeitus puslapį, būtų vėl atpažinta.

Technine prasme būtinų slapukų surinkti naudotojo duomenys nebus naudojami naudotojų profilio sudarymui.

Analizės slapukai (našumo slapukai, reklaminiai slapukai ir trečiųjų šalių slapukai) naudojami siekiant pagerinti mūsų internetinės svetainės kokybę ir turinį Per šiuos slapukus mes sužinome, kaip naudojamas internetinis puslapis ir taip mes galime nuolat gerinti savo pasiūlymą. Jie gali būti naudojami ir tam tikslui, kad būtų sudarytas Jūsų interesų profilis ir taip Jums kituose internetiniuose puslapiuose būtų parodyta Jus dominanti reklama.

d) Išsaugojimo trukmė, galimybė pateikti prieštaravimą ir reikalauti pašalinimo

Slapukai išsaugomi naudotojo kompiuteryje ir iš jo perduodami mūsų puslapiui. Todėl naudotojai gali pilnai kontroliuoti slapukų naudojimą. Keisdami nustatymus savo interneto naršyklėje, Jūs galėsite išjungti arba apriboti slapukų perdavimą. Jau išsaugoti slapukai gali būti bet kuriu metu ištrinti. Tai gali būti vykdoma ir automatiniu būdu.

VI. Registracija

1. Duomenų apdorojimo aprašymas ir apimtis

Savo internetiniame puslapyje mes naudotojams siūlome užsiregistruoti nurodant asmens duomenis. Duomenys įvedami įvesties lange, jie mums perduodami ir išsaugomi. Tokie duomenys renkami registravimo metu:

Vardas

Pavardė

El. adresas

Telefonas

Informacija apie įmonę

Registracijos metu išsaugomi tokie duomenys:

(1) informacija apie Jūsų naršyklę ir naudojamą versiją

(2) naudotojo operacinė sistema

(3) naudotojo IP adresas

(4) prieigos data ir laikas

(5) internetiniai puslapiai, per kuriuos naudotojas patenka į mūsų internetinį puslapį

(6) internetiniai puslapiai, kuriuos naudotojo sistema atverčia per mūsų internetinį puslapį.

2. Duomenų apdorojimo teisinė bazė

Teisinė duomenų apdorojimo bazė turint naudotojo sutikimą: BDAR 6 straipsnio 1 a pastraipa.

Jei registracija būtina sutarties, kurios partneris yra naudotojas, vykdymui ir arba imantis priemonių dar prieš sudarant sutartį, tai papildoma teisinė bazė duomenų apdorojimui yra BDAR 6 straipsnio 1 b pastraipa.

3. Duomenų apdorojimo tikslas

Naudotojo registracija būtina sutarties su naudotojų vykdymui arba imantis priemonių dar prieš sudarant sutartį.

Su ta sąlyga, kad mes gavome Jūsų sutikimą, kurio mums reikia minėtai registracijai, ir dėl to, kad Jūs bet kuriuo metu galite išsiregistruoti, mes naudojame Jūsų duomenis ir tam, kad galėtume Jums pasiūlyti Jus dominančius produktus ir paslaugas. Šį pasiūlymą Jus galite išjungti, jei nuspausite „Išsiregistruoti“. Jei Jūs po to toliau norėsite bendrauti su „Kuehne + Nagel“, atnaujinkite savo abonementą ir tada vėl galėsite, nuspausdami „Išsiregistruoti“, jei norėsite išsiregistruoti.

4. Išsaugojimo trukmė

Duomenys bus ištrinami, kai tik bus pasiektas rinkimo tikslas.

Tai vyksta registracijos metu sutarties vykdymui arba imantis priemonių prieš sutarties sudarymą, kai duomenys sutarties vykdymui nebereikalingi. Sudarius sutartį gali reikėti išsaugoti sutarties partnerio duomenis, kad būtų išpildyti sutarties arba įstatyminiai įsipareigojimai.

Asmens duomenys iš Jūsų sąskaitos saugojami tol, kol tai yra būtina jų rinkimui arba kitam jų apdorojimui. Taikomos kitos sąlygos, jei mes esame įpareigoti laikytis išsaugojimo terminų, numatytų įstatymuose.

Kitu atveju galioja: jei Jūs savo sąskaitos nenaudojote ilgiau nei 365 dienų, mes Jums elektroniniu paštu atsiųsime žinutę, kad Jūsų sąskaita bus panaikinta.

5. Galimybė pateikti prieštaravimą ir pareikalauti pašalinimo

Jūs, kaip naudotojas, bet kuriuo metu galite panaikinti savo registraciją. Apie Jus išsaugoti duomenys gali būti bet kada pakeisti.

Jei duomenys reikalingi sutarties vykdymui arba imtis priemonių dar prieš sutarties sudarymą, išankstinis duomenų ištrynimas galimas tik tuomet, jei tam neprieštarauja sutarties arba įstatyminiai įsipareigojimai.

VII. Kontaktinė anketa ir kontaktas el. paštu

1. Aprašymas ir duomenų apdorojimo apimtis

Mūsų internetiniame puslapyje pateikiama kontaktinė anketa, kurią galima naudoti užmezgant ryšį elektroniniu būdu. Jei naudotojas ta galimybe pasinaudoja, tai įvesties lange įrašyti duomenys bus perduodami mums ir bus išsaugoti. Tai yra tokie duomenys:

(1) Vardas

(2) Pavardė

(3) Įmonė

(4) Šalis

(5) El. adresas

Duomenų apdorojimui siuntimo metu pareikalaujama Jūsų sutikimo ir bus atkreipiamas Jūsų dėmesys į šį asmens duomenų apsaugos pareiškimą.

Jei bus siūloma ryšį užmegzti per pateiktą el. adresą, tokiu atveju bus išsaugomi asmens naudotojo duomenys, perduoti el. paštu.

Šiuo atveju nevykdomas duomenų perdavimas tretiems asmenims. Duomenys naudojami tik bendravimo apdorojimui.

2. Duomenų apdorojimo teisinė bazė

Duomenų apdorojimo teisinė bazė, turint naudotojo sutikimą: BDAR 6 straipsnio 1 a pastraipa.

Teisinė bazė duomenų apdorojimui, kurie buvo perduoti el. paštu: BDAR 6 straipsnio 1 f pastraipa. Jei el. paštu užmegztas ryšys nukreiptas į sutarties sudarymą, tai galioja papildoma duomenų apdorojimo teisinė bazė: BDAR 6 straipsnio 1 b pastraipa.

3. Duomenų apdorojimo tikslas

Asmens duomenų iš įvesties lango apdorojimas mums reikalingas tik ryšio užmezgimui. Ryšį užmezgant el. paštu parodomas teisėtas interesas dėl duomenų apdorojimo. Jūsų duomenų apdorojimas kitais tikslais bus vykdomas tik Jums pateikus aiškų sutikimą.

Kiti, siuntimo metu apdoroti duomenys tarnauja tam, kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui kontaktine anketa ir kad būtų užtikrintas mūsų informacinių techninių sistemų saugumas.

4. Išsaugojimo trukmė

Duomenys ištrinami, kai tik jie nebereikalingi tikslo pasiekimui. Asmens duomenims iš kontaktinės anketos įvesties lauko ir tiems, kurie buvo persiųsti el. paštu, tai taikoma, jei bendravimas su naudotoju buvo baigtas. Bendravimas yra baigtas tuomet, jei sąlygos leidžia spręsti, kad klausimas buvo galutinai išsiaiškintas.

5. Prieštaravimo ir pašalinimo galimybė

Naudotojas bet kuriuo metu turi galimybę, savo sutikimą dėl asmens duomenų apdorojimo atšaukti. Jei naudotojas su mumis susisiekia el. paštu, tai jis bet kuriuo metu gali pateikti prieštaravimą dėl jo asmens duomenų išsaugojimo. Tokiu atveju bendravimas toliau nebegali būti vykdomas.

Dėl sutikimo atšaukimo ir saugojimo atsisakymo prašome kreiptis į mus spustelėjus IX punkte pateiktą nuorodą.

Visi asmens duomenys, kurie buvo išsaugoti užmezgant ryšį, bus tokiu atveju panaikinti.

VIII. Duomenų tvarkymas siekiant sukurti profilį Kuehne + Nagel talentų bendruomenėje

1. Duomenų tvarkymo aprašymas ir apimtis

Kuehne + Nagel karjeros puslapyje galite įvairiais būdais susikurti profilį Kuehne + Nagel talentų bendruomenėje:

(1) Registracija ir jūsų duomenų bei informacijos įkėlimas adresu (https://jobs.kuehne-nagel.com/global/en/jointalentcommunity?applyType=JTC).

(2) „ChatBot“ kaip komunikacijos kanalo naudojimas.

(3) Automatiškai sugeneruoto pranešimo apie darbą, kuris informuoja jus apie laisvas darbo vietas „Kuehne + Nagel“ grupėje, užsakymas.

2. Duomenų apdorojimo tikslas

Registracija Kuehne + Nagel talentų bendruomenėje suteikia jums galimybę padaryti savo profilį prieinamą „Kuehne + Nagel“ grupės įmonėms, į kurias jūs aktyviai nesikreipėte dėl darbo, prieš konkretų paraiškos teikimo procesą ir jam pasibaigus.

Registracija yra savanoriška ir nepriklausoma nuo atitinkamos paraiškų teikimo tvarkos.

3. Duomenų apdorojimo teisinis pagrindas

Jūsų profilio išsaugojimo be konkretaus prašymo priimti į konkrečias pareigas ir jūsų profilio pateikimo koncerno įmonėms teisinis pagrindas yra GDPR 6 str. 1 d. a) punktas, jūsų sutikimas.

4. Jūsų duomenų saugojimo laikotarpis

Jūsų sutikimas galioja tol, kol jūsų profilis nebus panaikintas; jį galite bet kada atšaukti, kad įsigaliotų ateityje. Tuo atveju, jei atšauktumėte savo sutikimą, „Kuehne + Nagel“ nebeteiks grupės įmonėms prieigos prie jūsų paraiškos duomenų.

Jei sutikimas nebus atšauktas anksčiau, jūsų profilis bus ištrintas ne vėliau kaip per 3 metus nuo paskutinės jūsų veiklos.

IX. Duomenų subjekto teisės

Jei apdorojami Jūsų asmens duomenys, tai Jūs esate subjektas BDAR prasme ir Jūs turite tokias teises duomenų valdytojo atžvilgiu.

Savo teises bet kuriuo metu Jūs galite pareikšti pasirinkę https://privacy.kuehne-nagel.com/dsar-form/.

1. Teisė teikti informaciją

Iš duomenų valdytojo Jūs galite pareikalauti patvirtinimo apie tai, ar bus mūsų apdorojami Jūsų asmens duomenys, kurie susiję su Jumis.

Jei taip yra, Jūs iš duomenų valdytojo galite pareikalauti tokios informacijos:

(1) kokiam tikslui yra apdorojami asmens duomenys;

(2) apdorojamų asmens duomenų kategorijos;

(3) gavėjai arba gavėjų kategorijos, kuriems buvo perduoti arba dar bus perduoti Jūsų asmens duomenys;

(4) planuojamas Jūsų asmens duomenų saugojimo laikas arba, jei negalima pateikti konkrečiai, kriterijai, nustatantys saugojimo laiką;

(5) teisė reikalauti Jūsų asmens duomenų pataisymo ar ištrynimo, apriboti apdorojimą duomenų valdytojui arba teisė pateikti prieštaravimą dėl apdorojimo;

(6) teisė apskusti priežiūros institucijai;

(7) visa turima informacija apie duomenų kilmę, jei asmens duomenys renkami ne iš subjekto;

(8) teisė automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą pagal BDAR 22 straipsnio 1 ir 4 pastraipą ir, bent jau tokiais atvejais, išsami informacija apie taikomą logiką bei jos mastelį, siekiamas tokio apdorojimo poveikis subjektui.

Jūs turite teisę reikalauti informacijos apie tai, ar Jūsų asmens duomenys bus perduoti trečiajai šaliai arba tarptautinei organizacijai. Šiuo atžvilgiu galite reikalauti gauti garantijas pagal BDAR 46 straipsnį.

2. Pataisymo teisė

Jūs turite teisę, kad duomenų valdytojas pataisytų ir/arba papildytų duomenis, jei apdoroti Jūsų asmens duomenys yra neteisingi arba neišsamūs. Duomenų valdytojas nedelsdamas turi atlikti pataisymą.

3. Teisė apriboti apdorojimą

Esant žemiau pateiktoms sąlygoms Jūs galite reikalauti savo asmens duomenų apdorojimo apribojimo:

(1) jei Jūs prieštaraujate savo asmens duomenų teisingumui per tam tikrą laiką, kuris duomenų valdytojui suteiktų galimybę, patikrinti asmens duomenų teisingumą;

(2) apdorojimas yra neteisėtas ir Jūs atsisakote, kad būtų ištrinti asmens duomenys, o vietoj to reikalaujate asmens duomenų naudojimo apribojimo;

(3) duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų apdorojimui, tačiau Jums tų duomenų dar reikia, kad galėtumėte pasinaudoti teise pateikti, įgyvendinti arba apginti savo teisinius ieškinius, arba

(4) jei Jūs pateikėte prieštaravimą pagal BDAR 21 straipsnio 1 pastraipą ir dar nėra aišku, ar duomenų valdytojo pretenzijos Jūsų atžvilgiu yra teisėtos.

Jei Jūsų asmens duomenų apdorojimas buvo apribotas, šie duomenys – išskyrus jų išsaugojimą – gali būti apdorojami tik gavus Jūsų sutikimą arba panaudojami pateikti, įgyvendinti arba apginti teisinius ieškinius arba kitų fizinių ar juridinių asmenų teisių apsaugai arba dėl svarbių viešųjų Sąjungos arba jos narės interesų.

Jei apdorojimo apribojimas vyko dėl aukščiau pateiktų sąlygų, Jus apie tai informuos duomenų valdytojas dar prieš panaikinant apribojimą.

4. Ištrynimo teisė

a) Pareiga ištrinti

Iš duomenų valdytojo Jūs galite pareikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų nedelsiant ištrinti ir kad duomenų valdytojas turi įsipareigoti, šiuos duomenis nedelsiant ištrinti, jei išpildoma bent viena iš žemiau pateiktų sąlygų:

(1) Jūsų asmens duomenys, kurie yra renkami arba kitaip apdorojami, nebėra reikalingi.

(2) Jūs atšaukiate savo sutikimą, kuriuo rėmėsi duomenų apdorojimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 a pastraipa arba 9 straipsnio 2 a pastraipa, ir apdorojimui nebėra kito teisinio pagrindo.

(3) Pagal BDAR 21 straipsnio 1 pastraipą Jūs pateikėte prieštaravimą ir nėra kitų pagrįstų priežasčių apdorojimui, arba Jūs pateikėte prieštaravimą dėl apdorojimo pagal BDAR 21 straipsnį.

(4) Jūsų asmens duomenys buvo apdorojami neteisėtai.

(5) Jūsų asmens duomenų ištrynimas būtinas vykdyti teisinius įsipareigojimus pagal Sąjungos arba valstybių narių teisę, kurios turi laikytis duomenų valdytojas.

(6) Jūsų asmens duomenys buvo renkami remiantis informacinės visuomenės siūlomomis paslaugomis pagal BDAR 8 straipsnio 1 pastraipą.

b) Informacija tretiems asmenims

Jei duomenų valdytojas paviešino Jūsų asmens duomenis ir jis pagal BDAR 17 straipsnio 1 pastraipą privalo šiuos duomenis ištrinti, įdiegdamas tinkamas technines bei organizacines priemones, kad už asmens duomenų apdorojimą atsakingas asmuo būtų informuotas, kad Jūs kaip subjektas pareikalavote visų nuorodų, kopijų ar dublikatų, susijusių su Jūsų asmens duomenimis, ištrynimo.

c) Išimtys

Jei būtinas duomenų apdorojimas, teisė reikalauti ištrynimo netaikoma tokiais atvejais:

(1) teisė į saviraiškos ir informacijos laisvę;

(2) vykdant teisinius įsipareigojimus, kurie reikalauja apdorojimo pagal Sąjungos arba valstybių narių teisę arba atliekant užduotis, kurios susiję su viešaisiais interesais arba viešosios valdžios funkcijų vykdymu, kuris buvo deleguotas duomenų valdytojui;

(3) viešųjų interesų atstovavimas visuomenės sveikatos srityje pagal BDAR 9 straipsnio 2 h ir i pastraipą bei 9 straipsnio 3 pastraipą;

(4) viešųjų interesų archyvavimo tikslai, moksliniai arba istoriniai tyrimų arba statistiniai tikslai pagal BDAR 89 straipsnio 1 pastraipą, jei a) pastraipoje minėta teisė greičiausiai užkerta kelią arb stipriai kenkia šio apdorojimo tikslų išpildymui, arba

(5) reikalinga teisinių ieškinių pateikimui, įgyvendinimui arba apgynimui.

5. Teisė gauti informaciją

Jei Jūs duomenų valdytojui pareiškėte teisę dėl apdorojimo pataisymo, ištrynimo arba apribojimo, tai jis privalo visiems gavėjams, kuriems buvo išplatinti Jūsų asmens duomenys, pranešti apie apdorojimo pataisymą, ištrynimą arba apribojimą, išskyrus tuos atvejus, jei tai padaryti bus neįmanoma arba tai bus susiję su neproporcingomis pastangomis.

Jūs turite teisę iš duomenų valdytojo pareikalauti, kad jis Jums suteiktų informaciją apie šiuos gavėjus.

6. Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte duomenų valdytojui, gauti struktūruota, įprastine ir techninėmis priemonėmis apdorojama forma. Be to, Jūs turite teisę šiuos duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui bet trukdžių, kylančių iš esamo duomenų valdytojo, jei:

(1) apdorojimas remiasi sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 a pastraipa arba 9 straipsnio 2 a pastraipa arba sutartimi pagal BDAR 6 straipsnio 1 b pastraipa ir

(2) apdorojimas vykdomas automatizuotais procesais.

Naudodamiesi šia teise Jūs dar turite teisę siekti, kad Jūsų asmens duomenys tiesiai iš vieno duomenų valdytojo būtų perduoti kitam duomenų valdytojui, jei tai yra įmanoma techniniu atžvilgiu. Šiuo atveju negali būti pažeistos kitų subjektų laisvės ir teisės.

Teisė į duomenų perkeliamumą negalioja asmens duomenų apdorojimui, kuris yra būtinas atliekant užduotis, susijusias su viešaisiais interesais arba viešosios valdžios interesų vykdymu, kuris buvo perduotas duomenų valdytojui.

7. Teisė pateikti prieštaravimą

Jūs turite teisę, dėl priežasčių, kurios kilo dėl Jūsų ypatingos situacijos, bet kuriuo metu pateikti prieštaravimą dėl asmens duomenų apdorojimo, kuris remiasi BDAR 6 straipsnio 1 e arba f pastraipomis; tai galioja ir šiose nuostatose pateiktam profiliavimui.

Duomenų valdytojas daugiau nebeapdoroja Jūsų asmens duomenų, nebent tuo atveju, jei jis gali pateikti svarbias, apsaugos reikalaujančias priežastis, kurios yra svarbesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves arba jei duomenų apdorojimas reikalingas teisinių ieškinių pateikimui, įgyvendinimui arba apgynimui.

Jei Jūsų asmens duomenys apdorojami su tikslu daryti tiesioginę reklamą, Jūs turite teisę bet kuriuo metu pateikti prieštaravimą dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo tokiam tikslui; tai galioja ir profiliavimui, jei jis susijęs su tokia tiesiogine reklama.

Jei pateikiate prieštaravimą dėl apdorojimo tiesioginės reklamos tikslams, tai Jūsų asmens duomenys tokiems tikslams nebebus apdorojami. Jūs turite galimybę, kartu su informacinės visuomenės paslaugomis – nepaisant EB/2002/58 direktyvos, teisę pateikti prieštaravimą naudojant automatizuotus procesus, kuriuose naudojamos techninės specifikacijos.

8. Teisė atšaukti sutikimą dėl duomenų apsaugos

Jūs turite teisę, bet kuriuo metu atšaukti savo duomenų apsaugos sutikimo pareiškimą. Atšaukus sutikimą neturės įtakos iki atšaukimo atlikto apdorojimo teisėtumas.

9. Automatizuotas sprendimas atskiru atveju, įskaitant profiliavimą

Jūs turite teisę reikalauti ne tik automatizuoto apdorojimo sprendimo, įskaitant profiliavimą, kuris Jūsų atžvilgiu turi teisinį poveikį arba Jums panašiu atveju labai kenkia. Tai negalioja, jei sprendimas:

(1) yra būtinas sudarant arba vykdant sutartį tarp Jūsų ir duomenų valdytojo,

(2) dėl Sąjungos ar valstybių narių teisinių potvarkių, kurių turi laikytis duomenų valdytojas, yra leistinas ir šie teisiniai potvarkiai nustato tinkamas priemones Jūsų teisių, laisvių ir interesų apsaugai, arba

(3) priimamas su Jūsų aiškiu sutikimu.

Tačiau tokie sprendimai negali remtis ypatingomis asmens duomenų kategorijomis pagal BDAR 9 straipsnio 1 pastraipą, jei negalioja BDAR 9 straipsnio 2 a arba g pastraipos ir nebuvo imtąsi tinkamų priemonių Jūsų teisių, laisvių ir teisėtų interesų apsaugojimui.

Dėl punktuose 1 ir 3 minėtų atvejų duomenų valdytojas imasi tinkamų priemonių, kad būtų išsaugotos Jūsų teisės, laisvės ir teisėti interesai, ir tai vykdant turi būti laikomasi bent teisės dėl vieno asmens poveikio iš duomenų tvarkytojo pusės, teisės pareikšti savo poziciją ir teisės pateikti sprendimo apeliaciją.

10. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Nepažeisdami kitų administracinių-teisinių arba teisminių teisių gynybos priemonių, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, ypatingai toje valstybėje, kurioje Jūs esate, dirbate arba galimo pažeidimo vietoje, jei Jūs esate tos nuomonės, kad Jūsų asmens duomenų apdorojimas nusižengė Bendrojo duomenų apsaugos reglamentui.

Priežiūros institucija, kuriai buvo pateiktas skundas, informuoja skundo pateikėją apie vykdomą darbą ir skundo rezultatus, įskaitant teisminių teisių gynybos priemones pagal BDAR 78 straipsnį.

X. Duomenų apsaugos pažeidimų pranešimas

Apie duomenų apsaugos pažeidimus bet kada galima pranešti adresu privacy@kuehne-nagel.com.

Duomenų apsaugos pažeidimas reiškia saugumo, netyčia arba neteisėtai sunaikinus, praradus, pakeitus, neteisėtai paskelbus arba neteisėtai suteikus prieigą prie asmens duomenų, kuriuos perduoda, išsaugo arba kitaip apdoroja „Kuehne + Nagel“ arba jo įgaliotų trečiųjų, pažeidimą.

Asmenys, jaunesni nei 18 metų, neturėtų be tėvų ar teisėtų globėjų sutikimo mums perduoti asmens duomenų. Pagal BDAR 8 straipsnį vaikai iki 16 metų tokį pareiškimą gali pateikti tik su tėvų ar teisėtų globėjų sutikimu. Nepilnamečių asmens duomenys nebus sąmoningai renkami ar apdorojami.

„Kuehne + Nagel“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir ateityje keisti šį duomenų apsaugos pareiškimą. Todėl rekomenduojama šį duomenų apsaugos pareiškimą nuolat perskaityti iš naujo.

 

2020 m. vasario mėn. redakcija