Kuehne+Nagel

Privacy Policy Center

Privacy Policy

Sisältöjulkaisija

Tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus

Henkilötietojesi suoja on tärkeää Kuehne + Nagelille. Luottamuksesi on meille korkein prioriteetti. Siksi käsittelemme henkilötietojasi aina luottamuksella sekä laillisten määräysten ja tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti.

Tässä ilmoituksessa kerrotaan ne tavat joilla Kuehne + Nagel käsittelee henkilötietoja Internetissä, mitä tietoja Kuehne + Nagelin verkkosivun käyttäjistä kerätään ja miten näitä tietoja käytetään, luovutetaan tai muutoin käsitellään. Lisäksi kuvataan evästeiden ja muiden teknologioiden mahdollinen käyttö sovelluksissamme.

Verkkosivullamme käydessäsi sinulle ilmoitetaan evästeiden käytöstä. Tässä yhteydessä viitataan myös tähän tietosuojailmoitukseen.

Viitamme siihen, että Kuehne + Nagel voi muuttaa ja päivittää tätä tietosuojailmoitusta milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Siinä tapauksessa lataamme päivitetyn version tästä tietosuojailmoituksesta tälle ja muille asiaan kuuluville sivuille. Muokattu tietosuojailmoitus pätee vain sen päiväyksen jälkeen kerättyihin tietoihin. Suosittelemme, että tarkastat tämän sivun säännöllisesti päivitettyjen tietojen varalta tietosuojakäytäntöämme koskien. Palvelumme jatkuvalla käytöllä tietosuojailmoituksen muutoksen jälkeen osoitat, että hyväksyt nämä tehdyt muutokset.

Tämä ilmoitus pätee kaikilla Kuehne + Nagelin verkkosivuilla joilla viitataan tähän ilmoitukseen. Se ei päde sellaisilla Kuehne + Nagelin verkkosivuilla, joilla on oma tietosuojailmoituksensa.

 

I. Vastuullisen nimi ja osoite

Vastuullinen taho tietosuojaa koskevan perusasetuksen sekä muiden jäsenmaiden kansallisten tietosuojalakien ja muiden tietosuojaa koskevien määräysten mukaisesti on:

Oy Kuehne + Nagel Ltd

Karhumäenkuja 2
P.O. Box 45
FI-01530 Vantaa – Finland

Sähköposti: privacy-finland@kuehne-nagel.com

 

II. Tietosuojavaltuutetun nimi ja osoite

Vastuullisen tahon tietosuojavaltuutettuun saadaan yhteys seuraavia yhteystietoja käyttämällä:

Tietosuojavastaava

Oy Kuehne + Nagel Ltd

Karhumäenkuja 2
P.O. Box 45
FI-01530 Vantaa – Finland

Sähköposti: privacy-finland@kuehne-nagel.com

 

III. Tietojen käsittelyä koskevia yleisiä tietoja

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Käytämme henkilötietojasi tässä tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla saattaaksemme palvelumme saatavillesi, vastataksemme tiedusteluihisi ja siinä määrin kuin laki sallii tai määrää tai oikeudellisissa ja rikosoikeudellisissa tutkimuksissa avustaaksemme. Voimme myös anonymisoida ja yhdistää verkkosivulla kerättyjä tietoja tilastollisiin tarkoituksiin tuoteportfoliomme laajentamiseksi sekä palvelun tarjontamme parantamiseksi.

 

2. Kenelle jaamme henkilötietojasi?

Voimme tallentaa tai jakaa henkilötietojasi muilla tavoin sidosyhtiöillemme tai muille luotetuille yhteistyökumppaneillemme jotka tarjoavat palveluita meidän puolestamme, kuten teknistä tukea, arvioidaksemme tämä verkkosivun käytettävyyttä markkinointitarkoituksiin tai muiden palveluiden tarjoamisen tarkoituksessa. Olemme solmineet sopimuksia näiden osapuolten kanssa, joilla varmistetaan että henkilötietoja käsitellään ohjeidemme ja tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti sekä muita soveltuvia luottamuksellisuus- ja turvallisuustoimenpiteitä noudattaen.

Luovutamme henkilötietojasi näille osapuolille ja muille kolmansille osapuolille vain sikäli kun on tarpeen pyytämiesi ja valtuuttamiesi palveluiden tarjoamiseksi, sinun ja meidän oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojaamiseksi, tai kun lailliset ja oikeudelliset tai muut sitovat määräykset näin velvoittavat, tai jos luovutus on tarpeen oikeudellisissa tai rikosoikeudellisissa tapauksissa tai oikeuskäsittelyn tapauksessa.

Huomaathan, että Kuehne + Nagel -konsernin yhtiöt sekä ne viranomaiset, asiakkaat ja toimittajat joille voimme henkilötietojasi luovuttaa sijaitsevat mahdollisesti kotimaasi ulkopuolella, ja mahdollisesti sellaisissa maissa joiden tietosuojan lait poikkeavat kotimaasi vastaavista. Tällaisissa tapauksissa varmistamme, että henkilötietojasi suojataan sopivalla tavalla käyttäen soveltuvia oikeudellisia mekanismeja, kuten esim. EU:n mallisopimuslausekkeita. Kopion EU:n mallisopimuslausekkeista löydät osoitteesta: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

3. Henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta

Sikäli kun nojaamme rekisteröidyn henkilön suostumukseen henkilötietojen käsittelyssä, muodostaa EU-tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6. artikla, kohta 1 a henkilötietojen käsittelyn laillisen perustan.

Henkilötietojen käsittelyssä sellaisen sopimuksen suorittamiseksi, jossa rekisteröity henkilö muodostaa osapuolen, muodostaa EU-tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6. artikla, kohta 1 b laillisen perustan. Tätä sovelletaan myös esisopimuksellisten toimenpiteiden suorittamiseen vaadittuihin käsittelytoimenpiteisiin.

Sikäli kun henkilötietojen käsittelyä vaaditaan yhtiöömme kohdistuvan oikeudellisen velvoitteen suorittamiseen, muodostaa EU-tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6. artikla, kohta 1 c laillisen perustan.

Siinä tapauksessa että rekisteröidyn henkilön tai muun luonnollisen henkilön elintärkeät intressit vaativat henkilötietojen käsittelyä, muodostaa EU-tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6. artikla, kohta 1 d laillisen perustan.

Jos käsittely on tarpeen yhtiömme tai kolmannen osapuolen laillisten intressien suojelemiseksi, ja jos rekisteröidyn henkilön intressit, perusoikeudet ja perusvapaudet eivät näitä intressejä ylitä, muodostaa EU-tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6. artikla, kohta 1 f käsittelyn laillisen perustan.

4. Tietojen poistaminen ja säilytyksen kesto

Rekisteröidyn henkilön henkilötiedot poistetaan tai estetään kun tallennuksen tarkoitus on saavutettu. Tallennuksen kesto voi ylittää tämän, jos eurooppalaiset tai kansalliset lainsäätäjät näin määräävät rekisterinpitäjää sitovien eurooppalaisten säädösten, lakien ja muiden määräysten puitteissa. Tietojen esto tai poistaminen suoritetaan myös silloin, kun asetusten määräämä tallennusaika on kulunut, paitsi jos tietojen tallennusta täytyy jatkaa sopimuksen päättämisen tai suorittamisen tarkoituksessa.

 

IV. Verkkosivun tarjoaminen ja lokitiedostojen luonti

1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Aina kun verkkosivullamme käydään, järjestelmämme kerää automaattisesti tietoja kävijän tietokoneesta.

Tällöin kerätään seuraavia tietoja:

(1) Tiedot selaimen tyypistä ja versiosta

(2) Käyttäjän käyttöjärjestelmä

(3) Käyttäjän IP-osoite

(4) Käynnin päivämäärä ja kellonaika

(5) Verkkosivut joilta kävijä saapuu sivullemme

(6) Verkkosivut joita käyttäjän järjestelmä kutsuu meidän sivumme kautta

Tiedot tallennetaan järjestelmämme lokitiedostoihin. Näitä tietoja ei tallenneta yhdessä käyttäjän muiden henkilötietojen kanssa.

 

2. Tietojen käsittelyn laillinen perusta

Tietojen sekä lokitiedostojen tallentamisen laillinen perusta on EU-tietosuoja-asetuksen 6. artikla, kohta 1 f.

 

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus

IP-osoitteen väliaikainen tallennus on tarpeen verkkosivun välittämiseksi käyttäjän tietokoneelle. Tässä tarkoituksessa on käyttäjän IP-osoite tallennettava istunnon ajaksi.

Tallennus lokitiedostoihin varmistaa verkkosivuston toiminnallisuuden. Lisäksi käytämme näitä tietoja verkkosivun optimointiin ja tietoteknisen järjestelmämme turvallisuuden varmistamiseen. Tietojen arviointia markkinointitarkoituksiin ei tässä yhteydessä tapahdu.

Tässä tarkoituksessa meillä on tietojen käsittelyn laillinen intressi EU-tietosuoja-asetuksen 6. artiklan, kohdan 1 f mukaisesti.

4. Tallennuksen kesto

Tiedot poistetaan, kun niiden säilytys ei ole enää tarpeen niiden keräämisen tarkoituksen täyttämiseksi. Verkkosivuston tarjolle saattamisen tarkoituksessa tämä tarkoittaa istunnon loppumista.

Tietojen lokitiedostoihin tallennuksen tapauksessa tämä tarkoittaa korkeintaan 30 päivää. Tämän ylittävä tallennus on mahdollinen. Tässä tapauksessa käyttäjän IP-osoite poistetaan tai muutetaan, jolloin kutsuneen asiakasohjelman tunnistaminen ei ole enää mahdollista.

5. Mahdollisuus vastalauseen esittämiseen ja tietojen poistamiseen

Tietojen kerääminen verkkosivun tarjolle saattamisen tarkoituksessa ja tietojen tallennus lokitiedostoissa on pakottavalla tavalla tarpeen Internetsivun käyttöä varten. Näin ollen käyttäjällä ei ole mahdollisuutta vastalauseen esittämiseen.

 

V. Evästeiden käyttö

a) Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Edellä mainittujen tietojen lisäksi tietokoneellasi käytetään evästeitä tai vastaavia tekniikoita, kuten pikseliä (jäljempänä yleisesti nimeltään ”evästeet”), kun käytät ja vierailet verkkosivustollamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selaimesi tallentaa laitteeseesi tiettyjen tietojen tai kuvatiedostojen, kuten pikselien, tallentamiseksi. Seuraavan kerran kun vierailet verkkosivuillamme samalla päätelaitteella, evästeisiin tallennetut tiedot lähetetään myöhemmin joko takaisin verkkosivustollemme ("First Party Cookie") tai toiselle verkkosivustolle, johon eväste kuuluu ("Third Party Cookie").

Tallennettujen ja palautettujen tietojen avulla kyseinen verkkosivusto tunnistaa, että olet jo käyttänyt sitä ja käynyt siinä päätelaitteesi selaimella. Käytämme näitä tietoja suunnitellaksesi ja näyttääksesi sinulle verkkosivuston optimaalisesti mieltymystesi perusteella. Vain itse eväste tunnistetaan päätelaitteestasi. Henkilötietojen jatkuva tallennus tapahtuu vasta suostumuksellasi tai jos se on ehdottoman välttämätöntä voidaksesi käyttää tarjoamaasi ja soittamaa palvelua vastaavasti.

Voit esittää vastalauseesi ei-oleellisten evästeiden käytölle milloin tahansa tekemällä soveltuvat säädöt evästeasetuksiisi käyttämällä tämän sivun oikeassa yläreunassa olevaa painiketta.

Verkkosivumme käytössä tunnistetaan seuraavat evästeet:

Tarpeelliset evästeet (Necessary cookies)

Nämä evästeet ovat tarpeen sivun käyttämiseksi ja ne tallentavat istunnon tiedot väliaikaisesti, jotta sivu voidaan näyttää oikein. Ne sisältävät toimintoja, joita ilman käyttäjät eivät voi käyttää verkkosivustoamme suunnitellulla tavalla.

 

Alueen mittausevästeet

Alueen mittausevästeet keräävät tietoa sivustomme siitä, miten sivustoamme käytetään. Nämä evästeet eivät tallenna tietoja, joiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa. Kerätyt tiedot kootaan vain yhteen ja arvioidaan siten nimettömästi.

Suorituskykyevästeet

Hyväksymällä suorituskykyevästeet, aluemittausevästeitä ei enää poisteta, vaan ne säilytetään tallentamalla palauttavat käyttäjät. Lisäksi toteutamme toisinaan AB-parannustoimenpiteitä, kuten AB-testausta tai tarjoamalla tiettyjä tietoja verkkosivustomme toiminnoista. Täällä asetetaan evästeet myös palauttavien käyttäjien tunnistamiseksi nimettömästi. Suoritamme toisinaan ylimääräisiä mittauksia, jotka tallentavat yksittäisten käyttäjien napsautuskäyttäytymisen tai hiiren liikkeet nimettömästi ja pistokoemaisesti.

Voit milloin tahansa vastustaa suorituskykyevästeiden käyttöä säätämällä evästeasetuksiasi.

Markkinointievästeet

Käytämme markkinointievästeitä tarkastamaan markkinointikampanjoidemme menestyksen. Markkinointievästeet tulevat ulkopuolisilta mainosyrityksiltä (kolmansien osapuolien evästeet), ja niitä käytetään keräämään tietoja käyttäjän käymistä verkkosivustoista, jotta käyttäjälle voidaan luoda kohderyhmälähtöistä mainontaa. Käytämme seuraavia markkinointievästeitä:

 • LinkedIn Advertising
 • Facebook Advertising
 • Google Adwords
 • Doubleclick
 • LINE
 • Seznam
 • Capture Media

Käytämme muita kolmansien osapuolten evästeitä esim. liittääksemme sivumme LinkedIniin ja Twitteriin, jotta käyttäjämme voisivat jakaa sisältöä suoraan Linkedin tai Twitterin kautta.

Google Analytics

Sikäli kuin olet antanut suostumuksesi, tällä verkkosivustolla käytetään Google Ireland Limited -yrityksen tarjoamaa Google Analytics -palvelua. Google Analytics käyttää ns. Evästeitä, tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja mahdollistavat verkkosivustosi käytön analysoinnin. Evästeen luomat tiedot tämän verkkosivun käytöstäsi siirretään yleensä Googlen palvelimelle USA:ssa jossa niitä myös säilytetään. Jos IP-nimettömyys on aktivoitu tällä verkkosivustolla, Google lyhentää IP-osoitteesi etukäteen Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimusvaltioissa. Täydellinen IP-osoite lähetetään Googlen palvelimelle USA:han lyhennettäväksi vain poikkeustapauksissa. Google käyttää tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta näitä tietoja verkkosivuston käyttösi arvioimiseksi, laatiakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta ja tarjotakseen verkkosivuston ylläpitäjälle muita verkkosivustojen ja Internetin käyttöön liittyviä palveluita. Selaimestasi Google Analyticsin avulla välittämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tarjoamiin tietoihin. Voit estää evästeiden tallentamisen asettamalla selainohjelmistosi vastaavasti; huomaa kuitenkin, että jos teet tämän, et välttämättä pysty käyttämään tämän verkkosivuston kaikkia toimintoja. Voit myös estää Googlea keräämästä evästeen tuottamaa tietoa verkkosivustosi käytöstä (mukaan lukien IP-osoitteesi) ja käsittelemään näitä tietoja Googlessa napsauttamalla seuraavaa linkkiä (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) sekä lataamalla ja asentamalla käytettävissä oleva selaimen laajennus.

Löydät lisätietoja käyttöehdoista ja tietosuojasta osoitteesta http://www.google.com/analytics/terms/de.html tai https://www.google.de/intl/de/policies/. Huomautamme kuitenkin, että koodi "gat._anonymizeIp ();" on lisätty Google Analyticsiin tälle verkkosivustolle IP-osoitteiden nimettömän kokoamisen (ns. IP-peittäminen) takaamiseksi.

Google Analyticsin avulla analysoimme ja parannamme säännöllisesti verkkosivustomme käyttöä. Voimme käyttää saatuja tilastoja parantaaksemme tarjoustamme ja tehdäksemme siitä mielenkiintoisemman käyttäjän kannalta. Poikkeustapauksissa, joissa henkilötietoja siirretään Yhdysvaltoihin, Google on alistunut EU:n ja Yhdysvaltojen tietosuojakilvelle, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Google Analyticsin käytön oikeusperusta on 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohta. f GDPR.

Kolmannen osapuolen tiedot: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, telekopio: +353 (1) 436 1001.

Käyttöehdot: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, yleiskatsaus tietosuojaan: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html sekä tietosuojailmoitus: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Jos käyttäjä on aktivoinut vain tarvittavat evästeet, käytämme vain Google Analyticsia rajoitetun alueen mittaamiseen, missä evästeiden käyttöajaksi on asetettu 0. Tämä tarkoittaa, että evästeitä ei jää istunnon päätyttyä eikä istuntojen välinen tunnistus ole mahdollista. Yleensä olemme poistaneet käytöstä kaikki Google Analyticsin lisätoiminnot, joiden avulla Google voi käyttää tietoja muihin aihepiireihin tai tuotteisiin. Siksi käytämme Google Analyticsia vain tilastotietojemme tilausten käsittelyyn. Olemme myös poistaneet käytöstä automaattisesti integroidut kolmansien osapuolien evästeet (DoubleClick). Ne aktivoidaan valinnaisesti vain, jos käyttäjä on antanut suostumuksensa markkinointievästeiden käyttöön.

Tarjoamme verkkosivullamme käyttäjillemme mahdollisuuden rekisteröityä antamalla henkilötietonsa. Jos suorituskykyevästeiden käyttöön on olemassa rekisteröinti ja suostumus, tallennamme seuraavat tiedot Google Analyticsiin, jos käyttäjä kirjautuu aktiivisesti sisään salasanalla:

 • Käyttäjän maa
 • Käyttäjän asiakastunnus
 • Käyttäjän tuoteperhe
 • Tiedot siitä, että käyttäjä ei ole sisäinen työntekijä

b) Tietojen käsittelyn laillinen perusta

Laillinen perusta henkilötietojen käsittelyyn teknisesti tarpeellisia evästeitä käyttämällä on EU-tietosuoja-asetuksen 6. artikla, kohta 1 f.

Laillinen perusta henkilötietojen käsittelyyn analyysitarkoituksiin käytettyjä evästeitä käyttämällä perustuu käyttäjän suostumukseen, EU-tietosuoja-asetuksen 6. artiklan, kohdan 1 a mukaisesti.

c) Tietojen käsittelyn tarkoitus

Teknisesti tarpeellisten evästeiden tarkoitus on mahdollistaa verkkosivuston käyttö käyttäjän toimesta. Tiettyjä verkkosivumme toimintoja ei voida tarjota ilman evästeiden asettamista. Tällöin on tarpeellista tunnistaa selaimesi myös sivun vaihdon jälkeen.

Teknisesti tarpeellisten evästeiden keräämiä käyttäjätietoja ei käytetä käyttäjäprofiilien luontiin.

Analyysievästeiden (suorituskykyevästeiden, mainostusevästeiden ja kolmansien osapuolten evästeiden) käytön tarkoitus on verkkosivumme ja sen sisällön laadun parantaminen. Analyysievästeiden kautta opimme verkkosivun käytöstä, jolloin voimme parantaa tarjoustamme jatkuvasti. Niitä voidaan käyttää myös luomaan profiili kiinnostuksen kohteistasi ja näyttämään sinua kiinnostavia mainoksia muilla verkkosivuilla.

d) Tallennuksen kesto, vastalauseen esittämisen ja tietojen poistamisen mahdollisuus

Evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, josta ne välitetään sivullemme. Näin ollen sinulla on täydellinen valta evästeiden käyttöön. Selaimesi asetuksia muuttamalla voit deaktivoida tai rajoittaa evästeiden siirtoa. Valmiiksi tallennetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa. Tämä voidaan suorittaa myös automaattisesti.

 

VI. Rekisteröinti

1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Tarjoamme verkkosivullamme käyttäjillemme mahdollisuuden rekisteröityä antamalla henkilötietonsa. Tiedot syötetään syötelomakkeeseen, joka siirretään meille ja tallennetaan. Rekisteröinnin yhteydessä kerätään seuraavat tiedot:

Etunimi

Sukunimi

Sähköposti

Puhelin

Yritystiedot

 

Rekisteröinnin aikana tallennetaan myös seuraavat tiedot:

(1) Tiedot selaimen tyypistä ja versiosta

(2) Käyttäjän käyttöjärjestelmä

(3) Käyttäjän IP-osoite

(4) Käynnin päivämäärä ja kellonaika

(5) Verkkosivut joilta kävijä saapuu sivullemme

(6) Verkkosivut joita käyttäjän järjestelmä kutsuu meidän sivumme kautta

 

2. Tietojen käsittelyn laillinen perusta

Laillinen perusta henkilötietojen käsittelyyn perustuu käyttäjän suostumukseen, EU-tietosuoja-asetuksen 6. artiklan, kohdan 1 a mukaisesti.

Jos rekisteröinti muodostaa sopimusvelvoitteen täyttämisen, jonka osapuoli käyttäjä on, tai esisopimuksellisten toimenpiteiden suorittamisen, tietojen käsittelyn laillinen lisäperusta on EU-tietosuoja-asetuksen 6. artikla, kohta 1 b.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjän rekisteröinti on tarpeen käyttäjän kanssa solmitun sopimuksen täyttämiseksi tai esisopimuksellisten toimenpiteiden suorittamiseksi.

Suostumuksestasi riippuen, jota pyydämme erityisesti mainittua rekisteröintitarkoitusta varten ja jonka voit perua milloin tahansa, käytämme tietojasi myös sinua mahdollisesti kiinnostavien tuotteidemme ja palveluidemme tarjoamiseen sinulle. Voita deaktivoida tämä palvelun klikkaammalla ”Peru tilaus”. Jos pyydät kanssakäymistä Kuehne + Nagelin kanssa tämän ajan kuluttua, voit tehdä tilauksen uudelleen ja klikata jälleen ”Peru tilaus” kun haluat peruuttaa tilauksesi palveluun.

4. Tallennuksen kesto

Tiedot poistetaan, kun niiden säilytys ei ole enää tarpeen niiden keräämisen tarkoituksen täyttämiseksi.

Näin on rekisteröinnin aikana sopimuksen täyttämisen tai esisopimuksellisten toimenpiteiden suorittamisen tapauksessa kun tietoja ei enää tarvita sopimuksen suorittamiseen. Myös sopimuksen päättymisen jälkeen voi olla tarpeen säilyttää sopimusosapuolen henkilötietoja sopimuksellisten tai laillisten velvoitteiden suorittamiseksi.

Tilisi henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen niiden keräämisen tai muun käsittelyn tarkoituksen täyttämiseksi. Muuta sovelletaan, jos olemme laillisen säilytysvelvollisuuden alaisia.

Muussa tapauksessa: Jos et ole käyttänyt tiliäsi yli 365 päivään, käytämme sähköpostiosoitettasi ilmoittamaan sinulle, että tilisi poistetaan.

5. Mahdollisuus vastalauseen esittämiseen ja tietojen poistamiseen

Käyttäjänä voit peruuttaa rekisteröitymisesi milloin tahansa. Voit pyytää sinusta tallennettujen tietojen muutosta milloin tahansa.

Jos tietoja vaaditaan sopimuksen täyttämiseen tai esisopimuksellisten toimenpiteiden suorittamiseen, voidaan tiedot poistaa etuajassa vain jos sopimukselliset tai lailliset velvoitteet eivät sitä estä.

VII. Yhteydenottolomake ja sähköpostiyhteydenotto

1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Internetsivullamme on saatavilla yhteydenottolomake, jota voidaan käyttää sähköiseen yhteydenottoon. Jos käyttäjä käyttää tätä lomaketta, siihen syötetyt tiedot siirretään meille ja tallennetaan. Näitä tietoja ovat:

(1) Etunimi

(2) Sukunimi

(3) Yritys

(4) Maa

(5) Sähköposti

Lähetyksen yhteydessä tapahtuvaa tietojen käsittelyä varten viitataan tähän tietosuojailmoitukseen. Tietojasi käsitellään mainostarkoituksiin vain suostumuksellasi.

Jos yhteydenottoa tarjotaan tarjotun sähköpostiosoitteen kautta, tässä tapauksessa tallennetaan sähköpostilla välitetyt käyttäjän henkilötiedot.

Tietojen luovutusta kolmansille osapuolille ei tapahdu. Tietoja käytetään vain keskustelun käsittelyyn ja nimenomaisen suostumuksesi yhteydessä mainostarkoituksiin.

2. Tietojen käsittelyn laillinen perusta

Laillinen perusta henkilötietojen käsittelyyn perustuu käyttäjän suostumukseen, EU-tietosuoja-asetuksen 6. artiklan, kohdan 1 a mukaisesti.

Laillinen perusta henkilötietojen käsittelyyn sähköpostia lähetettäessä on EU-tietosuoja-asetuksen 6. artikla, kohta 1 f. Jos sähköposti tähtää sopimuksen päättämiseen, on laillinen lisäperusta EU-tietosuoja-asetuksen 6. artikla, kohta 1 b.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Syötelomakkeen kautta annettujen tietojen käsittely tapahtuu ainoastaan yhteydenoton käsittelyä varten. Sähköpostiyhteydenoton tapauksessa tähän sisältyy myös tietojen käsittelyn vaatima laillinen intressi. Tietojesi käsittely muihin kuin mainittuihin tarkoituksiin (esim. mainontaan) tapahtuu ainoastaan sinun erillisellä suostumuksellasi.

Muita lähetyksen aikana käsiteltyjä henkilötietoja käytetään vain yhteydenottolomakkeen väärinkäytösten estämiseen sekä tietoteknisen järjestelmämme turvallisuuden varmistamiseen.

4. Tallennuksen kesto

Tiedot poistetaan heti, kun käyttäjä peruuttaa suostumuksensa tai tietoja ei enää tarvita sen tavoitteen saavuttamiseksi, jota varten ne on kerätty. Yhteydenottolomakkeen syötelomakkeen kautta sekä sähköpostilla lähetettyjen tietojen tapauksessa näin on silloin, kun vastaava keskustelu käyttäjän kanssa päättyy. Keskustelu katsotaan päättyneeksi, kun olosuhteista voidaan päätellä oleellisten tosiasioiden tultua lopullisesti selvitetyiksi.

 

5. Mahdollisuus vastalauseen esittämiseen ja tietojen poistamiseen

Käyttäjällä on oikeus perua suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa. Käyttäjä voi esittää vastalauseensa henkilötietojensa tallennukseen milloin tahansa ottamalla yhteyttä sähköpostilla. Tässä tapauksessa keskustelu ei voi jatkua.

Lähetä suostumuksesi peruminen tai tallennuksen vastalause meille kohdassa VII mainitun linkin kautta.

Tällöin poistetaan kaikki yhteydenottojen aikana tallennetut tiedot.

VIII. Tietojenkäsittelyprofiilin luominen Kuehne + Nagel Talent -yhteisöön

1. Tietojen käsittelyn kuvaus ja laajuus

Kuehne + Nagel-urasivulla voit luoda profiilin Kuehne + Nagel-lahjakkuusyhteisöön eri tavoin:

1) Rekisteröi ja lataa tietosi ja tiedot osoitteessa (https://jobs.kuehne-nagel.com/global/en/jointalentcommunity?applyType=JTC).

2) ChatBotin käyttö viestintäkanavana.

3) Automaattisesti luodun työilmoituksen tilaus, joka kertoo sinulle nykyisistä avoimista työpaikoista Kuehne + Nagel -ryhmässä.

2. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteröityminen Kuehne + Nagel Talent -yhteisöön antaa sinulle mahdollisuuden antaa profiilisi Kuehne + Nagel -konsernin yrityksille, joihin et ole aktiivisesti ilmoittautunut ennen tiettyä hakemusprosessia ja sen jälkeen.

Rekisteröinti on vapaaehtoista ja riippumatonta kustakin hakuprosessista.

3. Tietojen käsittelyn laillinen perusta

Oikeudellinen perusta profiilisi tallentamiselle ilman erityistä hakemusta tietylle asemalle ja profiilin lähettämiselle konserniyhtiöille on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, suostumuksesi.

 

4. Tietosi tallennuksen kesto

Suostumuksesi on voimassa, kunnes profiilisi poistetaan, ja voit peruuttaa sen milloin tahansa tulevalla vaikutuksella. Mikäli sinun pitäisi peruuttaa suostumus, Kuehne + Nagel riistää ryhmäyrityksiltä pääsyoikeudet sovellustietoihisi.

Ellet peruuta suostumustasi aikaisemmin, profiilisi poistetaan viimeistään 3 vuoden kuluttua viimeisestä toiminnastasi.

IX. Rekisteröidyn henkilön oikeudet

Jos sinun henkilötietojasi käsitellään, olet rekisteröity henkilö EU-tietosuoja-asetuksen (GDPR) merkityksessä ja sinulla on seuraavat oikeudet suhteessa vastuulliseen tahoon (rekisterinpitäjään).

Voit vaatia oikeuksiasi milloin tahansa https://privacy.kuehne-nagel.com/dsar-form/.

1. Oikeus päästä tietoihin

Voit pyytää vastuuhenkilöltä vahvistusta siitä, käsittelemmekö me sinua koskevia henkilötietoja.

Jos käsittelemme, voit pyytää vastuuhenkilöltä seuraavia tietoja:

(1) tarkoitus johon henkilötietojasi käsitellään;

(2) käsiteltävien henkilötietojen kategoriat;

(3) vastaanottajat tai vastaanottajakategoriat, joille sinua koskevia henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan edelleen;

(4) sinua koskevien henkilötietojen säilytyksen suunniteltu kesto, tai jos tarkkoja tietoja tästä ei ole, kriteerit säilytyksen keston määrittämiseen;

(5) seuraavien oikeuksien olemassaolo: sinua koskevien henkilötietojen oikaisu tai poistaminen, oikeus rajoittaa käsittelyä rekisterinpitäjän toimesta tai vastalauseen esittämisoikeus käsittelyyn liittyen;

(6) vetoomusoikeuden olemassaolo valvovalle viranomaiselle;

(7) kaikki saatavat tiedot tietojen lähteestä jos tietoja ei ole kerätty rekisteröidyltä henkilöltä;

(8) automaattisen päätöksenteon olemassaolo, mukaan lukien profilointi EU-tietosuoja-asetuksen 22. artiklan kohtien 1 ja 4 mukaisesti, ja - vähintään näissä tapauksissa - mielekkäät tiedot käytetystä logiikasta sekä kyseisen käsittelyn laajuus ja tarkoitettu vaikutus rekisteröityä henkilöä koskien.

Sinulla on oikeus saada tietoja siitä, välitetäänkö sinua koskevia henkilötietoja johonkin kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. Tässä yhteydessä voit pyytää sopivaa takuuta EU-tietosuoja-asetuksen 46. artiklan mukaisesti tietojen siirtoon liittyen.

 

2. Oikeus tietojen oikaisuun

Sinulla on rekisterinpitäjään kohdistuva oikeus korjata tietojesi oikeellisuus ja/tai puutteellisuus, jos sinua koskevat henkilötiedot ovat vääriä tai epätäydellisiä. Vastuullisella taholla on velvollisuus suorittaa oikaisu viipymättä.

 

3. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Seuraavissa olosuhteissa voit pyytää sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoitusta:

(1) jos kyseenalaistat sinua koskevien tietojen oikeellisuuden ajaksi, jona rekisterinpitäjä voi tarkistaa tietojesi oikeellisuuden;

(2) käsittely on laitonta ja kieltäydyt tietojen poistamisesta ja vaadit sen sijaan tietojen käytön rajoittamista;

(3) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse tietoja käsittelyyn, mutta sinä tarvitset laillisten vaatimusten esittämiseen, käyttöön ja puolustamiseen, tai

(4) jos olet esittänyt vastalauseen tietojen käsittelylle EU-tietosuoja-asetuksen 21. artiklan, kohdan 1 mukaisesti, eikä vielä ole selvää ylittävätkö rekisterinpitäjän lailliset perusteet sinun perusteesi.

Jos henkilötietojesi käsittely on rajoitettua, näitä tietoja voidaan - riippumatta tallennuksestasi - käyttää vain suostumuksellasi tai laillisten vaatimusten esittämiseen, käyttämiseen tai puolustamiseen tai toisen luonnollisen tai juridisen henkilön oikeuksien suojaamiseen, tai Euroopan Unionin tai sen jäsenvaltion tärkeän julkisen edun niin vaatiessa.

Jos käsittelyä rajoitetaan yllä mainittujen ehtojen mukaisesti, rekisterinpitäjä ilmoittaa sinulle ennen rajoituksen poistoa.

4. Oikeus tietojen poistamiseen

a) Poistovelvollisuus

Voit vaatia tietojesi poistoa rekisterinpitäjältä, jonka on suostuttava vaatimukseen viipymättä jonkin seuraavista ehdoista täyttyessä:

(1) Sinua koskevia henkilötietoja ei enää tarvita niiden keräämisen tai muun käsittelyn tarkoituksiin.

(2) Perut suostumuksesi johon käsittely perustuu EU-tietosuoja-asetuksen 6. artiklan, kohdan 1 a tai 9. artiklan kohdan 2 mukaisesti, eikä käsittelylle ole muuta laillista perustetta.

(3) Annat vastalauseen käsittelylle EU-tietosuoja-asetuksen 21. artiklan, kohdan 1 mukaisesti, eikä käsittelylle ole muita olemassa olevia laillisia perusteita, tai esität vastalauseesi käsittelylle EU-tietosuoja-asetuksen 21. artiklan, kohdan 2 mukaisesti.

(4) Sinua koskevia henkilötietoja on käsitelty laittomasti.

(5) Tietojesi poistaminen on tarpeen rekisterinpitäjää sitovan EU:n tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti laillisen velvoitteen täyttämiseksi.

(6) Sinua koskevia tietoja on kerätty tarjottujen informaatioyhteiskunnan palveluiden puitteissa EU-tietosuoja-asetuksen 8. artiklan, kohdan 1 mukaisesti.

b) Tiedot kolmansille osapuolille

Jos rekisterinpitäjä on saattanut henkilötietosi julkisesti saataville ja on velvollinen poistamaan ne EU-tietosuoja-asetuksen 17. artiklan, kohdan 1 mukaisesti, se ryhtyy saatavilla olevat teknologiat ja suorituksen kustannukset huomioon ottaen sopiviin toimenpiteisiin, mukaan lukien tekniset toimenpiteet, jotta tietojen käsittelystä vastaaville ilmoitetaan, että rekisteröity on pyytänyt kaikkien henkilötietojaan koskevien linkkien ja kopioiden poistamista.

c) Poikkeukset

Poisto-oikeutta ei ole, jos käsittely on tarpeen

(1) ilmaisu- ja tiedonsaantioikeuden käyttöön;

(2) rekisterinpitäjää sitovan EU:n tai jäsenmaan lain vaatiman oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi, tai julkisen edun niin vaatiessa tai rekisterinpitäjälle luovutetun virallisen tehtävän suorittamiseksi;

(3) yleisen terveyden puitteissa olevan yleisen edun nimissä EU-tietosuoja-asetuksen 9. artiklan, kohtien 2 h & i sekä 9. artiklan, kohdan 3 mukaisesti;

(4) yleisen edun nimissä suoritettaviin arkistointitarkoituksiin, tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai tilastollisiin tarkoituksiin EU-tietosuoja-asetuksen 89. artiklan, kohdan 1 mukaisesti, sikäli kun kohdassa a) mainittu laki todennäköisesti tekee käsittelyn tarkoituksen mahdottomaksi tai vaikuttaa siihen vakavasti, tai

(5) oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, käyttöön ja puolustukseen.

5. Tiedonsaantioikeus

Jos sinulla on oikeus tietojen oikaisuun, poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen rekisterinpitäjää kohtaan, tämä on velvollinen ilmoittamaan kaikille henkilötietojasi saaneille tahoille tietojen oikaisusta, poistamisesta ja käsittelyn rajoittamisesta, paitsi jos tämä vaatii kohtuutonta vaivannäköä.

Sinulla on aina rekisterinpitäjää sitova oikeus saada tietoja näistä tietojesi vastaanottajista.

6. Oikeus tietojen siirtoon

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjälle luovuttamiasi tietoja jäsennellyssä, tavallisessa ja koneella luettavassa muodossa. Tämän lisäksi sinulla on oikeus luovuttaa tietojasi toiselle rekisterinpitäjälle henkilötietojesi tarjoamisesta vastuussa olevan tahon sitä estämättä, jos

(1) käsittely perustuu suostumukseen EU-tietosuoja-asetuksen 6. artiklan, kohdan 1 a tai 9. artiklan, kohdan 2 a mukaisesti, tai sopimukseen 6. artiklan, kohdan 1 b mukaisesti ja

(2) käsittely tapahtuu automaattisin keinoin.

Tätä oikeutta käyttäessäsi sinulla on myös oikeus saada vahvistus sille, että sinua koskevat henkilötiedot välitetään yhdeltä rekisterinpitäjältä toiselle suoraan mikäli teknisesti mahdollista. Muiden henkilöiden vapauksia ja oikeuksia ei saada tällöin rajoittaa.

Tietojen siirto-oikeus ei päde sellaiseen henkilötietojen käyttöön, joka on tarpeen yleisen edun nimissä tai rekisterinpitäjälle annetun virallisen tehtävän suorittamiseen.

7. Oikeus vastalauseen esittämiseen

Sinulla on oikeus esittää vastalause tietojesi käsittelyä kohtaan milloin tahansa ja omasta tilanteestasi johtuen EU-tietosuoja-asetuksen 6. artiklan, kohtien 1 e tai f mukaisesti; tämä pätee myös näihin ehtoihin perustuvaan profilointiin.

Rekisterinpitäjä ei enää käsittele tietojasi, paitsi jos hän kykenee esittämään sellaisia pakottavia laillisia perusteita käsittelyn jatkamiselle, jotka ylittävät sinun intressisi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittely tapahtuu oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos tietojasi käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, sinulla on oikeus esittää vastalauseesi tällaiselle käsittelylle milloin tahansa; tämä koskee myös profilointia, sikäli kun se liittyy suoramarkkinointiin.

Jos esität vastalauseesi suoramarkkinointitarkoituksissa suoritetulle käsittelylle, ei tietojasi enää käsitellä tähän tarkoitukseen.

Informaatioyhteiskunnan palveluiden käyttämisen puitteissa, sinulla on mahdollisuus - direktiivistä 2002/58/EY riippumatta - käyttää vastalauseoikeuttasi teknisiä määrityksiä käyttäviin automaattisiin toimenpiteisiin.

8. Oikeus peruuttaa tietosuojaoikeudellinen suostumusilmoitus

Sinulla on oikeus perua tietosuojaoikeudellinen suostumusilmoituksesi milloin tahansa. Suostumuksen peruminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen perumista suoritetun käsittelyn oikeellisuuteen.

 

9. Automaattinen päätöksenteko yksilöllisesti profiloinnin perusteella

Sinulla on oikeus olla joutumatta automaattiseen käsittelyyn - myös profilointiin - perustuvan päätöksenteon kohteeksi, jolla on sinuun laillinen tai muu huomattava vaikutus. Tätä ei sovelleta, jos päätös:

(1) vaaditaan sinun ja rekisterinpitäjän välillä olevan sopimuksen päättämiseksi tai suorittamiseksi,

(2) on sallittu rekisterinpitäjää sitovan EU:n tai jäsenmaan lainsäädännössä, ja jolloin tällainen lainsäädäntö sisältää riittävät suojat sinun oikeuksillesi, vapauksillesi tai laillisille intresseillesi, tai

(3) tehdään sinun suostumuksellasi.

Päätösten ei kuitenkaan tule perustua erityisiin henkilötietojen kategorioihin EU-tietosuoja-asetuksen 9. artiklan, kohdan 1 mukaisesti, paitsi jos 9. artiklan kohta 2 a tai g pätevät ja kohtuullisiin toimenpiteisiin on ryhdytty sinun oikeuksiesi, vapauksiesi ja laillisten intressiesi suojaamiseksi.

Kohdissa (1) ja (3) mainittuja tapauksia koskien, rekisterinpitäjän tulee ryhtyä sopiviin toimenpiteisiin oikeuksiaan, vapauksiaan sekä laillisia intressejään suojatakseen, sisältäen vähintään puuttumisoikeuden rekisterinpitäjän puolelta, oman näkökohtansa ilmaisun sekä kuulluksi tulemisen päätöksen haastamisen tapauksessa.

10. Valitusoikeus valvovalle viranomaiselle

Mitään muuta hallinnollista tai juridista keinoa rajoittamatta, sinulla on aina oikeus vedota valvovaan viranomaiseen, varsinkin asuinjäsenmaasi, työpaikkasi tai väitetyn väärinkäytöksen alueen viranomaiseen, jos uskot että tietojasi on käsitelty EU-tietosuoja-asetuksen vastaisesti.

Valvova viranomainen jolle valitus on tehty ilmoittaa asianosaiselle valituksen tilasta ja seurauksista, mukaan lukien mahdolliset lailliset korvaukset EU-tietosuoja-asetuksen 78. artiklan mukaisesti.

X. Tietosuojatapahtumien näyttö

Tietosuojahäiriöitä voidaan tehdä milloin tahansa osoitteessa privacy@kuehne-nagel.com näkyviksi.

Tietosuojatapahtuma tarkoittaa tapahtumaa, jossa turvallisuuden pettäminen johtaa tahattomaan tai laittomaan Kuehne + Nagelin tai sen käyttämän kolmannen osapuolen välittämien, tallentamien tai käsittelemien henkilötietojen tuhoutumiseen, häviöön, muuttumiseen tai luvattomaan jakamiseen tai pääsyyn.

XI. Alaikäiset henkilöt

Alle 18-vuotiaiden henkilöiden ei tule lähettää henkilötietojaan meille ilman huoltajan suostumusta. EU-tietosuoja-asetuksen 8. artiklan mukaisesti 16-vuotiaat ja sitä nuoremmat voivat antaa suostumuksensa vain huoltajan luvalla. Alaikäisten henkilötietoja ei kerätä tai käsitellä tietoisesti.

 

XII. Tämän tietosuojailmoituksen ajantasaisuus ja pätevyys

Kuehne + Nagel pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojailmoitusta milloin tahansa tulevin vaikutuksin. Siksi tämä tietosuojailmoitus suositellaan luettavaksi tasaisin väliajoin.

Päivitetty helmikuussa 2020